Βαρελάς Ερωτόκριτος
 • 2310 891.761
 • varelas uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ2, 208

  Βαρελάς Ερωτόκριτος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Νομισματική Θεωρία & Πολιτική

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, A.B.Σ.Θ., (1978).
  • Dr. rer. pol., Univ. Muenchen, D., (1981).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   (ΟΙ0603)

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0603

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε & Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Ιωάννης Μουρμούρας

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

   

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

                                                                   Διαλέξεις

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  --

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

   

  Στη Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής θα αναλύσουμε τους στόχους και τα μέσα της οικονομικής πολιτικής, και στις επιμέρους: νομισματικής, δημοσιονομικής, εισοδηματικής, πολιτικής ισοζυγίου πληρωμών. Θα αναλυθούν δύο βασικές προσεγγίσεις στη θεωρία οικονομικής πολιτικής: η προσέγγιση του άριστου ελέγχου και η προσέγγιση με βάση τη θεωρία των παιγνίων. Επίσης, θα συζητηθούν οι νομισματικοί στόχοι vs στόχοι για τα επιτόκια, συναλλαγματικοί στόχοι, στόχοι για τον πληθωρισμό, η πολιτική των δημοσίων επενδύσεων στις νέες θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης καθώς και η οικονομική πολιτική σε νομισματικές ενώσεις τύπου ΟΝΕ. Επιπλέον, στόχος του μαθήματος αποτελεί η ανάλυση εξειδικευμένων θεμάτων νομισματικής πολιτικής (η ανταλλαξιμότητα μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας με ή χωρίς ορθολογικές προσδοκίες, το υπόδειγμα του υπερπληθωρισμού του Cagan, ο πληθωρισμός ως φόρος (seigniorage)) και δημοσιονομικής πολιτικής (η εξομάλυνση των φόρων, το θεώρημα της ρικαρδιανής ισοδυναμίας κλπ). Τέλος, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε θέματα για μια μικρή ανοικτή οικονομία (συναλλαγματικά καθεστώτα, υπόδειγμα Mundell-Fleming, κλπ)

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών οικονομικών πολιτικών και να εξηγεί την αποτελεσματικότητα αυτών
  • αναγνωρίζει αλληλεξαρτήσεις μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής
  • συνδυάζει υποδείγματα για μία μικρή ανοικτή οικονομία

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    
  1. Στόχοι και μέσα της οικονομικής πολιτικής: νομισματική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική, εισοδηματική πολιτική, πολιτική ισοζυγίου πληρωμών
  2. Οι δύο βασικές προσεγγίσεις στη θεωρία οικονομικής πολιτικής: η προσέγγιση του άριστου ελέγχου και η προσέγγιση με βάση τη θεωρία των παιγνίων
  3. Στόχοι και εργαλεία στη νομισματική πολιτική: νομισματικοί στόχοι vs στόχοι για τα επιτόκια, συναλλαγματικοί στόχοι, στόχοι για τον πληθωρισμό
  4.  Εξειδικευμένα θέματα νομισματικής πολιτικής: η ανταλλαξιμότητα μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας με ή χωρίς ορθολογικές προσδοκίες, το υπόδειγμα του υπερπληθωρισμού του Cagan, ο πληθωρισμός ως φόρος (seigniorage)
  5. Η σύγχρονη θεωρία δημοσιονομικής πολιτικής: η εξομάλυνση των φόρων, το θεώρημα της ρικαρδιανής ισοδυναμίας κλπ
  6. Εξειδικευμένα θέματα για μια μικρή ανοικτή οικονομία (συναλλαγματικά καθεστώτα, υπόδειγμα Mundell-Fleming, κλπ)
  7. Ο ρόλος των δημοσίων επενδύσεων στις νέες θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης
  8. Η οικονομική πολιτική σε νομισματικές ενώσεις τύπου ΟΝΕ

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

   52

  Αυτόνομη μελέτη

  113

  Σύνολο Μαθήματος

  165

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

  Γραπτή Εργασία (30% του βαθμού)

  Τελική Εξέταση (70% του βαθμού)

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Κυπριανός Π. Προδρομίδης (2003), Αρχές οικονομικής πολιτικής, Εκδόσεις Μπένου

  Ιωάννης Σ. Βαβούρας (2013), Οικονομική πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
   (ΟΙ0502)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0502

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ& Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

     ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του μαθήματος (διαλέξεις Ερωτόκριτου Βαρελά) ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  ●        περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών δομών αγοράς του τραπεζικού συστήματος,

  ●        αναλύει και να εξάγει το άριστο επιτόκιο δανείων και καταθέσεων,

  ●        αναλύει τον ρόλο των αναγκαστικών ρευστών διαθεσίμων και της μεταβολής τους στο spread των εμπορικών τραπεζών και να κατανοεί τον βασικό ρόλο του ισολογισμού τους στη λήψη αποφάσεων,

  • εξάγει τη συνολική προσφορά και ζήτηση χρήματος, την ισορροπία και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την άσκηση νομισματικής πολιτικής.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου μέρους του μαθήματος (διαλέξεις Ιωάννη Μουρμούρα) ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  ●        κατανοεί τις διάφορες οικονομικές σχολές και την επίδραση του χρήματος στην πραγματική οικονομία,

  ●        αντιλαμβάνεται τους στόχους και τη δυνατότητα παρέμβασης της Κεντρικής Τράπεζας,

  ●        αναλύει τις προϋποθέσεις επιτυχίας της Κεντρικής Τράπεζας (ανεξαρτησία, φήμη),

  • κατανοεί τον ρόλο του χρήματος στην οικονομική μεγέθυνση.

   

  Γενικές Ικανότητες

  - Καλλιέργεια οικονομικής σκέψης.

  - Αυτόνομη εργασία.

  - Αναλυτική σκέψη.

  -Κριτική ικανότητα.

   

  1. 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ύλη πρώτου μέρους διαλέξεων (διαλέξεις Ερωτόκριτου Βαρελά):

  -Επισκόπηση του χρηματοοικονομικού συστήματος.

  -Ζητήση χρήματος.

  -Συμπεριφορά εμπορικών τραπεζών.

  • Προσδιορισμός επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων.
  • Συμπεριφορά τραπεζών στο ολιγοπώλιο.
  • Προσαύξηση επιτοκίων πάνω από το επιτόκιο στόχο της νομισματικής αρχής.

  -Προσφορά χρήματος.

  -Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά χρήματος.

  -Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Ελλάδος.

  Ύλη δεύτερου μέρους διαλέξεων (διαλέξεις Ιωάννη Μουρμούρα):

  - Ο ρόλος του χρήματος σε μία δυναμική οικονομία: το χρήμα στο νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης με ή χωρίς μικροθεμελιώσεις (Solow, Sidrauski).

  -Εξειδικευμένα θέματα: Ορθολογικές προσδοκίες στη νομισματική πολιτική (Lucas), η δυσάρεστη μονεταριστική αριθμητική(SargentandWallace) κλπ.

  -Η ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών: παίγνια νομισματικής πολιτικής, δυναμική ασυνέπεια, πληθωριστική μεροληψία, πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών.

   

  1. 4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  -

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  158

  ΣύνολοΜαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου στην ελληνική γλώσσα. Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις ανάπτυξης, και επίλυση προβλημάτων.

   

   

   

   

   

   

   

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βασικό Σύγγραμμα (διανέμεται):

  -Βαρελάς, Ε. (2018), Νομισματική Θεωρία και Πολιτική (Χρήμα-Τράπεζες), 2η Έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (Υπό Έκδοση)

  Εναλλακτικά Συγγράμματα (διανέμονται):

  -Κορλιράς, Π. (2006), Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, 2η Έκδοση,Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα

  -McCallum, B. (2002), Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (12 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Νομισματική Θεωρία και Πολιτική (Χρήμα & Τράπεζες), 2η Έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019 (Διδακτικό Βιβλίο)

   2017

   • Εξωγενής Οικονομική Μεγέθυνση, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2017 (Διδακτικό Βιβλίο)

   2015

   • Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

   2003

   • Βαρελάς Ερ. και Χ. Καρπέτης, «Μοναδιαίες ρίζες και διαρθρωτικές μεταβολές. Η περίπτωση του ονομαστικού επιτοκίου της Ελλάδας», Eπιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιά, προς τιμή του Καθηγητή Α.Λάζαρη, Πειραιάς 2003.
   • Βαρελάς Ερ., Eξωγενής Οικονομική Μεγέθυνση. Ασκήσεις και Υποδείγματα, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2003.

   2002

   • Βαρελάς Ερ. και Χ. Καρπέτης, Τάσεις και μοναδιαίες ρίζες στην ελληνική αγορά χρήματος, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2002.

   2000

   • Βαρελάς Ερ., Ειδικά Θέματα Νομισματικής Θεωρίας, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2000.

   1996

   • Βαρελάς Ερ., «A monetary model for Greece (1960-1982)», Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσ/νίκη 1996.
   • Βαρελάς Ερ. και Ι. Κασκαρέλης, Κυκλικές διακυμάνσεις και οικονομική πολιτική. Τυποποιημένα γεγονότα και μακροοικονομικά υποδείγματα για την μεταπολεμική Ελλάδα της περιόδου 1960 – 1990, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1996.

   1987

   • Βαρελάς Ερ. και Ν. Αποστόλου, Συναρτήσεις Προσφοράς Επιλεγμένων Αγροτικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης, Μελέτες για την Αγροτική Οικονομία Α.Τ.Ε., Νο 25, Αθήνα 1987.

   1984

   • Βαρελάς Ερ., «Ein Modell des makrooekonomischen Lagerzyklus», Eπιστημονική Επετηρίδα Α.Β.Σ.Θ., 1984.

   • Βαρελάς Ερ., «The Term Structure of Interest Rates in Greece. One Econometric Approach (1994-2002)», Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιά (υπό έκδοση προς τιμή του Καθηγητή Σ.Σαραντίδη).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (52 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Expectations about Unreported Output, Bank Lending and Double - Cycle Stability Policy, Bulletin of Applied Economics, 2020, 7(1), 67-81

    2019

    • Regulation and Oligopoly in Banking: The Role of Banking Cost Structure, Journal of Economics and Business, 2019, Vol. 104, 105836 (with Dalla, E.)
    • Optimism – Pessimism Effects on Money Demand: Theory and Evidence, Review of Behavioral Finance, 2019, Vol. 11(1), 23-35 (with Karpetis, C., Papadamou, S. & Spyromitros, E.)
    • Emotional intelligence in a neoclassical framework and the nature of capitalism, Journal of Economic Studies, 46 , (2019), 2-17, (with G.Soldatos)

    2017

    • Firms’ rational expectations, workers’ psychology, andmonetary policy in a behavioral real business cycle model,Economic Analysis and Policy, 53, (2017),129-139, (with G.T.Soldatos)
    • The dynamic evolution of the Greek regional net fixed capital time series,Economic Change and Restricting,, 50,(2017),211-238, (with K. Emmanouilidis,,C, Karpetis, S. Zikos)
    • Isbank lending corruptionself - regulatory? Journal of Economic and Financial Studies, 5, (2017), 31-34.
    • The Role of the Number of Banks on Debt Dynamics: Evidence from Eurozone Countries, Review of Economics, 68, (2017),41-63, (with .Karpetis, S.Papadamou)

    2016

    • Loan as a Durable Good and Bank Indirect-Tax Incidence, International Journal of Financial Research, 2016, 7(1), 33-38, (with G.T. Soldatos).
    • Second-order Accelerator of Investment: The Case of Discrete Time, International Review of Economics Education, 2016, 21(1), 48-60, (with E.Dalla).
    • Modeling Investment Cycles: A Theoretical Analysis, Modern Economy,2016, vol 7,336-344 (with Dalla, E, Karpetis, C).
    • Sectoral Differences in the Choice of the Time Horizon during Estimation of the Unconditional Stock Beta, International Journal of Financial Studies, 2016,4(4),1-13 (with D.Dadakas, C.Karpetis,A.Fassas).
    • An economic model for the interpretation of business cycles and the efficiency of monetary policy, The Journal of Economic Asymmetries, 2016, 14(PA),29-38, (with E.Dalla).

    2015

    • On the Quantity Theory of Money, Credit, and Seigniorage, International Journal of Business and Finance Research, 2015, 9(5), 93-102, (with G.T. Soldatos).
    • Monetary Rules and Fiscal Feedback Rules, Cuadernos de Economía, 2015, 38, 106, 37-45 (with G.T. Soldatos)
    • Number of Banks, Public Debt, and Workable Competition, Review of Economics and Finance, 2015, 5(1), 41-51.
    • A First Formal Approach to Animal Spirits beyond Uncertainty, European Journal of Government and Economics, 2015, 4(2), 104-117, (with G.T. Soldatos).
    • Quantity versus Price Bank Competition and Macroeconomic Performance given Bank Concentration, Review of Economics, 2015, 66(3),251-271.

    2014

    • Monetary Policy Implications on Banking Conduct and Bank-Clients Behavior, Atlantic Economic Journal, 2014, 42(4), 427-440, (with E. Dalla and C. Karpetis)
    • A Letter on Full-Reserve Banking and Friedman's Rule in Chicago Tradition, Kredit und Kapital/Credit and Capital Markets, 2014, 47(4), 677-687 (with G.T. Soldatos).

    2013

    • Monetary Policy and the Behavior of a Monopolistic Bank: A Theoretical Approach, Asian Economic and Financial Review, 2013, 3(11), 1439-1450, (with E. Dalla).
    • The Chicago Tradition and Commercial Bank Seigniorage, Research in World Economy, 2014, 5(1), 29-38, (with G.T. Soldatos).

    2012

    • Fiscal and Monetary Policy Interaction in a Simple Accelerator Model, International Advances in Economic Research, 2012, 18(2), 199-214, (with C. Karpetis).

    2009

    • The Decomposition of Greek Real GDP (1858-1938), International Review of Economics, 2009, 56(2), 189-202, (with D. Dadakas).

    2008

    • Unit Root Investigation with two Breaks of Greek Velocity (1858-1938), Journal of Applied Business Research, 2008, 24(3), 111-120.

    2007

    • Evaluation of the Agricultural Output Gap: The Case of Greece (1858-1938), Journal of Financial Management and Analysis, 2007, 19(2), 97-109, (with D. Dadakas).
    • The Demand for Money in Greece in the Period 1858-1938, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 2007, 7(1-2), 159-169.
    • Methodological Study of Welfare of the Bank-Clients in the Yamazaki and Miyamoto Model, Journal of Financial Management and Analysis, 2007, 20(2), 69-75.

    2006

    • Government Expenditure Determination and the Multiplier-Accelerator Principle, Ecomomia Internazionale, 2006, 59(4), 503-517, (with C. Karpetis).
    • Inflation Targeting and the Multiplier-Acceleration Principle, Journal of Applied Business Research, 2006, 22(4), 103-118, (with C. Karpetis).
    • Unit Root Investigation of Greek Real Money Supply and GDP, International Advances in Economic Research, 2006, 12(4), 449-460, (with C. Karpetis and S. Zikos).
    • Money Prices and Industrial Production in Greece (1975-1993): An Example for the Relevance of Stylized Facts for Evaluating Models, International Journal of Economics Research, 2006, 3(1), 39-54.
    • Output Gap- Inflation: The Case of Greece (1858-1938), International Research Journal of Finance and Economics, 2006, Issue 4.
    • The Main Determinants of Economic Growth: An Empirical Investigation with Granger Causality Analysis for Greece, European Research Studies, 2006, 10(3-4), 47-58, (with N. Dritsakis and A. Adamopoulos).

    2005

    • Money, Income, Inflation and the Acceleration Principle, International Economics, 2005, 58(2), 179-201, (with C. Karpetis).
    • The Influence of Operational Cost on the Bank's Profitability and the Welfare of its Client: A Theoretical Approach, Journal of Applied Business Research, 2005, 21(1), 105-114, (with C. Karpetis).

    2004

    • The Dynamics of Business Cycles Stylized Facts using Quarterly Data of Six Industrialized Countries, SPOUDAI Journal of Economics and Business, 2004, 54(2), 23-43.
    • The Effects of Operational Cost on Bank Profitability and Banking Conduct, Journal of Financial Management and Analysis, 2004, 17(1), 54-61, (with C. and K. Karpetis).

    2002

    • Τrends and Unit Roots in Greek Real Money Supply, Real GDP and Nominal Interest Rate, European Research Studies, 2002, 5(3-4), 25-44, (with C. Karpetis).

    2000

    • Money Supply, Consumption and Deregulation: The Case of Greece, Applied Economics Letters, 2000, 7(6), 385-390, (with K. Velentzas and N. Apergis).

    1997

    • The M1 and GDP of the G7-Countries and Greece: A Multivariate Description of the Business Cycle Stylized Facts, Studi Economici, 1997, 52(1), 79-95.

    1996

    • Can the Buffer Stock Hypothesis Explain Money Demand? Evidence from a SVAR Model, Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, 1996, 43(3), 607-616, (with N. Apergis).
    • The M1 ,M3 and the GDP of the G7- Countries and Greece. A Multivariate Description of the Business Cycle Stylized Facts, Quarderni de Economia e Finanza, 1996, 4(3), 107-125.
    • Permanent Income and Credit Rationing in the Open Economy Multiplier Accelerator Model: An Exercise for the Developing Countries Case, Journal of Macroeconomics, 1996, 18(3), 531-549, (with I. Kaskarelis).
    • An Economic Businesss Cycles Model with Credit Constraints: The Case of Greece, Economia Internazionale, 1996, 49(4), 561-583, (with I. Kaskarelis).

    1995

    • Monetary Stabilization Policy and Inventory Cycle Model, SPOUDAI Journal of Economics and Business, 1993, 43(1), 33-51.
    • Cycles in Greece: A Univariate Spectral Analysis, Economie Appliquée, 1995, 48(4), 139-156.
    • Ιs the Greek Economy Periodic? A Multivariate Description of the Business Cycle Stylized Facts, Deutsches Institut fur Wirtschaftsfoschung, 1995, 64(1), 114-124, (with U. Woitek).

    1993

    • Money Anticipation and the Demand for Money: The Case of Greece, European Journal of Political Economy, 1985, 1(3), 385-397, (with S. Sarantides).

    1985

    • Money Demand and the Composition of Income: The Greek Experience, Oxford Agrarian Studies, 1985, 14, 128-138, (with N. Apostolou).

    1983

    • Μια απλοποίηση του υποδείγματος του Hillinger για βραχυχρόνιες διακυμάνσεις, Σπουδαί, Vol. 33, 1983.

    1982

    • Wirtschaftspolitik unter rationalen Erwartungen. Aufzeigen eines geldpolitischen Dilemmas, Σπουδαί, Vol. 32,1982.
    • Συνέδρια (1 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • Monetary Policy and the Behavior of a MonopolisticBank: A Theoretical Approach, Asian Economic and Financial Review, Vol.3,2013
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.