Πιτσιούγκας Ευάγγελος
 • 2310 891.840
 • vagpits gmail.com
 • Γραφείο: ΓΔ, 121

  Πιτσιούγκας Ευάγγελος

  Εξωτερικός Συνεργάτης
  Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής
  Web Developer


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font