Οικονόμου Βάγια
  • 2310-891645
  • veconom uom.edu.gr
  • Γραφείο: ΚZ ημ.,
  • Fax: 2310-891377

    Οικονόμου Βάγια

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Γραμματεία Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών