Βασιλείου Βασίλειος
 • 2310 891.399
 • vasvas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 410

  Βασιλείου Βασίλειος

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Μορφολογία της Βυζαντινής Μουσικής" με έμφαση στην εκτέλεση της Ψαλτικής, (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 147/14.02.2019)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Μουσικολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009)
  • Πτυχίο Εξειδίκευσης Πτυχιούχων - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών (1998)
  • Πτυχίο Μουσικολογίας και Μουσικής Παιδαγωγικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1998)
  • Πτυχίο Πληροφορικής, τμήματος Γενικών Σπουδών - Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου (1990)

  Αλλοι Μουσικοί Τίτλοι

  • Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής - Ωδείο του ΑΜΟ “Ο Γαλαξίας” (1997)
  • Πτυχίο Αρμονίας - Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης (1995)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διαχείριση πρωτότυπου (χειρόγραφοι κώδικες, παλαίτυπα-έντυπες εκδόσεις) ρεπερτορίου της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (φωτογραφία, λογισμικό σημειογραφίας).
  • Ανάδειξη μορφών και ανάλυση δομικών στοιχείων ως εργαλεία μελοποίησης στη Βυζαντινή Μουσική παράδοση.
  • Συγκρότηση και διδασκαλία πρότυπων χορικών σχημάτων Εκκλησιαστικής Μουσικής στη σύγχρονη λατρευτική και εξωλατρευτική πράξη.
  Πολυμέσα

   

  Αναστάσεως ημέρα, πλ.α΄, Ρωμανός ο Μελωδός & ΕΕΜΘ, Ι.Ν.Απ.Πέτρου & Παύλου 17/05/15

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I
   (ΒΜΠ001)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Χρήση νέων τεχνολογιών (ανάλογου υλικού και ειδικού λογισμικού) στην καταγραφή συνθέσεων της εκκλησιαστικής μελοποιίας.Ανάδειξη πρότυπης σελιδοποίησης και σχεδιασμός σχετικών γραμματοσειρών.

  • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ II
   (ΒΜΠ002)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Χρήση νέων τεχνολογιών (ανάλογου υλικού και ειδικού λογισμικού) στην καταγραφή συνθέσεων της εκκλησιαστικής μελοποιίας. Ανάδειξη πρότυπης σελιδοποίησης και σχεδιασμός σχετικών γραμματοσειρών.

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I
   (ΚΕΕΨ01)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I
   (ΒΥ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπληρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιοτέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονωδίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ II
   (ΒΥ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ II
   (ΚΕΕΨ02)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ III
   (ΒΥ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ III
   (ΚΕΕΨ03)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IV
   (ΒΥ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IV
   (ΚΕΕΨ04)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ V
   (ΒΥ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ V
   (ΚΕΕΨ05)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VI
   (ΒΥ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VII
   (ΒΥ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπληρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιοτέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονωδίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VII
   (ΚΕΕΨ07)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIII
   (ΚΒ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
   (ΒΥ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπληρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιοτέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονωδίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  • ΜΕΛΟΠΟΙΪΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΒΜ001)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ανάδειξη βασικών μορφικών προτύπων και δομικών μελικών στοιχείων της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Μορφολογική ανάλυση ικανού αριθμού μαθημάτων (ρεπερτόριο συναφές με αυτό του μαθήματος Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής) από την συνθετική δραστηριότητα των τελευταίων αιώνων αποσκοπώντας στην, κατά το δυνατόν, εντελή, γνώση της φόρμας στα διάφορα είδη της εκκλησιαστικής μελοποιίας.

  • ΜΕΛΟΠΟΙΪΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΒΜ002)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ανάδειξη βασικών μορφικών προτύπων και δομικών μελικών στοιχείων της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Μορφολογική ανάλυση ικανού αριθμού μαθημάτων (ρεπερτόριο συναφές με αυτό του μαθήματος Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής) από την συνθετική δραστηριότητα των τελευταίων αιώνων αποσκοπώντας στην, κατά το δυνατόν, εντελή, γνώση της φόρμας στα διάφορα είδη της εκκλησιαστικής μελοποιίας.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • "Ἡ Ἐκκλησία σήμερον πανηγυρίζει", ἦχος δ', μέλος Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, "Μαθηματάριον· ἐρμηνευτικὴ καὶ μουσικολογικὴ σπουδἠ, Ἀθῆναι 2017, σσ. 478-483.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Συνέδρια (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2009

    • 09.12 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, "Τὰ ρυθμικὰ γένη δακτυλικὸ καὶ ἰαμβικὸ ὠς κύρια δομικὰ στοιχεῖα τοῦ Στιχηραρικοῦ μέλους τοῦ 18ου αἰῶνα",«Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: Τὰ Γένη τῆς Ρυθμοποιΐας καὶ τρέχοντα ψαλτικὰ θέματα», 4ο Διεθνὲς Συνέδριο Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικὸ, Ἀθήνα 08-11 Δεκεμβρίου 2009, Ἲδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Πρακτικά ἐκδίδει ὁ Γρ. Στάθης, Ἀθἠνα 2015, σσ. 179-198

     Προβολή Δημοσίευσης

    2003

    • 17.10 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, "Τὸ νέο Ἀργὸ Στιχηραρικὸ εἲδος μελοποιϊας τοῦ 18ου αἰῶνα· μία πρώτη προσέγγιση", «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: Τὰ Γένη καὶ Εἲδη τῆς Βυζαντινῆς Ψαλτικῆς Μελοποιΐας», 2ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογικό καὶ Ψαλτικό, Ἀθήνα 15-19 Ὀκτωβρίου 2003, Ἲδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Πρακτικά ἐκδίδει ὁ Γρ. Στάθης, Ἀθἠνα 2006, σσ. 556-562.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (30 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

     2020

     • 12.01 - Ὓμνοι τῶν Θεοφανείων, ἐκδήλωση στὴν αἲθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς κοινότητας Ἁγἰου Αθανασίου τοῦ Δήμου Χαλκηδόνας.

     2019

     • 13.12 - "Προεορτάσωμεν Λαοὶ", Ὓμνοι Δωδεκαημέρου - Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση σε διοργάνωση τοῦ Εργαστηρίου "Χριστιανικῆς Λατρείας καὶ Πολιτισμοῦ" τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 30.06 - Απόσπασμα ἀπὸ τὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ τῆς ἐορτῆς τῶν Ἁγίων Αναργύρων στὸν ὀμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ στὴν περιοχή Ἐπταπυργίου (Ακρόπολης) Θεσσαλονίκης. Ἐρμηνεία τοῦ Δοξαστικοῦ τῶν ἑσπερίων στιχηρῶν σὲ ποίηση Ἱωσὴφ ἐκ Φουρνᾶ και μέλος Βασιλείου Λεμεσίου τοῦ Κυπρίου στὸ ὓφος Πέτρου τοῦ Φιλανθίδου.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 02.06 - "Χριστὸς Ἀνέστη, … , ζωὴν χαρισάμενος" - Πασχαλινὴ ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ζωοδόχου Πηγῆς στὴν κοινότητα Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Δήμου Χαλκηδόνος.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 07.04 - Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς Δ' Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν στὸν Ἱερό Ναὀ Ἁγίων Αναργύρων Ἀκροπόλεως (Ἐπταπυργίου) Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • 30.12 - Ὓμνοι τῶν Θεοφανείων - Ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ζωοδόχου Πηγής Ἀγίου Ἀθανασίου Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 23.10 - Ἰερᾶ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀρέθα στον Ἱερὸ Ναὸ Ἀγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 28.08 - Πανηγυρικὸς Ἁρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς Τιμίου Προδρόμου στὸν ὀμώνυμο ναὸ τῆς κοινότητας Ταγαράδων Δήμου Θέρμης, χοροστασία τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου (Κασσανδρείας) κ.κ. Νικοδήμου.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 12.08 - Ἑσπερινὀς ἀπόδοσης ἐορτῆς Μεταμορφώσεως καὶ Μεγάλη Παράκληση στὴν Ἱερᾶ Μονῆ Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας Χαλκιδικῆς

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 26.07 - Πανηγυρικός ἐσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀγίου Παντελεήμονα Μεσημερίου Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 13.05 - Ὓμνοι τῆς Αναστάσεως στὴν αἲθουσα τοῦ "Ἀγαπείου" Ἰδρύματος στὴν κοινότητα Γαλάτιστας τῆς Δημοτικῆς ἐνότητας Ἀνθεμούντα Χαλκιδικῆς

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • 19.12 - "Χριστὀς Γεννᾶται" - Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στὴ Λέσχη Ἀξιωματικών Φρουρᾶς Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 21.05 - Ὓμνοι τοῦ Πάσχα - Ἐκδήλωση στὸν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βάβδου Χαλκιδικῆς

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • 27.12 - "Χριστὸς ἐτέχθη" - Ἐκδήλωση, ἀφιέρωμα στὸν Ρωμανὸ Μελωδὸ, στὴν αἲθουσα τοῦ Μορφωτικοῦ καὶ Πολιτιστικού Συλλόγου Δήμου Πολυγύρου "Ἀριστοτέλης"

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 19.12 - "Χριστὸς ἐν πόλει" - Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση στὴν αἲθουσα τοῦ "Προκοπείου" Πολυδύναμου Ἐκκλησιαστικοῦ Κέντρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 18.12 - Ὓμνοι Χριστουγέννων - Ἐκδήλωση στὴν αἲθουσα τελετῶν τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Δήμου Πανοράματος

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 21.04 - "Τὸν ἣλιον κρύψαντα" - Ἐκδήλωση Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στὸν Ἱερὸ Ναό Τιμίου Προδρόμου τῆς κοινότητας Διονυσίου (Παραλία) τοῦ Δήμου Προποντίδος Χαλκιδικής.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 17.04 - "Τὸν ἣλιον κρύψαντα" - ἀπόδοση στα πλαίσια ὀμιλίας Ε' Κυριακῆς Νηστειῶν στὸν Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ταγαράδων Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • 20.12 -Ὓμνοι τῶν Χριστουγέννων - Ἐκδήλωση ἡ ὀποία πραγματοποιήθηκε στὸ κλειστό γυμναστήριο τῆς Κοινότητας Μεσημερίου Θεσσαλονίκης.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 19.12 - Ὓμνοι τῶν Χριστουγέννων - Ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Αγίου Παντελεήμονος Πανοράματος

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 31.05 - Ὓμνοι Πεντηκοστῆς - Ἐκδήλωση "τιμῆς" 30 χρόνων ἱερατικῆς διακονίας π. Βασιλείου Παγώνη στὸν Ἱερὸ Ναό Ἁγίου Γεωργίου Τριαδίου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 17.05 - Ὓμνοι τῆς Ἀναστάσεως - Πασχαλινή Ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Λεμεσοῦ

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 16.05 - Ὓμνοι τῆς Αναστάσεως - Πασχαλινή Ἐκδήλωση στον Ἰερὸ Ναὸ Ἀγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων Κύπρου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 16.05 - Ἐσπερινὸς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ στὸν Ἱερὸς Ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων Κύπρου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 01.04 - Ὓμνοι Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς - Ἐκδήλωση στὴν αἲθουσα τοῦ Δημαρχειακοῦ Μεγάρου Δήμου Πανοράματος

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 24.01 - Ὓμνοι Τριών Ἱεραρχῶν στὴν αἲθουσα τοῦ Συλλόγου Ἱεραποστολικῆς δράσεως "Ὀ Μέγας Βασίλειος" στη Θεσσαλονίκη

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • 22.12 - Ὓμνοι Χριστουγέννων - Ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 25.05 - Ὓμνοι τοῦ Πεντηκοσταρίου στὴν αἲθουσα τοῦ πνευματικοῦ κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Πεκτροκεράσων Χαλκιδικῆς

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 17.05 - Ὓμνοι Πεντηκοσταρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου στὴν κοινὸτητα Καρδίας τοῦ Δήμου Θέρμης.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • Σεμινάρια / Masterclasses (0 εγγραφές)
     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
     • Δισκογραφία (2 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

      2017

      • Ἀπόδοση ἀπὸ τὸ "'Εργαστήρι Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Θεσσαλονίκης", ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου Βασίλειου Βασιλείου, τοῦ Θεοτοκίου "Ρόδον τὸ ἀμάραντον", στὸ εἲδος τοῦ Μαθηματαρίου τῆς Βυζαντινῆς Μελοποιΐας στὸ μέλος τοῦ Μελετίου Σιναΐτου τοῦ Κρητὸς (τοῦ νέου) στὰ πλαίσια τῆς ἐρμηνευτικῆς και μουσικολογικῆς σπουδῆς τοῦ "Μαθηματαρίου", ἐπιμέλεια ἐκδόσεως Κωνσταντίνος Σκαρμοῦτσος, Ἀθῆναι 2017

       Προβολή Δημοσίευσης

      2015

      • 29.03 - "Πεντηκοστάρια" Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στὸ μέλος Παναγιώτου Χρυσάφου τοῦ Νέου. Ἠχογράφηση στὸν Ἰερὸ Ναὸ Τιμίου Προδρόμου τῆς κοιότητας Ταγαράδων Θεσσαλονίκης.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Άλλα (6 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

       2017

       • 02.12 - Δ' συνάντηση Ακαδημαϊκού Βυζαντινολογικού Δικτύου [ΕΟΒΜΣ] στα πλαίσια του Διατμηματικού Συνεδρίου 2017, 1-3 Δεκεμβρίου 2017, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2017.
       • 28.05 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Παρουσίαση τοῦ Καταλόγου κ. Γρηγορίου Στάθη "Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς - Ἃγιον Ὂρος, τόμος Δ' [Μονὴ Ἰβήρων] (σελ. 1040), Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 09 Μαΐου 2017.

        Προβολή Δημοσίευσης

       2015

       • 23.10 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, "Προδρομικὰ μέλη τοῦ νέου ἀργοῦ Ἀναστασιματαρίου· ἐξηγητικὴ προσέγγιση στὴ Νέα Μέθοδο", «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: Οἱ τρεῖς Διδάσκαλοι: Χρύσανθος, Γρηγόριος, Χουρμούζιος καὶ ἡ Νέα Μέθοδος Σημειογραφίας. 200ὴ ἐπέτειος: 1814/15–2015», Ἀθήνα, 21–23 Ὀκτωβρίου 2015.

       2014

       • 01.11 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, «Το μέσο στιχηραρικό μέλος τοῦ Ἀναστασιματαρίου στὴ χειρόγραφη καὶ ἒντυπη παράδοση», Ἐξηγήσεις ἀπὸ τὴν Παλαιὰ στὴ Νέα Μέθοδο -Σημειογραφικά καὶ ἐρμηνευτικὰ ζητήματα (ΙΙ), Ἡ Βυζαντινή Μουσικὴ μέσα ἀπὸ τὴν Νέα Μέθοδο Γραφῆς (1814-2014), Καθιέρωση - Προβληματισμοί -Προοπτικές, Διεθνές Μουσικολογικό & Ψαλτικὸ Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30 Οκτ. -1 Νοεμ 2014

       2004

       • 09.12 - «Διαπανεπιστημιακή Συνεργασία – Επιμόρφωση, Εξομοίωση και Μεταπτυχιακές Σπουδές», B΄ Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινής Μουσικής , Κέντρο Εκκλησιαστικής Μουσικής - Βυζαντινή Λειτουργική Σκηνή, αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2004.

       2003

       • 30.10 - «Διαπανεπιστημιακή Συνεργασία - Έρευνα, Εκπαίδευση και Καλλιτεχνικό έργο», Α΄ Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινής Μουσικής, Κέντρο Εκκλησιαστικής Μουσικής – Βυζαντινή Λειτουργική Σκηνή, αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2003.