Βαζακίδης Αθανάσιος
 • 2310 891.863
 • vasak uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ2, 226

  Βαζακίδης Αθανάσιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ., (1977).
  • Διδάκτωρ τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1998).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ)
   (ΠΛ0824)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Βαζακίδης Αθανάσιος, Σταυρόπουλος Αντώνιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα Κοστολόγηση στοχεύει:στην εξοικείωση και κατανόηση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες του κόστουςστην κατανόηση του περιεχομένου και του τρόπου λειτουργίας της 9ης ομάδας του ΕΓΛΣ
  στην καταχώρηση εγγραφών σε βιβλία Γ' κατηγορίας σύμφωνα με την 9η ομάδαστις εφαρμογές κοστολόγησης με χρήση προγράμματος σε Η/Υ

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Διάκριση μεταξύ χρηματοοικονομικής, διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης. Προϋπολογιστικός έλεγχος, προϋπολογισμοί. Βασικές έννοιες κοστολόγησης. Πορεία κοστολόγησης προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Ανάλυση και λειτουργία των λογαριασμών της ομάδας 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. Σύνταξη φύλλων μερισμού. Παραδείγματα κοστολόγησης έτοιμων προϊόντων, ημιτελών υποπροϊόντων και ελλειμμάτων. Αποτίμηση προϊόντων, ενημέρωση καρτελών προϊόντα σε τρίτους. Ποσοτική και κατ' αξίαν διακίνηση από την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν. Προϋπολογιστικό κόστος παραγωγής. Μηνιαία και ετήσια κοστολόγηση με παραδείγματα. Όλες οι ασκήσεις λύνονται στο εργαστήριο με τη χρήση προγράμματος σε Η/Υ.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  7939 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, 2009, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-98515-2-7

  77108687 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, RAY H. GARRISON, ERIC W. NOREEN, PETER C. BREWER, 2018, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-855-2

  • ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
   (ΠΛ0803)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  • Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό)Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5
  • Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Βαζακίδης Αθανάσιος, Σταυρόπουλος Αντώνιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα της Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου στοχεύει:
  Στη γνώση αρχών Γενικής Λογιστικής
  Στην κατανόηση του περιεχομένου και του τρόπου λειτουργίας του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8)
  Στην ενημέρωση βιβλίων Γ' κατηγορίας με χρήση προγράμματος σε Η/Υ
  Στο άνοιγμα και το κλείσιμο βιβλίων
  Στο να χειρίζονται εργασίες Κ.Ε.Π.Υ.Ο, Φ.Π.Α,. Ι.Κ.Α. και διάφορους φόρους
  στη σύνταξη Ισολογισμού και τον προσδιορισμό του αποτελέσματος χρήσης

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Αρχές Γενικής Λογιστικής. Λογιστική Τυποποίηση. Περιγραφή και ανάλυση του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8). Χρήση λογαριασμών πελατών, προμηθευτών, αξιογράφων, πωλήσεων, αγορών και δαπανών. Λογιστικά σφάλματα (πρόληψη, αναζήτηση, διόρθωση). Προσδιορισμός Φ.Π.Α. Ι.Κ.Α. φόρων. Σύνδεση με το TAXISNET των ανωτέρω λογαριασμών όπου είναι δυνατό. Οργάνωση στοιχείων αποθήκης. Εκτυπώσεις, προβολές, μεταβολές, τροποποιήσεις, προσωρινές και οριστικές κινήσεις ημερολογίων και άρθρων. Ασκήσεις εφαρμογής λογιστικών πακέτων. Ενημέρωση βιβλίων Γ κατηγορίας. Σύνταξη Ισολογισμού και Προσδιορισμός Αποτελέσματος Χρήσης. Λογιστικές καταστάσεις. Γενικές Ασκήσεις στο εργαστήριο και Αναλυτική παρουσίαση λογιστικών πακέτων με χρήση Η/Υ και καταχώριση αντιπροσωπευτικών κινήσεων λογαριασμών ανά κατηγορία και είδος επιχείρησης στα πλαίσια των περιπτωσιακών εφαρμογών (case studies).

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 100%
  Εργασίες (Προαιρετικές) 30%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  77244379 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 2010, ΧΑΡΙΣ ΜΕΠΕ, ISBN: 978-960-92810-10

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
   (BC0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (BC0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Στόχοι:
  Το μάθημα «Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» αποσκοπεί στη γνώση της Γενικής Λογιστικής, στην κατανόηση του περιεχομένου και του τρόπου λειτουργίας του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8), στην ενημέρωση βιβλίων Γ? κατηγορίας με χρήση προγράμματος σε Η/Υ, στο άνοιγμα και το κλείσιμο βιβλίων, στο χειρισμό εργασιών Κ.Ε.Π.Υ.Ο, Φ.Π.Α,. Ι.Κ.Α. και διάφορων φόρων, στη σύνταξη Ισολογισμού, στον προσδιορισμό του αποτελέσματος χρήσης, στον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης που στηρίζεται στην αντίστοιχη νομοθεσία, και στην ανάλυση λογιστικών δεδομένων. Με τη γνώση που προσφέρεται με το μάθημα αυτό, τα μελλοντικά διοικητικά στελέχη προετοιμάζονται να είναι πιο αποτελεσματικό στο εργασιακό τους περιβάλλον. Περιεχόμενο μαθήματος Εμβάθυνση στη Λογιστική Τυποποίηση. Περιγραφή και ανάλυση του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8). Χρήση λογαριασμών πελατών, προμηθευτών, αξιογράφων, πωλήσεων, αγορών και δαπανών. Λογιστικά σφάλματα (πρόληψη, αναζήτηση, διόρθωση). Προσδιορισμός Φ.Π.Α., Ι.Κ.Α., λοιπών φόρων. Σύνδεση με το TAXISNET των ανωτέρω λογαριασμών όπου είναι δυνατό. Οργάνωση στοιχείων αποθήκης. Εκτυπώσεις, προβολές, μεταβολές, τροποποιήσεις, προσωρινές και οριστικές κινήσεις ημερολογίων και άρθρων. Ασκήσεις εφαρμογής στα συστημάτων Λογιστικής. Ενημέρωση βιβλίων Γ κατηγορίας. Σύνταξη Ισολογισμού και Προσδιορισμός Αποτελέσματος Χρήσης. Λογιστικές καταστάσεις. Γενικές Ασκήσεις στο εργαστήριο και Αναλυτική παρουσίαση λογιστικών πακέτων με χρήση Η/Υ. Προσδιορισμός της αξίας μιας επιχείρησης (ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) που στηρίζεται στην αντίστοιχη νομοθεσία. Εμβάθυνση σε εξειδικευμένες μελέτες περιπτώσεων (case studies) για την κατανόηση της σημαντικότητας της ανάλυσης λογιστικών στοιχείων και την πληροφόρηση για την επιχείρηση τόσο για τους εντός όσο και για τους εκτός της επιχείρησης ενδιαφερόμενους.

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
   (MLI0207)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
   (ΠΛ0620)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Βαζακίδης Αθανάσιος, Σταυρόπουλος Αντώνιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων στοχεύει:
  - στην εξοικείωση και κατανόηση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες στη Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων
  - στην συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα
  - στη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων για νομικά πρόσωπα
  - λύση πραγματικών ασκήσεων για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Έσοδα και φορολογία κερδών από Α, Β και Γ κατηγορίες εισοδημάτων. Εισοδήματα από ακίνητα και ακίνητες αξίες. Έσοδα, κατανομή και φορολογία των κερδών εμπορικών επιχειρήσεων. Έσοδα και φορολογία κερδών Ε, ΣΤ και Ζ κατηγορίες εισοδημάτων. Γεωργικές επιχειρήσεις, μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια επαγγέλματα, τεχνικές επιχειρήσεις. Νομικά πρόσωπα. Έσοδα νομικών προσώπων, φορολογία Ε.Π.Ε, φορολογία Α.Ε. Φορολογία συνεταιρισμών και ενώσεων. Φορολογία αλλοδαπών επιχειρήσεων. Ατομική δήλωση φυσικών προσώπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε9. Το μάθημα συνδυάζει θεωρητικά και πρακτικά παραδείγματα φορολογίας που λύνονται και χειρόγραφα και με τη χρήση προγράμματος σε Η/Υ.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  86195440 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, 2019, ΙΩΑΝΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε., ISBN: 978-960-9781-28-2

  68377911 Φορολογική Λογιστική τόμος Β 2η έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: 2, Γκίνογλου Δημήτριος, 2017, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963274826

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (AIC305)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:     Βαζακίδης Αθανάσιος, Σταυρόπουλος Αντώνιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στοχεύει:

  στην εξοικείωση και κατανόηση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της Λογιστικής

  στην καταχώρηση εγγραφών Γενικής Λογιστικής (Ημερολόγιο, Καθολικό,Ισοζύγια)

  στην καταχώρηση χειρόγραφα σε βιβλία Β' κατηγορίας και προσδιορισμό του Φ.Π.Α.

  στην ενημέρωση βιβλίων Β' κατηγορίας με χρήση προγράμματος σε Η/Υ

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Βασικές έννοιες της Λογιστικής. Σκοπός και κλάδοι της Λογιστικής. Λογιστικές μέθοδοι. Απλογραφικό-Διπλογραφικό σύστημα. Ανάλυση Γ.Λ.Σ. Αποτίμηση αποθεμάτων. Πάγια-Αποσβέσεις. Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ημερολόγιο, Γενικό Καθολικό, Προσωρινό Ισοζύγιο, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως). Προσαρμογή Συγκέντρωση και Κλείσιμο Λογαριασμών. Ενημέρωση βιβλίων Α και Β κατηγορίας χειρόγραφα και με ΗΥ. Ασκήσεις για όλες τις κατηγορίες λογιστικών βιβλίων. Ερωτήσεις-Απαντήσεις σε θέματα Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. και διασταύρωση φορολογικών στοιχείων.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 65% και στο εργαστήριο με χρήση Η/Υ 35%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  68401196 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, 2010, ΧΑΡΙΣ ΜΕΠΕ, ISBN: 978-960-93-2046-7

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  1) Λογιστική - η βάση των επιχειρηματικών αποφάσεων (Μeigs, W. Meigs, R),7η έκδοση, 1998, Αθήνα.

  2) Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική Γκίνογλου Δ, Ταχυνάκης Π, Μωυσή Σ),2005, Αθήνα, Εκδότης: Rosili

  3) Financial & Managerial Accounting (Needles B, Powers M, Crosson S), 2008

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (14 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • «Use of IAS's/IFRS's and Source of Company Finance in Greece», (Stergios Athianos and Athanasios Vazakidis), LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN-10: 3659346977, ISBN-13: 978659346972, Feb 19, 2013

   2010

   • «Χρηματοοικονομική Λογιστική - Λογιστικό Σχέδιο»: Βιβλίο λογιστικής (2η έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη),Θεσσαλονίκη 2010 σελ 700 (Α. Σταυρόπουλος, Α. Βαζακίδης, Σ. Τσόπογλου).
   • «Λογιστικό Σχέδιο -Μηχανογράφηση Λογιστηρίου» Βιβλίο λογιστικής (2η έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη), Θεσσαλονίκη 2010, σελ 554 (Α. Βαζακίδης, Α. Σταυρόπουλος, Α. Χατζής).

   2005

   • «Λογιστικό Σχέδιο -Μηχανογράφηση Λογιστηρίου» Θεσσαλονίκη 2005, σελ 436 (Α. Βαζακίδης, Α. Σταυρόπουλος, Α. Χατζής ).

   2004

   • Βαζακίδης Α., Δ. Παπαδόπουλος, Κ. Σαρρής, «Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος λογιστικής πληροφόρησης και διοίκησης κόστους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών-κέντρα υγείας» (Έγινε δεκτή για δημοσίευση στο Παν/μιο Πειραιώς στον τιμητικό τόμο για τον ομότιμο καθηγητή Χ. Ναούμ, 2004).
   • Βαζακίδης Α., Β. Λάζος, Λαθική, μια πρώτη προσπάθεια σχηματισμού μιας θεωρίας του λάθους κατά την ειδολογία και κοστολόγηση, έγινε δεκτή για δημοσίευση στο Παν/μιο Πειραιώς στον τιμητικό τόμο για τον ομότιμο καθηγητή κ. Θεόδωρο Σκούντζο, 2004.
   • Σταυρόπουλος Α., Α. Βαζακίδης, Σ. Τσόπογλου, Χρηματοοικονομική Λογιστική, βιβλίο υπό έκδοση 2004.

   2002

   • Βαζακίδης Α., Α.Σταυρόπουλος, Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 2002.

   2001

   • Λάζος Β., Α. Βαζακίδης «Το κόστος παγίδευσης μιας νομισματικής μονάδος στην παραγωγική διαδικασία», τιμητικός τόμος για την Νικολάου Λίτσα, Δημοσιεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001.
   • Λάζος Β., Α. Βαζακίδης, Κινδυνική ειδολογία, μια πρώτη προσπάθεια μορφολογικής οριοθέτησης και λειτουργικής κοστολόγησης του κινδύνου, τιμητικός τόμος για την Νικολάου Λίτσα, δημοσιεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001.

   1999

   • Βαζακίδης Α., (σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Βάϊο Λάζο), «Καμπύλη αδιαφορίας ενός εγκλήματος. Μια πρώτη προσπάθεια ‘κοστολόγησης’ των ποινών με τη βοήθεια μαθηματικών εργαλείων», Δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επετηρίδα του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης Αρμενόπουλος, 1999.
   • Βαζακίδης Α., (σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. κ. Βάϊο Λάζο), Σχέδιο καταμετρήσεως και αξιολογήσεως των εργατοωρών μιας επιχειρήσεως εντάσεως εργασίας και προσφοράς υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα, μοντέλο παρατήρησης μία εταιρία δικηγόρων, Δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επετηρίδα του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης Αρμενόπουλος, 1999.

   1998

   • «Διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα (κέντρα υγείας) σχετικά με την παρακολούθηση του κόστους των υπηρεσιών και την τήρηση των πρόσθετων βιβλίων». Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1998.
   • Βαζακίδης Α., (σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Βάϊο Λάζο), «Οι επάλληλοι κόσμοι του οικουμενικού γίγνεσθαι», Δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στον τιμητικό τόμο για τον ομότιμο καθηγητή κ. Βασίλειο Σαρσέντη, 1998.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (35 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2013

    • «Stock market development and economic growth: an empirical analysis for USA», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Econometrics, Vol. 1, No 2, p. 31-36, 2013, http://www.sciknow.org/journals/show/id/e (A. Adamopoulos and A. Vazakidis).

    2012

    • «Stock market development and economic growth: an empirical analysis for Greece», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Economics and Business Administration, Vol. 4, No 2, p. 135-143, 2012 http://thescipub.com/ abstract/10.3844/ajebasp.2012.135.143 (A. Vazakidis, and A. Adamopoulos).

    2011

    • «Financial development and economic growth: An empirical analysis for UK», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό European Research Studies Journal, volume 14, issue 2, 135-148, 2011 http://www.ersj.eu/index.php?option= com_content&task =view&id=12&Itemid=10 (A. Vazakidis, and A. Adamo-poulos).
    • «Credit Market Development and Economic Growth: An empirical analysis for United Kingdom», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Economics and Business Administration, Vol. 3, No 3, p. 576-585, 2011 http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajebasp.2011.576.585 (A. Vazakidis, and A. Adamopoulos).
    • «Activity-based management and traditional costing in tourist enterprises (A hotel implementation model)», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Operational Research An International Journal, Vol. 11, No 2, p. 123-147, 2011 http://www.springerlink.com/content/l8021t7wh10n4385/fulltext.pdf (A. Vazakidis and I. Karagiannis).
    • «Credit Market Development and Economic Growth: An empirical analysis for Greece», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Applied Sciences, Vol. 8, No 6, p. 584-593, 2011 http://www.thescipub.com/ current_ajassp, (A. Vazakidis, and A. Adamopoulos).

    2010

    • Νέες δομές Διοίκησης Πόσο κοστίζει μια… αίτηση στο Δημόσιο; Επιστημονικό Marketing Management, Τεύχος 83, σελ 98-101, 2011, (Α. Βαζακίδης, I. Καραγιάννη, Α. Τσιάλτα).
    • «Credit Market Development and Economic Growth: An empirical analysis for United Kingdom», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Economics and Business Administration, Vol. 3, No 3, p. 576-585, 2011
    • «Activity-based costing in the public sector» Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Social Sciences, Vol. 6, No 3, p. 376-382, 2010, http://www.scipub.org/ fulltext/jss/jss63376-382 (A. Vazakidis, I. Karagiannis, and A. Tsialta).
    • «The importance of information through Accounting Practice in agricultural sector-European Data Network», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Social Sciences, Vol. 6, No 2, p. 221-228, 2010, http://www.scipub.org/ fulltext/jss/jss62221-228.pdf (A. Vazakidis, S. Athianos and E. Laskaridou).
    • «Measuring investors’ reaction to the adoption of International Financial Reporting Standards in Greece using a Market-Based Model», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Economics and Business Administration Vol. 2, No 1, p. 103-112, 2010, http://www.scipub.org/fulltext/ajeba/ajeba 21103-112.pdf (A. Vazakidis and S. Athianos).
    • «Do dividend announcements affect the stock prices in the Greek stock market?», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 3(2), 57-77, 2010 http://www.ijesar.org/docs/ volume3 issue2/div_announcements.pdf (A. Vazakidis and S. Athianos).
    • «Lead-lag relationship between futures market and spot market. Evidence from the Greek stock and derivative market», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Research Journal of Finance and Economics, 41, 163-176, 2010 http://www.eurojournals.com/IRJFE_41_13.pdf (A. Vazakidis).
    • «The effect of stock and credit market development on economic growth: An empirical analysis for Italy», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Research Journal of Finance and Economics, 41, 33-42, 2010 http://www.eurojournals.com/IRJFE_41_03.pdf (A. Vazakidis, and A. Adamopoulos).
    • «Financial development and economic growth: An empirical analysis for France», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Review of Applied Economic Research, 5(1-2), 127-138, 2010 http://www.serialspublications. com/ contentnormal .asp?jid=298&jtype=1 (A. Vazakidis and A. Adamopoulos).
    • «Proposing a housing loan costing model for a bank organization», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Middle Eastern Economics and Finance, Vol. 6, 20-31, 2010 http://www.eurojournals.com/mefe-6_03.pdf (A. Vazakidis, A. Hatzis, D. Folinas)

    2009

    • «A causal relationship between financial market development and economic growth». Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Applied Sciences, Vol. 7, No 4, 575-583, 2010 (A. Vazakidis and A. Adamopoulos). http:// www.scipub .org/fulltext/ajas/ajas74575-583.pdf
    • «International accounting standards and source of company finance in Greece» Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, Vol. 6, p 33-45, 2010, http://sreview.teipir.gr (A. Vazakidis and S. Athianos).
    • «Έρευνα υιοθέτησης μεθόδων κοστολόγησης για τη λήψη αποφάσεων από τις ελληνικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών logistics της Βόρειας Ελλάδας» Δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης ΄Ερευνας, ΤΕΙ Πειραιά, Τόμος 14, Νο 2, σελ 27-43, 2009, (Α. Βαζακίδης, Α. Σαρρή, Α. Χατζής, Δ. Φωλίνας).
    • «Stock market development and economic growth» Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Applied Sciences, Vol. 6, No 11, p. 1933-1941, 2009, http://thescipub.com/issue-ajas/6/11 (A. Vazakidis and A. Adamopoulos).
    • «Financial Development and Economic Growth: An empirical analysis for Greece», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Applied Sciences, Vol. 6, No 7, p. 1410-1417, 2009, http://www.scipub.org/scipub/ detail issue.php?V_No=214&j_id=ajas (A. Vazakidis and A. Adamopoulos).
    • «Credit Market Development and Economic Growth», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Economics and Business Administration, Vol. 1, No 1, p. 34-40, 2009, http://www.scipub.org/scipub/detail_issue. php?V_ No= 1&j_id=ajeba, (A. Vazakidis, and A. Adamopoulos).

    2007

    • «The accounting harmonization after the adoption of IAS’S/IFRS’S: the case of Greek listed companies». Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Review of Applied Economic Research, Vol 2, p.39-67, June 2007, http://www.Serialspubli cations.com/journals1.asp?jid=298&jtype=1 (S. Athianos, A. Vazakidis, P. Arsenos).

    2006

    • «How the adoption of international accounting standards affects financial statements: the case of early adoption by Greek listed companies», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Review of Applied Economic Research, Vol. 1, No 2, p. 205-220, December 2006, http://www. serialspublications.com/journals1. asp?jid=298&jtype=1 (S. Athianos, A. Vazakidis, N. Dritsakis)
    • «Testing simple versus Dimson market models: The case of the Athens Stock Exchange» Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Research Journal of Finance and Economics, Vol 2, p. 26-34, March 2006, http://www. eurojournals.com/IRJFE%202%203%20Vazakides.pdf (A. Vazakidis).

    2005

    • «The effects of technology in the auditing process of government tax provisions: the case of feigned and forged invoices in Greece» Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Information Technology Impact, Vol. 5, No. 3, p. 99-108, 2005, http://www.jiti.com/v05/jiti.v5n3.099-108.pdf, (Α. Βαζακίδης, Δ.Φωλίνας).
    • «Financial development, trade liberalization and endogenous growth in Turkey». Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Accounting and Finance in Transition, Vol 2, p. 303-313, 2005, (N. Dritsakis, A. Vazakides and A. Adamopoulos).

    2004

    • Βαζακίδης Α., Ι. Γκιούρλιας, «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σύμφωνα με το Ν.3259/2004. Παραδείγματα εφαρμογής», Φορολογική Θρακική Προσέγγιση, 2004.
    • Stavropoulos Α., A. Vazakidis, and S. Tsopoglou, «Determining the minimum (fair) value of enterprises due to sale (to third parties or relatives) and taxation», The European Journal of Management and Public Policy, 2004 (υπό δημοσίευση).
    • Dritsaki C., A. Vazakidis, A. Adamopoulos, «Exports, investments and economic growth: an empirical investigation of the three Baltic countries», Baltic Journal of Economics, 2004.

    2003

    • Βαζακίδης Α., Ι. Γκούρλιας, Α. Σταυρόπουλος, «Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών των επιχειρήσεων υπό το βάρος παραβάσεων που επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και στοιχείων» (σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ 186/92) (Κ.Β.Σ.), ΕΨΙΛΟΝ 7, τεύχος 80, 10-10-2003 & τεύχος 81, 17-10-2003.
    • Γκούρλιας Ι., Α. Βαζακίδης, «Προϋποθέσεις εφαρμογής μειωμένου συντελεστή φορολογίας για τα κέρδη του οικονομικού έτους 2003» (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, παράγραφο 1 και 2, και 13, παράγραφος 13, του Ν.2992/2002), ΕΨΙΛΟΝ 7, τεύχος 63, 16-05-2003.
    • Δριτσάκης Ν., Α. Βαζακίδης, «Δημόσιες δαπάνες και οικονομική ανάπτυξη: μια εμπιερική έρυενα για την Ελλάδα με την ανάλυση της συνολοκλήρωσης», Έγινε δεκτή για δημοσίευση στο τριμηνιαία περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2003.

    2000

    • Λάζος Β., Α. Βαζακίδης, «Μάνατζερ: Το αρνητικό κόστος της επιχείρησης, ήτοι η προσιτότητα του Απρόσιτου πέρα από τη Λογική της απροσιτότητας του Προσιτού», Το Βήμα Των Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιούλιος 2000.
    • Λάζος Β., Α. Βαζακίδης, «Η Λογική του παραλόγου στην άγνωστη γνώση» (ήτοι: η διαπλοκή του κοσμικού παραλόγου με τη συμπαντική υπερλογική και κοστολόγηση της στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι), Το Βήμα Των Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιούνιος 2000.
    • Συνέδρια (32 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • «Detecting Asset Impairment Management: Some evidence from Food and Beverage listed Companies», 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), September 19-22, 2013, Corfu Island, Greece, (Laskaridou E, Vazakidis A)
     • "The effect of intercompany transactions in the value relevance after the adoption of IFRS. The case of the Greek listed companies", World Finance Conference, Limassol, Cyprus 30/6-3/7 2013 (Vazakidis A, Stavropoulos A, Samaras I, Athianos S).

     2012

     • "Value relevance and intercompany transactions after the adoption of IFRS. The case of the Greek stock market", 11ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Θεσσαλονίκη, 14-15 Δεκεμβρίου 2012, (Βαζακίδης, Α., Σταυρόπουλος, Α., Σαμαράς, Ι., Αθιανός, Σ.)

     2010

     • "Earnings management and impairment asset accounting: the case of Greek Stock Exchange companies", που παρουσιάστηκε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο με τον τίτλο New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE2011) 25-26 Αυγούστου, 2011 (Λασκαρίδου Α., Βαζακίδης Α.)
     • "Credit Market Development and Economic Growth: an empirical analysis for United Kingdom" Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής, Σκιάθος, 26-27 Αυγούστου 2010, σελ. 1018-1041, http://eos.uom.gr/~icaf, (Βαζακίδης Α., Αδαμόπουλος, Α.)
     • «Implementing time-driven activity-based costing in Greek manufacturing companies» Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής, Σκιάθος 26-27 Αυγούστου 2010, σελ. 392-416, http://eos.uom.gr/~icaf, (Βαζακίδης Α., Καραγιάννης Ι.)
     • «Impairment accounting practices in the European context (national differences): a case study of Greek Stock Exchange companies» Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Χρηματοοικο-νομικής & Λογιστικής, Σκιάθος, 26-27 Αυγούστου 2010, σελ. 381-391, http://eos.uom.gr/ ~icaf, (Βαζακίδης Α., Λασκαρίδου, Α.)

     2009

     • «Λογιστική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Π.Χ.Π) στην Ελλάδα». Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Θεσσαλονίκη, 18-19 Δεκεμβρίου 2009, http://www.hfaa.gr/wp-content/ uploads/2010/Conferences/8th_Conference_Thessaloniki_2009/Submited_Papers2009.pdf, (Βαζακίδης Α., Καραγιάννη Α.)
     • «Σχεδιασμός πλαισίου ελέγχου λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων με τη βοήθεια των τεχνολογιών». Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Θεσσαλονίκη, 18-19 Δεκεμβρίου 2009, http://www.hfaa.gr/wp-content/uploads/2010/Conferences/8th_Conference_Thessaloniki_2009/Submited_Papers_2009.pdf, (Βαζακίδης Α., Καραγιάννης Ι., Φωλίνας, Δ).
     • «Μοντέλο Κοστολόγησης Τραπεζικών Δανείων για τη Βελτίωση της Ποιότητας των Διαδικασιών και τη Λήψη Αποφάσεων» Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Θεσσαλονίκη,18-19 Δεκεμβρίου 2009, http://www.hfaa.gr/wp-content/uploads/2010/Conferences/8th_Conference_Thessaloniki_2009/Submited_ Papers_2009.pdf (A. Vazakidis, A. Sarri, A. Hatzis).
     • «Impairment of assets: a first examination of Greek stock exchange listed companies», Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Θεσσαλονίκη, 18-19 Δεκεμβρίου 2009, http://www.hfaa.gr/wp-content/uploads/2010/ Conferences/8th_Conference_Thessaloniki_2009/Submited_Papers_2009.pdf (A. Vazakidis and E. Laskaridou).
     • «E-Financial Reporting Standards: An Empirical Survey for Greek Companies» Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο ‘‘Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan countries collaboration’’, Θεσσαλονίκη 9-10 Οκτωβρίου 2009, σελ 71-94, (A. Vazakidis and D. Folinas and S. Athianos).
     • «Stock market development and economic growth: an empirical analysis for Greece» Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του International Conference on Applied Business and Economics (ICABE), Καβάλα 1-3 Οκτωβρίου 2009, σελ 113, http://www.icabe.gr/downloads/ICABE_2009_PROC.pdf (A. Vazakidis and A. Adamopoulos).
     • «Προσέγγιση του επιχειρηματικού κύκλου οικονομιών μέσω της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης». Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 5ο Πανελληνίου Συνεδρίου Ανάλυσης Δεδομένων, Ρέθυμνο 10-12 Σεπτεμβρίου 2009, Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, τεύχος 11, σελ 52-62 (Λ. Τόκου, Γ. Παπαδημητρίου και Α. Βαζακίδης).
     • «Internet financial reporting by an eXtensible Markup Language XML perspective», Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο ‘‘New Horizons in Industry, Business and Education’’, Σαντορίνη, 27-28 Αυγούστου 2009, σελ 475-481 (A. Vazakidis, and D. Folinas, S. Athianos).
     • «Costing approaches of Greek third-party logistics companies», Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο ‘‘New Horizons in Industry, Business and Education’’, Σαντορίνη, 27-28 Αυγούστου 2009, σελ 457-462 (A. Vazakidis, A. Xatzis and D. Folinas)
     • «Activity-Based Costing in the Public Sector» Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 21ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας, Αθήνα 28-30 Μαΐου 2009, Τεύχος. 2, σελ. 515-530 (Βαζακίδης Α., Καραγιάννης Ι. και Τσιάλτα, Α.).

     2008

     • «Activity-based costing, activity-based management and traditional costing in tourist enterprises (a hotel implementation model). Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 7ου Ετήσιου Συνεδρίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος, Χανιά, 12-13 Δεκεμβρίου 2008, http://www.hfaa.gr/wp-content/uploads/2010/Conferences/7th_Conference Chania 2008/Submited_ Papers 2008.pdf (Βαζακίδης, Α. και Καραγιάννης, Ι)
     • «Activity-based management in tourist enterprises (a hotel implementation model)», Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 20ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας, Σπέτσες, 19-21 Ιουνίου 2008, http://www.eeee.org.gr/UserPages/Index.aspx, σελ 239-251 (Βαζακίδης, Α., Καραγιάννης, Ι., και Σταυρόπουλος, Α.).

     2007

     • «Τυποποίηση αποτελεσμάτων κοστολογικής οργάνωσης βιομηχανικών επιχειρήσεων ιδίου κλάδου με την κατά δραστηριότητα κοστολόγηση». Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση, 21-22 Νοεμβρίου 2008, Θεσ/νίκη, σελ 47-56 (Βαζακίδης, Α., Καραγιάννης, Ι., και Σταυρόπουλος, Α.).
     • «Διαχρονική μελέτη της πολιτικής των φορολογικών παραμέτρων φυσικών προσώπων στην Ελλάδα, (1986-2006)», , 4ο Πανελλήνιο συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, Καρδίτσα, Σεπτέμβριος 2007, (Λ. Τόκου, Γ. Παπαδημητρίου, Α. Βαζακίδης)
     • «Implementing Activity-Based Management & Activity Based Costing in Higher Education», Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 19ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας, ʼρτα, 21-23 Ιουνίου 2007, http://eeee2007.uoi.gr/html/ergasies.html (A. Vazakidis and I. Karagiannis).

     2006

     • «Activity-based costing in higher education. A study of implementing Activity-Based Costing in University of Macedonia», Thessaloniki, Greece. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 5th Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A) Thessaloniki, Greece, 2006, σελ 47, http://www.hfaa.gr/wp-content/uploads/2010/Conferences/5th_Conference Thessaloniki_2006/Submited_Papers_2006.pdf., (Α. Vazakidis and I. Karagiannis)
     • «Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή της κατά Δραστηριότητα Κοστολόγησης (Activity- based costing) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κοζάνη 15-17 Ιουνίου 2006, 18Ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου, Τόμος Β, σελ. 935-948 (Βαζακίδης Α., Καραγιάννης Ι.)
     • «Σύγκριση ποσού σύνταξης με βάση την νομοθεσία και με βάση τις εισφορές για σύνταξη και το προσδόκιμο ζωής: Η περίπτωση γυναίκας και άνδρα με 35 χρόνια διαδοχικής ασφάλισης σε 3 φορείς», Κοζάνη 15-17 Ιουνίου 2006, 18Ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου, Τόμος Β, σελ. 595-608 (Βαζακίδης Α., Καϊάφας Γ.)

     2005

     • 2. «Financial statement effects of adopting international accounting standards: the case of Greece», Πειραιάς, 16-17 Δεκεμβρίου 2005, 4ον Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής- Λογιστικής Ελλάδος, Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου, www.hfaa.gr. (S, Athianos, A, Vazakidis, N, Dritsakis).
     • «Κατηγορίες φόρων και οικονομική ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα», Ρόδος 4-7 Μαΐου 2005, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου., σελ 99-108, 2005 (Χ. Δριτσάκη, Α. Βαζακίδης).

     2004

     • Dritsakis N., A. Vazakidis, and A. Adamopoulos, «Financial development, trade liberalization and endogenous growth in Greece», υπό δημοσίευση στα πρακτικά του 2nd International Conference of Accounting and Finance, 2004.

     2003

     • Βαζακίδης Α., Ι. Γκούρλιας, Α. Σταυρόπουλος, «Φοροδιαφυγή-Αιτίες-Προτάσεις», 16ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Λάρισα, Σεπτέμβριος 2003 (Έγινε δεκτή για δημοσίευση).
     • Δριτσάκη Χ., Α. Βαζακίδης, Α. Αδαμόπουλος, «Εξαγωγές και οικονομική ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα με την ανάλυση της αιτιότητας για τις τρεις υπό ένταξης χώρες της Βαλτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση», 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Καβάλα, Μάϊος 2003 (Έγινε δεκτή για δημοσίευση).

     2002

     • Βαζακίδης Α., Α. Σταυρόπουλος, «Ζημιά επιχειρήσεων και μεταφορά αυτής», 15Ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τρίπολη, Οκτώβριος 2002 (Έγινε δεκτή για δημοσίευση).
     • Βαζακίδης Α., Α. Σταυρόπουλος, «Αντιφάσεις στη φορολογία-προσδιορισμός της ελάχιστης αξίας των επιχειρήσεων ανάλογα με τη νομική τους μορφή με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών» , 15Ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τρίπολη, Οκτώβριος 2002 (Έγινε δεκτή για δημοσίευση).
     • Άλλα (15 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • EURO Workshop Group EWG-DSS Thessaloniki on Decision Systems που διοργανώθηκε από το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών στη Θεσσαλονίκη στις 29-31 Μαιου 2013.

      2011

      • 10o Βαλκανικό Συνέδριο στην Επιχειρησιακή Έρευνα της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας στις 22-24 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη 2011, που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και από το Παράρτημα της Ελληνικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης.

      2010

      • 3ο Διεθνές Συνέδριο Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής, 26-27 Αυγούστου 2010

      2009

      • Επιστημονική διημερίδα που διοργανώθηκε από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 24-25 Οκτωβρίου 2009 και θέμα «Η επιστήμη των διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα-Προκλήσεις και προβληματισμοί για τον 21ο αιώνα».
      • 21ο Εθνικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, Αθήνα, Μάϊος 2009.
      • 13ο Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας Ιστορίας Οικονομικής Σκέψης (E.S.H.E.T) Θεσσαλονίκη και Απρίλιος 2009 με θέμα «Technological change and economic analysis».

      2008

      • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την τυποποίηση, τα πρότυπα και την ποιότητα, που διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την προτυποποίηση και την τυποποίηση υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 21-22 Νοεμβρίου 2008 στη Θεσ/νίκη.
      • 20ο Εθνικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών, Σπέτσες, Ιούνιος, 2008.
      • Διεθνές Workshop που πραγματοποίησε η «Hellenic Association of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), Branch OF Northern and Central Greece and the Greek Ministry of rural development and food», που συνδιοργανώθηκε από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσ/νίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στις 22-23 Μαΐου 2008 στην Αλεξανδρούπολη.

      2007

      • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, Καρδίτσα, Σεπτέμβριος 2007.
      • 2nd International Forum που διοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στις 11 και 12 Ιουνίου 2007 με τίτλο «Sustainable Development and Business in Modern European Cities».

      2006

      • 3th International Conference on: Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology (HAICTA 2006) που διοργανώθηκε στο Βόλο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Τ.Ε.Ι. Λάρισας και το Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης 20-23 Σεπτεμβρίου 2006.

      2005

      • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασφαλιστικών Πρακτόρων που διοργανώθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 19 Νοεμβρίου 2005 με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στο θεσμό του ασφαλιστικού πράκτορα»
      • 2ο Συνέδριο Ένωσης δικαίου και προστασίας καταναλωτή που διοργανώθηκε από την Ένωση δικαίου και προστασίας καταναλωτή σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 8-10 Απριλίου 2005 με τίτλο «Ιδιωτική Ασφάλιση και Προστασία του Καταναλωτή»

      2004

      • Συνέδριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 10-11 Δεκεμβρίου 2004 με θέμα Τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών, Εφαρμογές».