Βασιλείου Βασίλειος
 • 2310 891.136
 • vasvas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 410

  Βασιλείου Βασίλειος

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό), Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Μορφολογία της Βυζαντινής Μουσικής" με έμφαση στην εκτέλεση της Ψαλτικής, (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 147/14.02.2019)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Μουσικολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009)
  • Πτυχίο Εξειδίκευσης Πτυχιούχων - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών (1998)
  • Πτυχίο Μουσικολογίας και Μουσικής Παιδαγωγικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1998)
  • Πτυχίο Πληροφορικής, τμήματος Γενικών Σπουδών - Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου (1990)

  Αλλοι Μουσικοί Τίτλοι

  • Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής - Ωδείο του ΑΜΟ “Ο Γαλαξίας” (1997)
  • Πτυχίο Αρμονίας - Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης (1995)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διαχείριση πρωτότυπου (χειρόγραφοι κώδικες, παλαίτυπα-έντυπες εκδόσεις) ρεπερτορίου της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (φωτογραφία, λογισμικό σημειογραφίας).
  • Ανάδειξη μορφών και ανάλυση δομικών στοιχείων ως εργαλεία μελοποίησης στη Βυζαντινή Μουσική παράδοση.
  • Συγκρότηση και διδασκαλία πρότυπων χορικών σχημάτων Εκκλησιαστικής Μουσικής στη σύγχρονη λατρευτική και εξωλατρευτική πράξη.
  Πολυμέσα

   

  Αναστάσεως ημέρα, πλ.α΄, Ρωμανός ο Μελωδός & ΕΕΜΘ, Ι.Ν.Απ.Πέτρου & Παύλου 17/05/15

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΟΠΟΪΑΣ
   (ΜΒΜ003)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΟΠΟΙΪΑΣ
   (ΜΕΑ209)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I
   (ΒΥ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπληρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιοτέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονωδίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I
   (ΚΕΕΨ01)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ II
   (ΚΕΕΨ02)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ II
   (ΒΥ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ III
   (ΒΥ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ III
   (ΚΕΕΨ03)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IV
   (ΒΥ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IV
   (ΚΕΕΨ04)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ V
   (ΚΕΕΨ05)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ V
   (ΒΥ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VI
   (ΒΥ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VI
   (ΚΕΕΨ06)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VII
   (ΚΕΕΨ07)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VII
   (ΒΥ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπληρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιοτέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονωδίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIII
   (ΚΒ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
   (ΒΥ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπληρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιοτέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονωδίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΒΜ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ανάδειξη βασικών μορφικών προτύπων και δομικών μελικών στοιχείων της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Μορφολογική ανάλυση ικανού αριθμού μαθημάτων (ρεπερτόριο συναφές με αυτό του μαθήματος Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής) από την συνθετική δραστηριότητα των τελευταίων αιώνων αποσκοπώντας στην, κατά το δυνατόν, εντελή, γνώση της φόρμας στα διάφορα είδη της εκκλησιαστικής μελοποιίας.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΒΜ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ανάδειξη βασικών μορφικών προτύπων και δομικών μελικών στοιχείων της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Μορφολογική ανάλυση ικανού αριθμού μαθημάτων (ρεπερτόριο συναφές με αυτό του μαθήματος Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής) από την συνθετική δραστηριότητα των τελευταίων αιώνων αποσκοπώντας στην, κατά το δυνατόν, εντελή, γνώση της φόρμας στα διάφορα είδη της εκκλησιαστικής μελοποιίας.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
   (ΒΜΠ003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • "Ἡ Ἐκκλησία σήμερον πανηγυρίζει", ἦχος δ', μέλος Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, "Μαθηματάριον· ἐρμηνευτικὴ καὶ μουσικολογικὴ σπουδἠ, Ἀθῆναι 2017, σσ. 478-483.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Συνέδρια (3 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2014

    • 01.11 - "Τὸ μέσο στιχηραρικό μέλος τοῦ Ἀναστασιματαρίου στὴ χειρόγραφη καὶ ἔντυπη παράδοση", Ἐξηγήσεις ἀπὸ τὴν Παλαιὰ στὴ Νέα Μέθοδο -Σημειογραφικὰ καὶ ἑρμηνευτικὰ ζητήματα (ΙΙ), Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ μέσα ἀπὸ τὴν Νέα Μέθοδο Γραφῆς (1814-2014), Καθιέρωση - Προβληματισμοὶ -Προοπτικές, Διεθνὲς Μουσικολογικὸ & Ψαλτικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30 Οκτ. -1 Νοεμ 2014. Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπεδίου, Ἅγιον Ὅρος 2021, σσ. 503-516.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • 09.12 - "Τὰ ρυθμικὰ γένη δακτυλικὸ καὶ ἰαμβικὸ ὠς κύρια δομικὰ στοιχεῖα τοῦ Στιχηραρικοῦ μέλους τοῦ 18ου αἰῶνα",«Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: Τὰ Γένη τῆς Ρυθμοποιΐας καὶ τρέχοντα ψαλτικὰ θέματα», 4ο Διεθνὲς Συνέδριο Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικὸ, Ἀθήνα 08-11 Δεκεμβρίου 2009, Ἲδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Πρακτικά ἐκδίδει ὁ Γρ. Στάθης, Ἀθἠνα 2015, σσ. 179-198

     Προβολή Δημοσίευσης

    2003

    • 17.10 - "Τὸ νέο Ἀργὸ Στιχηραρικὸ εἲδος μελοποιϊας τοῦ 18ου αἰῶνα· μία πρώτη προσέγγιση", «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: Τὰ Γένη καὶ Εἲδη τῆς Βυζαντινῆς Ψαλτικῆς Μελοποιΐας», 2ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογικό καὶ Ψαλτικό, Ἀθήνα 15-19 Ὀκτωβρίου 2003, Ἲδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Πρακτικά ἐκδίδει ὁ Γρ. Στάθης, Ἀθἠνα 2006, σσ. 556-562.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (79 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

     2023

     • 04.04 - Ὕμνοι Ὀρθρου Μ. Πέμπτης, ἐκδήλωση "Συναυλίες Θρησκευτικῆς Μουσικῆς", Θέατρο "Μελίνα Μερκοῦρη", Δῆμος Καλαμαριᾶς

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 04.03 - Ὕμνοι Ὄρθρου Μ. Πέμπτης, ἐκδήλωση "Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου", Μέγαρο Μουσικῆς Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 04.02 - Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς [Ε'], Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     2022

     • 11.11 - Δοξαστικὸν Ἀποστίχων Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος [μελοποίηση]

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 10.25 - Ἀρχιερατικὸς Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς Ἁγίου Δημητρίου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 10.11 - Δοξαστικὸ αἴνων Συμεών Νέου Θεολόγου [μελοποίηση]

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 10.11 - Ἀκολουθία [Ὅρθρος και Θεία Λειτουργία] Ὀσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου [Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης]

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 09.10 - "Δεῦτε ἃπαντα τὰ ἒθνη" - Δοξαστικό Ἑσπερίων Τιμίου Σταυροῦ

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 07.26 - Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς Ἁγίου Παντελεήμονος [Πανόραμα Θεσσαλονίκης]

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 06.16 - Ὕμνοι Πεντηκοσταρίου, ἐκδήλωση «Μελωδίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς ἄλλης πλευρᾶς τοῦ Αἰγαῖου», ὑπαίθριο Θέατρο Δήμου Κατερίνης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 04.09 - Ὕμνοι Τεσσαρακοστῆς, ἐκδήλωση ''Συναυλίες Θρησκευτικῆς Μουσικῆς'', Δημοτικὸ Θέατρο "Μελίνα Μερκούρη", Δῆμος Καλαμαριᾶς

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 04.03 - Δόξα Ἑσπερίων Στιχηρῶν Ἁγίου Θεωνᾶ [μελοποίηση]

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 04.03 - Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς [Δ'], Ἱερός Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     2021

     • 24.10 - Ἀγρυπνία Ἁγίας Ταβιθᾶ, Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 19.10 - Ἀγρυνπνία Ἀγίου Αρτεμίου, Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ Θεσσαλονίκης
     • 25.07 - Πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς τοῦ Ἁγίου Παντελεημονος στὸν ὁμώνυμο ἱερὸ ναὸ τοῦ Δήμου Χορτιάτη Πυλαιας (Πανόραμα)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2020

     • 21.10 - Ἀγρυπνία Ἁγίου Ἀβερκίου, Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 05.08 - Ἑσπερινός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στὸν ὀμώνυμο ἱερὸ ναὸ στοὺς κατασκηνωτικοὺς χῶρους της ΓΕΧΑ Θεσσαλονίκης [περιοχή Ἐξοχῆς Χορτιάτη].

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 30.06 - Πανηγυρικός Ἑσπερινὸς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐπταπυργίου Ἀκροπόλεως Θεσσαλονίκης [ἀπόσπασμα· ἀπόδοση τῆς μεγάλης καὶ ἐντέχνου δοχῆς τῆς Τρίτης - "Τὸ ἒλεός σου Κύριε"].

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 12.01 - Ὓμνοι τῶν Θεοφανείων, ἐκδήλωση στὴν αἲθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς κοινότητας Ἁγἰου Αθανασίου τοῦ Δήμου Χαλκηδόνας.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • 13.12 - "Προεορτάσωμεν Λαοὶ", Ὓμνοι Δωδεκαημέρου - Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση σε διοργάνωση τοῦ Εργαστηρίου "Χριστιανικῆς Λατρείας καὶ Πολιτισμοῦ" τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 11-12.11 - Ἱερὰ Πανήγυρις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Πολιούχου Λεμεσοῦ. Ἑσπερινός, Ὂρθρος καὶ Θ. Λειτουργία προεξάρχωντος τῆς αὐτοῦ Θειοτάτης Μακαριώτητος τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου. Συμμετέχει ὁ Βασίλειος Βασιλεἰου.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 09-10.11 - Ἱερὰ Πανήγυρις Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου [Ἱ.Μ. Λεμεσοῦ]. Ἑσπερινός, Ὂρθρος καὶ Θ. Λειτουργία προεξάρχωντος τοῦ Σεβασιμιωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανασίου. Ψάλλει ὁ Βασίλειος Βασιλεἰου.
     • 19.10 - Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐπταπυργίου Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Ψάλλει ὁ Βασίλειος Βασιλείου.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 30.06 - Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς ἐορτῆς τῶν Ἁγίων Αναργύρων στὸν ὀμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ στὴν περιοχή Ἐπταπυργίου (Ακρόπολης) Θεσσαλονίκης [ἀπόσπασμα· ἀπόδοση Δοξαστικοῦ ἑσπερίων στιχηρῶν. Ποιητικὸ κείμενο Ἱωσὴφ ἐκ Φουρνᾶ, μέλος Βασιλείου Λεμεσίου Κυπρίου κατὰ τὸ ὓφος Πέτρου Φιλανθίδου - "Δεῦτε φιλομάρτυρες πάντες"]

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 02.06 - "Χριστὸς Ἀνέστη, … , ζωὴν χαρισάμενος" - Πασχαλινὴ ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ζωοδόχου Πηγῆς στὴν κοινότητα Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Δήμου Χαλκηδόνος.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 07.04 - Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς Δ' Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν στὸν Ἱερό Ναὀ Ἁγίων Αναργύρων Ἀκροπόλεως (Ἐπταπυργίου) Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • 30.12 - Ὓμνοι τῶν Θεοφανείων - Ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ζωοδόχου Πηγής Ἀγίου Ἀθανασίου Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 23.10 - Ἰερᾶ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀρέθα στον Ἱερὸ Ναὸ Ἀγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 28.08 - Πανηγυρικὸς Ἁρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς Τιμίου Προδρόμου στὸν ὀμώνυμο ναὸ τῆς κοινότητας Ταγαράδων Δήμου Θέρμης, χοροστασία τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου (Κασσανδρείας) κ.κ. Νικοδήμου.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 12.08 - Ἑσπερινὀς ἀπόδοσης ἐορτῆς Μεταμορφώσεως καὶ Μεγάλη Παράκληση στὴν Ἱερᾶ Μονῆ Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας Χαλκιδικῆς

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 26.07 - Πανηγυρικός ἐσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀγίου Παντελεήμονα Μεσημερίου Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 13.05 - Ὓμνοι τῆς Αναστάσεως στὴν αἲθουσα τοῦ "Ἀγαπείου" Ἰδρύματος στὴν κοινότητα Γαλάτιστας τῆς Δημοτικῆς ἐνότητας Ἀνθεμούντα Χαλκιδικῆς

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • 19.12 - "Χριστὀς Γεννᾶται" - Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στὴ Λέσχη Ἀξιωματικών Φρουρᾶς Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 19.03 - "Ἀνοίξω τὸ στόμα μου", ὓμνοι τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου. Ἐκδήλωση στα πλαίσια Εὐρωπαϊκοῦ Φεστιβάλ Σχολικῶν Χορωδιῶν. Διοργάνωση Δήμος Καλαμαριάς. Συμμετέχει τὸ ΕΕΜΘ.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 21.05 - Ὓμνοι τοῦ Πάσχα - Ἐκδήλωση στὸν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βάβδου Χαλκιδικῆς

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • 27.12 - "Χριστὸς ἐτέχθη" - Ἐκδήλωση, ἀφιέρωμα στὸν Ρωμανὸ Μελωδὸ, στὴν αἲθουσα τοῦ Μορφωτικοῦ καὶ Πολιτιστικού Συλλόγου Δήμου Πολυγύρου "Ἀριστοτέλης"

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 19.12 - "Χριστὸς ἐν πόλει" - Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση στὴν αἲθουσα τοῦ "Προκοπείου" Πολυδύναμου Ἐκκλησιαστικοῦ Κέντρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 18.12 - Ὓμνοι Χριστουγέννων - Ἐκδήλωση στὴν αἲθουσα τελετῶν τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Δήμου Πανοράματος

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 21.04 - "Τὸν ἣλιον κρύψαντα" - Ἐκδήλωση Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στὸν Ἱερὸ Ναό Τιμίου Προδρόμου τῆς κοινότητας Διονυσίου (Παραλία) τοῦ Δήμου Προποντίδος Χαλκιδικής.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 17.04 - "Τὸν ἣλιον κρύψαντα" - ἀπόδοση στα πλαίσια ὀμιλίας Ε' Κυριακῆς Νηστειῶν στὸν Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ταγαράδων Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • 20.12 -Ὓμνοι τῶν Χριστουγέννων - Ἐκδήλωση ἡ ὀποία πραγματοποιήθηκε στὸ κλειστό γυμναστήριο τῆς Κοινότητας Μεσημερίου Θεσσαλονίκης.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 19.12 - Ὓμνοι τῶν Χριστουγέννων - Ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Αγίου Παντελεήμονος Πανοράματος

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 31.05 - Ὓμνοι Πεντηκοστῆς - Ἐκδήλωση "τιμῆς" 30 χρόνων ἱερατικῆς διακονίας π. Βασιλείου Παγώνη στὸν Ἱερὸ Ναό Ἁγίου Γεωργίου Τριαδίου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 17.05 - Ὓμνοι τῆς Ἀναστάσεως - Πασχαλινή Ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Λεμεσοῦ

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 16.05 - Ὓμνοι τῆς Αναστάσεως - Πασχαλινή Ἐκδήλωση στον Ἰερὸ Ναὸ Ἀγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων Κύπρου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 16.05 - Ἐσπερινὸς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ στὸν Ἱερὸς Ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων Κύπρου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 01.04 - Ὓμνοι Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς - Ἐκδήλωση στὴν αἲθουσα τοῦ Δημαρχειακοῦ Μεγάρου Δήμου Πανοράματος

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 24.01 - Ὓμνοι Τριών Ἱεραρχῶν στὴν αἲθουσα τοῦ Συλλόγου Ἱεραποστολικῆς δράσεως "Ὀ Μέγας Βασίλειος" στη Θεσσαλονίκη

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • 22.12 - Ὓμνοι Χριστουγέννων - Ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 01.09 - Ἱερὰ Πανήγυρις Ἁγίων Ἀναργύρων [Ἐπταπυργίου Θεσσαλονίκης]. Προεξάρχωντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου. Ψάλλει τὸ Εργαστήρι Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Θεσσαλονίκης.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 25.05 - Ὓμνοι τοῦ Πεντηκοσταρίου στὴν αἲθουσα τοῦ πνευματικοῦ κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Πεκτροκεράσων Χαλκιδικῆς

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 17.05 - Ὓμνοι Πεντηκοσταρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου στὴν κοινὸτητα Καρδίας τοῦ Δήμου Θέρμης.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     2005

     • 31.10 - "1700 χρόνια ἀπὸ τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης". Πρόγραμμα μὲ ἀνέκδοτους ὓμνους τοῦ καλοφωνικοῦ στιχηραρίου στὰ πλαίσια ἐπιστημονικὴς ἡμερίδας τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακὴ Βυζαντινὴ Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 11.04 - Ἀκολουθία Ὂρθρου καὶ Θ. Λετουργίας Ε΄ Κυριακῆς Νηστειῶν. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Τίτου Ἡρακλείου Κρήτης. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακὴ Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 09.04 - "Βυζαντινὰ Ἀντίφωνα - Δημοτικὰ Τραγούδια". Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Μ. Τεσσαρακοστῆς και Μ. Ἐβδομάδας στὴν αἲθουσα "Ἀνδρόγεω" τοῦ Δήμου Ἡρακλείου Κρήτης σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης και τὴν ἐνορία ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Τίτου. Συμμετέχει ἡ Πανεπιστημιακὴ Βυζαντινὴ Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 18.04 - Ὓμνοι Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ Μ. Ἐβδομάδας. Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Ἐκδήλωση "Βυζαντινά Ἀντίφωνα" ἡ ὀποία πραγματοποιήθηκε στὶς 18 Απριλίου 2005 στὸ Βασιλικὸ Θέατρο Θεσσαλονίκης. Ἒψαλλαν ἀντιφωνικὰ: Πανεπιστημιακή Βυζαντινὴ Χορωδία Θεσσαλονίκης, Βυζαντινή Χορωδία Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου Ρουμανίας, Χορωδία Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ι. Μ. Ἐδέσσης, Πέλλης & Αλμωπίας, Ἂραβες Καλοφωνάρηδες.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2004

     • 29.03 - Βυζαντινὰ Ἀντίφωνα" στο Κρατικὸ Θέατρο Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει ἡ Πανεπιστημιακὴ Βυζαντινὴ Χορωδία Θεσσαλονίκης.

     2003

     • 04.12 - Πρόγραμμα Βυζαντινῶν ὓμνων στα πλαίσια της Συνάντησης Χορωδιών Δήμου Δράμας. Συμμετέχει ἡ Πανεπιστημιακὴ Βυζαντινὴ Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 08.11 - "ΛΗ΄Δημήτρια". Πρόγραμμα ἐπιλογῆς ὓμνων στο φεστιβάλ τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 06.07 - "Ἱερὲς Μουσικὲς". Πρόγραμμα έπιλογῆς βυζαντινῶν ὓμνων στὴ μονὴ Λαζαριστῶν. Συμμετέχει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 05.07 - "Ἱερὲς μουσικὲς". Πρόγραμμα ὓμνων Θείας Λειτουργίας στα πλαίσια τοῦ Διεθνοῦς φεστιβὰλ Πολιτστικῆς Ὀλυμπιάδας. Συμμετέχει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 28.06 - "Βυζαντινἀ Ἀντίφωνα" καὶ ὓμνοι Θείας Λειτουργίας στὸν Ἁγίο Μαυρίκιο [Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore], Μιλάνο Ἰταλίας. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 28.05 - Ἐπίσκεψη Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Πρόγραμμα βυζαντινῶν ὓμνων σὲ δίχορη ἐκτέλεση στό "Παλαί ντε Σπὸρ" Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 24.04 - Πρόγραμμα ἐπιλογὴς βυζαντινῶν ὓμνων στὰ πλαίσια τῆς Συνάντησης 'Υπουργῶν Πολιτισμοῦ Ε.Ε. στὸ Βασιλικὸ Θέατρο Θεσσαλονίκης. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 14.04 - "Βυζαντινὰ ἀντίφωνα Μ. Ἐβδομάδας". Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2002

     • 11.11 - 3η Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Πρόγραμμα ἐκλογῆς βυζαντινῶν ὓμνων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ἐμπορίου Πτολεμαΐδας. Συμμετέχει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 23.02 -"Οἱ δρόμοι τῆς μουσικῆς καὶ τοῦ χοροῦ". Πρόγραμμα βυζαντινῶν ὓμνων στὰ πλαίσια τῆς Συνόδου 'Υπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ε.Ε. στὴ Μονὴ Λαζαριστῶν. Συμμετέχει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.

     2001

     • 25.11 - Πρόγραμμα ἐκλογῆς βυζαντινῶν ὓμνων στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Κατερίνης. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 09.06 - "Η΄ Παύλεια". Ἱερὰ Μητρόπολη Βεροίας. Πρόγραμμα με ἀναστάσιμους λειτουργικοὺς ὓμνους. Συμμετέχει η Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.

     2000

     • 26.08 - Πρόγραμμα με βυζαντινούς ὓμνους ἑσπερινοῦ, ὂρθρου, θ. Λειτουργίας και καλοφωνικῶν μελῶν στἀ πλαίσια τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου "Τέρπανδρος" στὴν Ἐρεσό Μυτιλήνης. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.

     1999

     • 03.08 - Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νεοφύτου Πάφος. Πρόγραμμα με Βυζαντινοὺς Ὓμνους καὶ Ριζίτικα τραγούδια. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 01.08 - "Ἀμαθούσια". Μουσικές ἐκδηλώσεις. Πρόγραμμα με Βυζαντινοὺς Ὓμνους καὶ Ριζίτικα τραγούδια. Συμμετέχει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.

     1998

     • 11-12.04 - Ἐσπερινὀς καὶ Ὂρθρος Κυριακῆς τῶν Βαΐων. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου ΛΑζάρου Λάρνακας. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακὴ Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 10-11.04 - Ἱερᾶ Πανήγυρις Ἁγίου Λαζάρου [Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς, Ὂρθρος καὶ Θ. Λειτουργία]. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Λαζάρου Λάρνακας. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.
     • 09.04 - Ίωάσαφ Διονυσιάτης. Πρόγραμμα στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας Κύπρου. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.

     1997

     • 29.09 - Ἰωάσαφ Διονυσιάτης. Πρόγραμμα στο Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης με ανέκδοτα μαθήματα. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης.

     1996

     • 11.02 - Γερμανὸς Ἀρχιερεὺς Νέων Πατρῶν (β΄ἣμισυ 17ου αἰῶνος). Μελουργοὶ τοῦ ΙΖ΄ αἰώνα. Μέγαρο Μουσικῆς Άθηνῶν 1995-96. Κύκλος Ἑλληνικῆς Μουσικῆς. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακὴ Βυζαντινὴ Χορωδία Θεσσαλονίκης.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Σεμινάρια / Masterclasses (5 εγγραφές)

      2021

      • 01.14 - 7η Διαδικτυακὴ Συνάντηση Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Θεσσαλονίκης Θεματολογία 1. Περί β' ἦχου τῆς ψαλτικῆς

       Προβολή Δημοσίευσης

      2020

      • 12.17 - 6η Διαδικτυακὴ Συνάντηση Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Θεσσαλονίκης Θεματολογία 1. Βυζαντινὰ Θεωρητικὰ Ἐγχειρίδια (μέρος β') 2. Διαγράμματα καὶ προπαίδειες

       Προβολή Δημοσίευσης

      • 12.10 - 5η Διαδικτυακὴ Συνάντηση Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Θεσσαλονίκης Θεματολογία 1. Χαρακτηριστικὰ τῶν ἤχων μέσα ἀπὸ τὰ χργφ (μέρος β') 2. Βυζαντινὰ Θεωρητικὰ Ἐγχειρίδια

       Προβολή Δημοσίευσης

      • 12.03 - 4η Διαδικτυακὴ Συνάντηση Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Θεσσαλονίκης Θεματολογία 1. Ὀκταηχία (μέρος α') 2. Χαρακτηριστικὰ τῶν ἤχων μέσα ἀπὸ τὴ χειρόγραφη παράδοση.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • 11.26 - 3η Διαδικτυακὴ Συνάντηση Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Θεσσαλονίκης Θεματολογία 1. Γένη Βυζαντινῆς μελοποιΐας (μέρος β') 2. Μουσικὰ Χειρόγραφα (Εἰσαγωγὴ)

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Δισκογραφία (6 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

       2017

       • "Ρόδον τὸ ἀμάραντον", Μάθημα στὸ μέλος τοῦ Μελετίου Σιναΐτου τοῦ Κρητὸς, Μαθηματάριον· Ἐρμηνευτικὴ καὶ μουσικολογικὴ σπουδὴ, ἐπιμέλεια ἐκδόσεως Κωνσταντίνος Σκαρμοῦτσος, Ἀθῆναι 2017. Ψάλλει τὸ Ἐργαστήρι Ἐκκλησιαστικὴς Μουσικῆς Θεσσαλονίκης.

        Προβολή Δημοσίευσης

       2015

       • "Πεντηκοστάρια" Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στὸ μέλος Παναγιώτου Χρυσάφου τοῦ Νέου. Ἠχογράφηση στὸν Ἰερὸ Ναὸ Τιμίου Προδρόμου τῆς κοιότητας Ταγαράδων Θεσσαλονίκης. Ψάλλει τὸ Ἐργαστήρι Ἐκκλησιαστικὴς Μουσικῆς Θεσσαλονίκης.

        Προβολή Δημοσίευσης

       2012

       • Ὓμνοι ἀργοῦ ἀναστασιματαρίου Πέτρου Πελοποννησίου [Ἑσπερινοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου], ἦχος α΄. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης. Μελουργία, τεῦχος Β΄-Γ΄ Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 7-28 +ἒνθετα 2 CD. http://melourgia.blogspot.com/p/blog-page_24.html

        Προβολή Δημοσίευσης

       2000

       • Γερμανὸς Νέων Πατρῶν - Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Διονυσίου. Ἃγιον Ὃρος 2000. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία.

        Προβολή Δημοσίευσης

       • Ἰωάσαφ Διδάσκαλος Διονυσιάτης. Ἂσματα Θείας Λειτουργίας. Μουσικοὶ Θησαυροὶ Ἁγίου Ὃρους - Ἱερᾶ Μονὴ Ἁγίου Διονυσίου. Ἃγιον Ὃρος 2000. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία.

       1998

       • Ἰωάσαφ Διδάσκαλος Διονυσιάτης, Μουσικοὶ Θησαυροὶ Ἁγίου Ὃρους, Ἱερᾶ Μονὴ Ἁγίου Διονυσίου -ἋγιονὋρος 1998. Ψάλλει ἡ Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία.

        Προβολή Δημοσίευσης

       • Άλλα (6 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

        2021

        • 17.12 - "Μέλη τοῦ Στιχηραρίου στὴν ἒντυπη παράδοση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης". «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», «Ἡ μουσικὴ τυπογραφία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης· 200στὴ ἐπέτειος: 1820/21–2021», Η΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΟ, Ἀθήνα, 15-18 Δεκεμβρίου 2021.

         Προβολή Δημοσίευσης

        2017

        • 02.12 - Δ' συνάντηση Ακαδημαϊκού Βυζαντινολογικού Δικτύου [ΕΟΒΜΣ] στα πλαίσια του Διατμηματικού Συνεδρίου 2017, 1-3 Δεκεμβρίου 2017, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2017.
        • 28.05 - Παρουσίαση τοῦ Καταλόγου κ. Γρηγορίου Στάθη "Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς - Ἃγιον Ὂρος, τόμος Δ' [Μονὴ Ἰβήρων] (σελ. 1040), Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 09 Μαΐου 2017.

         Προβολή Δημοσίευσης

        2015

        • 23.10 - "Προδρομικὰ μέλη τοῦ νέου ἀργοῦ Ἀναστασιματαρίου· ἐξηγητικὴ προσέγγιση στὴ Νέα Μέθοδο", «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: Οἱ τρεῖς Διδάσκαλοι: Χρύσανθος, Γρηγόριος, Χουρμούζιος καὶ ἡ Νέα Μέθοδος Σημειογραφίας. 200ὴ ἐπέτειος: 1814/15–2015», Ἀθήνα, 21–23 Ὀκτωβρίου 2015.

        2004

        • 09.12 - «Διαπανεπιστημιακή Συνεργασία – Επιμόρφωση, Εξομοίωση και Μεταπτυχιακές Σπουδές», B΄ Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινής Μουσικής , Κέντρο Εκκλησιαστικής Μουσικής - Βυζαντινή Λειτουργική Σκηνή, αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2004.

        2003

        • 30.10 - «Διαπανεπιστημιακή Συνεργασία - Έρευνα, Εκπαίδευση και Καλλιτεχνικό έργο», Α΄ Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινής Μουσικής, Κέντρο Εκκλησιαστικής Μουσικής – Βυζαντινή Λειτουργική Σκηνή, αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2003.
        Wheelchair Blue
        Accessibility Tools
        Fonts PlusIncrease Text
        Fonts MinusDecrease Text
        ContrastHigh Contrast
        GrayscaleGrayscale
        Readable FontReadable Font