Δημαρχοπούλου Βασιλική
 • 2310 891.218
 • vdimarch uom.edu.gr
 • Γραφείο: Ε2,
 • 2310 891.290

  Δημαρχοπούλου Βασιλική

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  Προϊσταμένη