Βαρελάς Ερωτόκριτος
 • 2310 891.761
 • varelas uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ2, 208

  Βαρελάς Ερωτόκριτος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Νομισματική Θεωρία & Πολιτική

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, A.B.Σ.Θ., (1978).
  • Dr. rer. pol., Univ. Muenchen, D., (1981).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   (ΟΙ0603)

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0603

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε & Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Ιωάννης Μουρμούρας

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

   

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

                                                                   Διαλέξεις

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  --

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

   

  Στη Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής θα αναλύσουμε τους στόχους και τα μέσα της οικονομικής πολιτικής, και στις επιμέρους: νομισματικής, δημοσιονομικής, εισοδηματικής, πολιτικής ισοζυγίου πληρωμών. Θα αναλυθούν δύο βασικές προσεγγίσεις στη θεωρία οικονομικής πολιτικής: η προσέγγιση του άριστου ελέγχου και η προσέγγιση με βάση τη θεωρία των παιγνίων. Επίσης, θα συζητηθούν οι νομισματικοί στόχοι vs στόχοι για τα επιτόκια, συναλλαγματικοί στόχοι, στόχοι για τον πληθωρισμό, η πολιτική των δημοσίων επενδύσεων στις νέες θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης καθώς και η οικονομική πολιτική σε νομισματικές ενώσεις τύπου ΟΝΕ. Επιπλέον, στόχος του μαθήματος αποτελεί η ανάλυση εξειδικευμένων θεμάτων νομισματικής πολιτικής (η ανταλλαξιμότητα μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας με ή χωρίς ορθολογικές προσδοκίες, το υπόδειγμα του υπερπληθωρισμού του Cagan, ο πληθωρισμός ως φόρος (seigniorage)) και δημοσιονομικής πολιτικής (η εξομάλυνση των φόρων, το θεώρημα της ρικαρδιανής ισοδυναμίας κλπ). Τέλος, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε θέματα για μια μικρή ανοικτή οικονομία (συναλλαγματικά καθεστώτα, υπόδειγμα Mundell-Fleming, κλπ)

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών οικονομικών πολιτικών και να εξηγεί την αποτελεσματικότητα αυτών
  • αναγνωρίζει αλληλεξαρτήσεις μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής
  • συνδυάζει υποδείγματα για μία μικρή ανοικτή οικονομία

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    
  1. Στόχοι και μέσα της οικονομικής πολιτικής: νομισματική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική, εισοδηματική πολιτική, πολιτική ισοζυγίου πληρωμών
  2. Οι δύο βασικές προσεγγίσεις στη θεωρία οικονομικής πολιτικής: η προσέγγιση του άριστου ελέγχου και η προσέγγιση με βάση τη θεωρία των παιγνίων
  3. Στόχοι και εργαλεία στη νομισματική πολιτική: νομισματικοί στόχοι vs στόχοι για τα επιτόκια, συναλλαγματικοί στόχοι, στόχοι για τον πληθωρισμό
  4.  Εξειδικευμένα θέματα νομισματικής πολιτικής: η ανταλλαξιμότητα μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας με ή χωρίς ορθολογικές προσδοκίες, το υπόδειγμα του υπερπληθωρισμού του Cagan, ο πληθωρισμός ως φόρος (seigniorage)
  5. Η σύγχρονη θεωρία δημοσιονομικής πολιτικής: η εξομάλυνση των φόρων, το θεώρημα της ρικαρδιανής ισοδυναμίας κλπ
  6. Εξειδικευμένα θέματα για μια μικρή ανοικτή οικονομία (συναλλαγματικά καθεστώτα, υπόδειγμα Mundell-Fleming, κλπ)
  7. Ο ρόλος των δημοσίων επενδύσεων στις νέες θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης
  8. Η οικονομική πολιτική σε νομισματικές ενώσεις τύπου ΟΝΕ

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

   52

  Αυτόνομη μελέτη

  113

  Σύνολο Μαθήματος

  165

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

  Γραπτή Εργασία (30% του βαθμού)

  Τελική Εξέταση (70% του βαθμού)

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Κυπριανός Π. Προδρομίδης (2003), Αρχές οικονομικής πολιτικής, Εκδόσεις Μπένου

  Ιωάννης Σ. Βαβούρας (2013), Οικονομική πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
   (ΟΙ0502)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0502

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ& Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

     ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του μαθήματος (διαλέξεις Ερωτόκριτου Βαρελά) ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  ●        περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών δομών αγοράς του τραπεζικού συστήματος,

  ●        αναλύει και να εξάγει το άριστο επιτόκιο δανείων και καταθέσεων,

  ●        αναλύει τον ρόλο των αναγκαστικών ρευστών διαθεσίμων και της μεταβολής τους στο spread των εμπορικών τραπεζών και να κατανοεί τον βασικό ρόλο του ισολογισμού τους στη λήψη αποφάσεων,

  • εξάγει τη συνολική προσφορά και ζήτηση χρήματος, την ισορροπία και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την άσκηση νομισματικής πολιτικής.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου μέρους του μαθήματος (διαλέξεις Ιωάννη Μουρμούρα) ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  ●        κατανοεί τις διάφορες οικονομικές σχολές και την επίδραση του χρήματος στην πραγματική οικονομία,

  ●        αντιλαμβάνεται τους στόχους και τη δυνατότητα παρέμβασης της Κεντρικής Τράπεζας,

  ●        αναλύει τις προϋποθέσεις επιτυχίας της Κεντρικής Τράπεζας (ανεξαρτησία, φήμη),

  • κατανοεί τον ρόλο του χρήματος στην οικονομική μεγέθυνση.

   

  Γενικές Ικανότητες

  - Καλλιέργεια οικονομικής σκέψης.

  - Αυτόνομη εργασία.

  - Αναλυτική σκέψη.

  -Κριτική ικανότητα.

   

  1. 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ύλη πρώτου μέρους διαλέξεων (διαλέξεις Ερωτόκριτου Βαρελά):

  -Επισκόπηση του χρηματοοικονομικού συστήματος.

  -Ζητήση χρήματος.

  -Συμπεριφορά εμπορικών τραπεζών.

  • Προσδιορισμός επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων.
  • Συμπεριφορά τραπεζών στο ολιγοπώλιο.
  • Προσαύξηση επιτοκίων πάνω από το επιτόκιο στόχο της νομισματικής αρχής.

  -Προσφορά χρήματος.

  -Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά χρήματος.

  -Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Ελλάδος.

  Ύλη δεύτερου μέρους διαλέξεων (διαλέξεις Ιωάννη Μουρμούρα):

  - Ο ρόλος του χρήματος σε μία δυναμική οικονομία: το χρήμα στο νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης με ή χωρίς μικροθεμελιώσεις (Solow, Sidrauski).

  -Εξειδικευμένα θέματα: Ορθολογικές προσδοκίες στη νομισματική πολιτική (Lucas), η δυσάρεστη μονεταριστική αριθμητική(SargentandWallace) κλπ.

  -Η ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών: παίγνια νομισματικής πολιτικής, δυναμική ασυνέπεια, πληθωριστική μεροληψία, πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών.

   

  1. 4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  -

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  158

  ΣύνολοΜαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου στην ελληνική γλώσσα. Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις ανάπτυξης, και επίλυση προβλημάτων.

   

   

   

   

   

   

   

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βασικό Σύγγραμμα (διανέμεται):

  -Βαρελάς, Ε. (2018), Νομισματική Θεωρία και Πολιτική (Χρήμα-Τράπεζες), 2η Έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (Υπό Έκδοση)

  Εναλλακτικά Συγγράμματα (διανέμονται):

  -Κορλιράς, Π. (2006), Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, 2η Έκδοση,Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα

  -McCallum, B. (2002), Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.