Γιαννακούδη Βασιλική
  • 2310 891.208
  • vasso uom.gr
  • Γραφείο: , E101
  • 2310 844.536

    Γιαννακούδη Βασιλική

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Διεύθυνση Τεχνικών Έργων