Βασιλειάδης Νικόλαος
 • 2310-891494
 • vasnik uom.gr
 • Γραφείο: ΙΚΖ, 425

  Βασιλειάδης Νικόλαος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Πολιτισμός και Θεσμοί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Νομικής, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1992.
  • Διδακτορικό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2004.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
  • Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία
  • Διαβαλκανικές Σχέσεις
  • Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
  • Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία
  • Κυπριακό Ζήτημα
  • Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
  • Ιστορία Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
   (ΔΕ3001)
  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
   (Δ28003)
  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
   (Δ28002)
  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
   (ΜΔΕ0102)
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   (Δ27013)
  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
   (ΔΕ5015)
  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
   (ΔΕ4017)
  • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ (ΕΔΡΑ UNESCO)
   (ΔΕ4011-1)
  • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
   (ΝΕΠ0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ιστορική αναδρομή στην οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας. Γενική Θεωρία: περί διεθνών οργανισμών. Ορισμός, σύσταση διεθνούς οργανισμού, νομικό καθεστώς που διέπει τους διεθνείς οργανισμούς, ιδιότητα μέλους, θεσμική διάρθρωση, αυτόνομη βούληση, λόγοι διάλυσης διεθνούς οργανισμού, διακρίσεις διεθνών οργανισμών. Παγκόσμιοι Οργανισμοί: Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ΟΗΕ, Βοηθητικά Όργανα και Αυτόνομοι Οργανισμοί, Ειδικευμένες Οργανώσεις, Ειδικές Οργανώσεις συνεργαζόμενες με τον ΟΗΕ. Περιφερειακοί Οργανισμοί. Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί: Πολιτικοί (Συμβούλιο Ευρώπης-Βόρειο Συμβούλιο). Πολιτικοστρατιωτικοί (ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ). Οικονομικοί ( ΕΖΕΣ - Βenelux - ΟΟΣΑ - Οικονομική Συνεργασία Μαύρης Θάλασσας (ΟΣΕΠ)). Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέο μόρφωμα στο Διεθνές Σύστημα. Αμερικανικοί Οργανισμοί, Αφρικανικοί Οργανισμοί, Οργανώσεις Νοτιανατολικής Ασίας. Ο κάθε Οργανισμός εξετάζεται κάτω από 5 θεματικές: (1) Ιστορικά, (2) Ιδρυτική Συνθήκη, (3) Μέλη, (4) Θεσμική Δομή, (5) Δραστηριότητες.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αναλύονται οι Διεθνείς Σχέσεις των χωρών της Βαλκανικής (Νοτιοανατολικής Ευρώπης) ξεκινώντας από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ως τις μέρες μας. Αναλύονται οι διαδικασίες περιφερειακής συνεργασίας των συγκεκριμένων χωρών καθώς και οι τάσεις διάσπασης και αποδόμησης κρατών. Εξετάζονται οι σύγχρονες στρατηγικές προτεραιότητες των χωρών της περιοχής καθώς και οι εξωτερικές τους σχέσεις. Η εξωτερική πολιτική του κάθε κράτους εξετάζεται τόσο ως αυτόνομη δράση όσο και ως συστατικό στοιχείο συγκεκριμένων περιφερειακών πρωτοβουλιών ή οργανισμών

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται κάθε χρόνο σε μία ειδική θεματική της ελληνικής, ευρωπαϊκής ή παγκόσμιας ιστορίας του 20ού αιώνα, με τη θεματικότητά του να συναρτάται και από την εκάστοτε επικαιρότητα. Η στοχοθεσία του μαθήματος κατατείνει στην εμβάθυνση της γνώσης των φοιτητών για μείζονα ζητήματα που σφράγισαν τη σύγχρονη ιστορία και να τους εξοικειώσει με την ιστορική αναδίφηση, καθώς και με την ιστορική μεθοδολογία και έρευνα, συμβάλλοντας, εν κατακλείδι, στην πληρέστερη κατανόηση των διεθνών σχέσεων.. Η βιβλιογραφία του μαθήματος αλλάζει ανάλογα με την θεματική. Το μάθημα έχει σεμιναριακή οργάνωση. Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή τους, στην εκπόνηση και προφορική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας και σε γραπτή εξέταση. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα αναλυθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ανάλυση του δόγματος του στρατηγικού βάθους της Τουρκίας, η πολιτική της Τουρκίας σε σχέση με μειονοτικά ζητήματα στην Ελλάδα.

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επιχειρεί μία ιχνηλάτηση της σημασίας της Πολιτιστικής Διπλωματίας, όπως αυτή συναρτάται με την άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων και των διεθνών οργανισμών. Στις αρχικές εισαγωγικές διαλέξεις θα αναλυθεί η έννοια της πολιτιστικής διπλωματίας και θα αναδιφηθεί ιστορική της εξέλιξη καθώς και η ανάλυση του περιεχομένου και των φορέων της. Στην συνέχεια θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνική διμερή πολιτιστική διπλωματία και πως αυτή ασκείται ( Υπ.Εξ., Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Παιδείας, Οικουμενικό Πατριαρχείο κ.ο.κ.) ενώ θα γίνει μια ενδεικτική αναφορά στην πολιτιστική διπλωματία άλλων κρατών (π.χ. Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.ο.κ.).
  Το δεύτερο μέρος των διαλέξεων θα αφορά την πολυμερή πολιτιστική διπλωματία και τους οργανισμούς και τα φόρα στα πλαίσια των οποίων αυτή ασκείται. Θα αναδειχθεί ο ρόλος της UNESCO, της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και άλλων θεσμών στο πεδίο αυτών όπως ο Πολιτιστικός διάλογος Ευρώπης-Ασίας(ASEM). Τέλος το ακροατήριο θα εισαχθεί σε μια σειρά από σύνθετα ζητήματα που αφορούν το διεθνές περιβάλλον και τις σύγχρονες προκλήσεις, την σύγκρουση των πολιτισμών αλλά και τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

   2013

   • Διάλεξη στις 16.12.2013 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα με θέμα: 'Οι Έλληνες της 'Ανω Μακεδονίας κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα'.