Βελέντζα Χριστίνα
 • 6982 852.827
 • x.velentza uom.gr

  Βελέντζα Χριστίνα

  Εντεταλμένη Διδάσκουσα στο πλαίσιο απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • FORCED MIGRATION AND HUMANITARIAN EMERGENCY
   (ΒΣ0508-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  COURSE OUTLINE

  (1) GENERAL

  SCHOOL

  UNIVERSITY OF MACEDONIA

  ACADEMIC UNIT

  Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies

  LEVEL OF STUDIES

  Undergraduate

  COURSE CODE

  ΒΣ0508-1

  SEMESTER

  8th

  COURSE TITLE

  Forced Migration and Humanitarian Emergency

  INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES
  if credits are awarded for separate components of the course, e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded for the whole of the course, give the weekly teaching hours and the total credits

  WEEKLY TEACHING HOURS

  CREDITS

   

  3

  6

   

   

   

   

   

   

  Add rows if necessary. The organisation of teaching and the teaching methods used are described in detail at (d).

   

   

  COURSE TYPE

  general background,
  special background, specialised general knowledge, skills development

  Specialised General Knowledge

  PREREQUISITE COURSES:

   

  No

  LANGUAGE OF INSTRUCTION and EXAMINATIONS:

  English

  Written assignment, Oral presentation

  IS THE COURSE OFFERED TO ERASMUS STUDENTS

  Yes

  COURSE WEBSITE (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI422/

             

  (2) LEARNING OUTCOMES

  Learning outcomes

  The course learning outcomes, specific knowledge, skills and competences of an appropriate level, which the students will acquire with the successful completion of the course are described.

  Consult Appendix A

  • Description of the level of learning outcomes for each qualifications cycle, according to the Qualifications Framework of the European Higher Education Area
  • Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning and Appendix B
  • Guidelines for writing Learning Outcomes

   

  Students will become familiar with the institutional and legal framework that correspond to the different periods that will be presented. They will deepen in the historicity of the making of the modern world, and the continuities and discontinuities of the common European policies vis a vis borders and asylum.  Finally by focusing on specific case studies, students will have the opportunity to develop a more critical approach on the way policies and practices are established in the everyday life, moving from the global to the local level.

   

   

   

  General Competences

  Taking into consideration the general competences that the degree-holder must acquire (as these appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?

  Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary technology

  Adapting to new situations

  Decision-making

  Working independently

  Team work

  Working in an international environment

  Working in an interdisciplinary environment

  Production of new research ideas

  Project planning and management

  Respect for difference and multiculturalism

  Respect for the natural environment

  Showing social, professional and ethical responsibility and sensitivity to gender issues

  Criticism and self-criticism

  Production of free, creative and inductive thinking

  ……

  Others…

  …….

   

  Working in an interdisciplinary environment

  Getting familiar to gender analysis of social realities

  Respect for difference and multiculturalism

  Criticism and self-criticism

  Production of free, creative and inductive thinking

  (3) SYLLABUS

   

  This course treats the issue of forced migration and displacement in its historical perspective as well as in the recent period. Throughout the different sections students will reflect on various subjects that relate to (in)voluntary mobility and/or exile such as the issue of statelessness, the making of the refugee and the implications of these issues in the lives of people and the host countries. Furthermore, the course will analyse the efforts of Western and European policies to create a common ground, which is based mainly however on the control of migration. The example of the Common European Asylum system and its evolutions will be presented in that view, as well as other mechanisms that compose the policies and practices that address migrant and refugee mobility. Finally, it is important to note that the course will present different case studies from Eastern Europe, Balkans and Middle East. The course also examines the politics of refuge and internal displacement, humanitarian assistance for the displaced as well as the durable solutions of return, integration and resettlement of refugees. At the end of 2021, there were 21.3 million refugees under the mandate of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), an additional 5.8 million refugees under the mandate of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), 4.6 million asylum seekers, 4.4 million Venezuelans displaced abroad and 53.2 million internally displaced persons -- a total of 89.3 million displaced people worldwide. The UNHCR estimated that 15.9 million, or 74 percent of the world’s 21.3 million refugees were in protracted refugee situations, defined as “25,000 or more refugees from the same nationality that have been in exile for at least five consecutive years in a given host country.” As the circumstances that drove refugees from their home countries improve, many can return home; the rest are not that fortunate and need to find other durable solutions. Some refugees manage to integrate in the country where they initially sought protection, often referred to as the “country of first asylum;” others are resettled to another country. Still, most refugees remain in protracted situations with many housed in refugee camps that were initially set up as temporary shelters but over the years have become more like improvised cities, such as Kenya’s Dadaab refugee camp complex, originally established in the early 1990s for refugees fleeing the civil war in Somalia and now hosting more than 220,000 refugees. Other cases of protracted refugee situations include Afghan refugees in Iran and Pakistan, refugees from the Democratic Republic of the Congo in Uganda and Tanzania, Eritrean refugees in Sudan and Ethiopia, Tibetan refugees from China in India, Rohinga refugees from Myanmar in Bangladesh and Syrian refugees in Turkey, Jordan, Lebanon and Egypt. With more political crises and civil wars adding millions of new refugees, wars in Afghanistan, Syria and Ukraine foremost among them, the number of new refugees has increasingly overtaken the number of those who have found durable solutions through return, integration or resettlement, thereby, increasing the total number of refugees from 10.5 million in 2011 to 21.3 million in 2021. With an additional 5.2 million refugees fleeing Ukraine and another 8 million internally displaced in Ukraine, the number of displaced persons now exceeds 100 million worldwide. This means 1 in every 78 people on earth has been forced to flee. Given that only a quarter of this number is composed of those with international refugee status, policymakers and scholars use the term “forced migration” to better describe all people forced to leave their home communities escaping not only persecution, repression and war, but also natural and man-made disasters as well as violence at the hands of non-state actors, such as militias and criminal gangs, whether they flee within country or across international borders. Growing populations of refugees and other forced migrants present policy makers (and the citizens that vote for them in democracies) with difficult policy dilemmas generating a range of political consequences. Policymakers in countries of first asylum may initially welcome refugees from neighboring countries following moral and ethical inclinations and some may view admission of refugees as politically advantageous or as solutions to labor shortages. Generous asylum and refugee policies, however, can also trigger political backlashes driven by public concerns about economic competition and concerns over social and cultural integration of newcomers. Likewise, policymakers of states from which refugees flee persecution may seek the banishment of political exiles or the “ethnic cleansing” of their countries but political exiles have also organized diasporas to topple governments of their homelands and lobby the governments of their host countries to sanction the governments of their home countries.

  Ever since the displacement of millions during the Russian Revolution, then the Holocaust and World War II, refugees have been a matter of international cooperation within the League of Nations and then the United Nations. The politics of refuge and internal displacement are central to the politics of many of the world’s states, whether they are refugee origin or host states or members of the international community that, in one way or another, must deal with the consequences of displacement, contribute to humanitarian assistance for those displaced by international and civil wars and/or accept refugees for resettlement in their countries.

   


  (4) TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

  DELIVERY
  Face-to-face, Distance learning, etc.

  Face to Face

  USE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
  Use of ICT in teaching, laboratory education, communication with students

   Communication with Students

  TEACHING METHODS

  The manner and methods of teaching are described in detail.

  Lectures, seminars, laboratory practice, fieldwork, study and analysis of bibliography, tutorials, placements, clinical practice, art workshop, interactive teaching, educational visits, project, essay writing, artistic creativity, etc.

   

  The student's study hours for each learning activity are given as well as the hours of non-directed study according to the principles of the ECTS

  Activity

  Semester workload

  Interactive Lectures

   

  Essay Writing

   

  Study and Analysis of Bibliography

   

  Oral presentations

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Course total

   

   

  STUDENT PERFORMANCE EVALUATION

  Description of the evaluation procedure

   

  Language of evaluation, methods of evaluation, summative or conclusive, multiple choice questionnaires, short-answer questions, open-ended questions, problem solving, written work, essay/report, oral examination, public presentation, laboratory work, clinical examination of patient, art interpretation, other

   

  Specifically-defined evaluation criteria are given, and if and where they are accessible to students.

   

  The course is based on a series of interactive lectures which aim at engaging students to critical discussions and participation. The final grade will be based on active attendance, oral presentation and final written essay (approx. 3000 words)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5) ATTACHED BIBLIOGRAPHY

  - Suggested bibliography:

   

  Agier, M. (ed.) (2014). Un Monde de Camps. Paris: La découverte.

  Angelidou, A. 2008. Migrations in the `neighbourhood`: negotiations of identities and representations about `Greece` among Bulgarian migrants in Athens, Balkanologie XI/1-

  Cabot, H. 2014. On de Doorsteps of Europe. Asylum and Citizenship in Greece, University of Pensylvania Press

  Castles, S. and Miller, M.J. (2020) ‘ The age of migration’ 6th edition, London : Macmillan

  Fiddian-Qasmiyeh E. Loescher G. Long K. Sigona N. (2014). The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies.

  Gatrell, P. 2013. The Making of the Modern Refugee, Oxford University Press

  Triandafyllidou A. Gropas R. (2020). European Immigration. A sourcebook (2nd edition). Routledge, London

  Venturas L. (ed.) (2015). International “Migration Management” in the Early Cold War. The Intergovernmental Committee for European Migration. University of the Peloponnese

  Voutira, E., 2018, "Securitising the Mediterranean? Cross-border migration practices in Greece", in Bloch, A. & Dona, G. (edt), Forced Migration: Current Issues and Dabates. London: Routledge.

  Young R.J.C. Postcolonialosm: A very short introduction (2 ed.). Oxford University Press, Oxford

   

  - Related academic journals:

   

  Comparative Migration Studies

  Journal of Ethnic and Migration Studies

  Anthropology Matters

   

  -Other

   

  Audiovisual content in relation to humanitarian emergency situations in Afghanistan, DRC, Sudan, Palestinian territories, Syria, Russia-Ukraine, South America.

   

   

   

  • PROTECTION OF REFUGEES AND MIGRANTS
   (ΒΣΑ107-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  COURSE OUTLINE

  (1) GENERAL

  SCHOOL

  UNIVERSITY OF MACEDONIA

  ACADEMIC UNIT

  Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies

  LEVEL OF STUDIES

  Undergraduate

  COURSE CODE

  ΒΣΑ107-Ι

  SEMESTER

  6th

  COURSE TITLE

  Protection of Refugees and Migrants

  INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES
  if credits are awarded for separate components of the course, e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded for the whole of the course, give the weekly teaching hours and the total credits

  WEEKLY TEACHING HOURS

  CREDITS

   

  3

  6

   

   

   

   

   

   

  Add rows if necessary. The organisation of teaching and the teaching methods used are described in detail at (d).

   

   

  COURSE TYPE

  general background,
  special background, specialised general knowledge, skills development

  Specialised General Knowledge

  PREREQUISITE COURSES:

   

  No

  LANGUAGE OF INSTRUCTION and EXAMINATIONS:

  English

  Written assignment, Oral presentation

  IS THE COURSE OFFERED TO ERASMUS STUDENTS

  Yes

  COURSE WEBSITE (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI423/

             

  (2) LEARNING OUTCOMES

  Learning outcomes

  The course learning outcomes, specific knowledge, skills and competences of an appropriate level, which the students will acquire with the successful completion of the course are described.

  Consult Appendix A

  • Description of the level of learning outcomes for each qualifications cycle, according to the Qualifications Framework of the European Higher Education Area
  • Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning and Appendix B
  • Guidelines for writing Learning Outcomes

   

  General Competences

  Taking into consideration the general competences that the degree-holder must acquire (as these appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?

  Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary technology

  Adapting to new situations

  Decision-making

  Working independently

  Team work

  Working in an international environment

  Working in an interdisciplinary environment

  Production of new research ideas

  Project planning and management

  Respect for difference and multiculturalism

  Respect for the natural environment

  Showing social, professional and ethical responsibility and sensitivity to gender issues

  Criticism and self-criticism

  Production of free, creative and inductive thinking

  ……

  Others…

  …….

   

  Be able to become analytical on an interdisciplinary level.

  Getting familiar to gender analysis of social realities.

  Develop critical analytical approaches.

  Deconstruct stereotypes that are connected with the analysis of migrant movement and installation.

  Produce new research ideas.

  (3) SYLLABUS

   

  Students will become familiar with interdisciplinary and critical approaches on migration and borders. The aim of this course is to explore the relevant institutional framework on a European and national level, as different case studies on a European and local level will be presented. Finally, students will understand the way policies and practices that address migrant mobility and asylum procedures are being designed, implemented and sometimes subverted by migrants strategies and trajectories.

  This course will investigate the wide range of recent international migratory movements, including refugees, asylum seekers, and economic migrants, as well as so-called return migrants and expats. It will examine the many ways that migrants are accommodated in the country of settlement and attempt to draw evidence-based conclusions about the efficacy of different national and international policies. It will also discuss the ways the media shapes international and national understanding of migration. In addition to these approaches looking at migrant communities from the outside, this course will also encourage students to investigate how migrant communities view themselves and their sense of belonging and participation in the country of settlement. In order to develop this semi-insider understanding of migrant communities, students will look at migrant internet communities and cultural production.

   

   


  (4) TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

  DELIVERY
  Face-to-face, Distance learning, etc.

  Face to Face

  USE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
  Use of ICT in teaching, laboratory education, communication with students

   Communication with Students

  TEACHING METHODS

  The manner and methods of teaching are described in detail.

  Lectures, seminars, laboratory practice, fieldwork, study and analysis of bibliography, tutorials, placements, clinical practice, art workshop, interactive teaching, educational visits, project, essay writing, artistic creativity, etc.

   

  The student's study hours for each learning activity are given as well as the hours of non-directed study according to the principles of the ECTS

  Activity

  Semester workload

  Interactive Lectures

   

  Essay Writing

   

  Study and Analysis of Bibliography

   

  Oral presentations

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Course total

   

   

  STUDENT PERFORMANCE EVALUATION

  Description of the evaluation procedure

   

  Language of evaluation, methods of evaluation, summative or conclusive, multiple choice questionnaires, short-answer questions, open-ended questions, problem solving, written work, essay/report, oral examination, public presentation, laboratory work, clinical examination of patient, art interpretation, other

   

  Specifically-defined evaluation criteria are given, and if and where they are accessible to students.

   

  The course is based on a series of interactive lectures which aim at engaging students to critical discussions and participation. The final grade will be based on active attendance, oral presentation and final written essay (approx. 3000 words)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5) ATTACHED BIBLIOGRAPHY

  - Suggested bibliography:

   

  Agier M. (2010). Humanity as an identity and its political effects (a note on camps and humanitarian government). Humanity 1(1). P. 29-45

  Agier M. (2011). Managing the undesirables: Refugee camps and humanitarian government. Polity Press. Cambridge

  Carr, M.(2016), Fortress Europe, Paperback

  Cresswell T. (2009). Towards a politics of mobility. Society and Space, Σελ.17-31

  Douzinas, K. (2019), The radical philosophy of rights, Routledge

  Fassin D (2011) Policing borders, producing boundaries. The governmentality of immigration in dark times.Annual Review of anthropology,40: 213-226

  Fassin D. (2007). Humanitarianism as a politics of life. Public Culture 19(3). P.499-520

  Gatrell P. (2013) The Making of the Modern Refugee. Oxford University Press

  Hathaway, J., & Foster, M. (2014). The Law of Refugee Status. Cambridge: Cambridge University Press, 1-16, 91-461. doi:10.1017/CBO9780511998300.

  K. Tsitselikis, (2014) “Studying International Organizations: Exploring Key-notions, Theoretical and Methodological Tools”, International Organizations and the Protection of Human Rights. Essays in honor of professor ParroulaNaskou-Perraki, Th. Skouteris& M. Vagias (eds.), Themis pub., Athens, ,σελ. 15-30.

  K. Tsitselikis, (2015) “Temporary migration in Greece”, Transnational migration in transition: state of the art report on temporary migration, Collected Working Papers from the EURA-NET project (Edited by PirkkoPitkänen and Sergio Carrera), University of Tampere, 142-167.

  Mezzadra, S. Neilson, B. 2013. Border as a Method, or, the Multiplication of Labor, Duke University Press

  Miller M.J. Castles S. (2020). The Age of Migration, Sixth Edition: International Population Movements in the Modern World. The Guilford Press. London

  Nicholas De Genova, The borders of Europe: Autonomy of migration, Tactics of bordering https://www.nicholasdegenova.com/the-borders-of-europe

  Parsanoglou D., Tsitselikis K. (2015). The Emergence of the International Regulation of Human Mobility. Ventoura L.(eds) International “Migration Management” in the Early Cold War. The Intergovernmental Committee for European Migration. Σελ. 13-32

  Walters W (2010) Imagined Migration World: The European Union’s Anti-Illegal Immigration Discourse. In: Ceiger M, Pecoud A (eds) The Politics of International Migration Management. Migration, Minorities and Citizenship. Palgrave Macmillan, London, p 73-95

   

  Subjects

  Related Preparation

   

  Introductions

  Overview of approaches to the study of migration (economics, policy, culture). Definitions of different types of international migration. No assigned readings.

   

  Definitions: Refugees, Asylum Seekers, Expats and Return Migrants

  ·     UNHCR, Convention and Protocol Relating to the Status of Refugeeshttp://www.unhcr.org/3b66c2aa10 (1-56).

  ·     Cassarino, J.P. (2004). "Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revisited." International Journal on MulticulturalSocieties 6(2): 253-279.

  ·     Casas-Cortes, M. et al (2015). "New Keywords: Migration and Borders." Cultural Studies 29(1): 55-87.

  ·     Brettell, C. B. and J. F. Hollifield (2002). Migration Theory: Talking across Disciplines. Migration Theory. C. B. Brettell and J. F. Hollifield. New York, Routledge: 1-26.

   

  Transnationalism

  ·     Smith, R. (1997). Transnational Migration, Assimilation, and Political Community. The City and the World: New York's Global Future. M. E. Crahanand A. Vourvoulias-Bush. New York, Council on Foreign Relations110-132.

  ·     Brettell, C. B. (2006). "Introduction: Global Spaces/Local Places: Transnationalism, Diaspora, and the Meaning of Home." Identities 13(3): 327-334.

  ·     Morales, L. and M. Morariu (2011). Is 'Home' a Distraction? The Role of Migrants' Transnational Practices in Their Political Integration into Receiving-Country Politics. Social Capital, Political Participation and Migration in Europe: Making Multicultural Democracy Work? L. Morales and M. Giugni. New York, Palgrave: 140-171.

  ·     Kivisto, P. (2015). "Towards a systematic understanding of cross-border linkages." Ethnic and Racial Studies 38(13): 2267-2270.

  ·     Levitt, P. (2015). "Welcome to the Club? A response to The Cross -Border Connection by Roger Waldinger." Ethnic and Racial Studies 38(13): 2283-2290.

  ·     Itzigsohn, J. (2015). "The Strengths and Limits of Waldinger's The Cross Border Connection." Ethnic and Racial Studies 38(13): 2299-2304.

  ·     Waldinger, R. (2015). "The Cross-Border Connection: a rejoinder." Ethnic and Racial Studies 38(13): 2305-2313.

   

  Transnationalism and Culture

  ·     Faist, T. (2000). "Transnationalization in international migration: implications for the study of citizenship and culture." Ethnic and Racial Studies 23(2): 189-222.

  ·     Montague, D. (2013). "Communitarianism, discourse and political opportunity in Republican France." French Cultural Studies 24(2): 219-230.

  ·     Al-Ali, N. and K. Koser (2002). New Approaches to Migration: Transnational Communities and the Transformation of Home. London, Routledge.

  ·     Kaya, A. (2007). "German-Turkish Transnational Space: A Separate Space of Their Own." German Studies Review 30(3): 1-20.

   

  Theories of Integration

  ·     Simon, Patrick, and Valérie Sala Pala. "'We're Not All Multiculturalists Yet': France Swings between Hard Integration and Soft Anti-Discrimination." The Multiculturalism Backlash: European Discourses, Policies and Practices. Eds. Steven Vertovec and Susanne Wessendorf. New York: Routledge, 2010. 92-110.

  ·     Favell, Adrian. Philosophies of Integration: Immigration and the Idea of Citizenship in France and Britain. Houndsmills: Palgrave, 2001. 1-39.

  ·     Freedman, J. (2004). Immigration and Insecurity in France. Hants, UK, Ashgate.

   

  Transnationalism and Ethnicity

  ·     Sirkeci, Ibrahim. "Migration from Turkey to Germany: An Ethnic Approach." New Perspectives on Turkey 28-29  (2003): 189-207.

  ·     Glick Schiller, Nina. Beyond Methodological Ethnicity: Local and Transnational Pathways of Immigrant Incorporation (selections). Malmo: Malmo University, 2008. 1-25.

  ·     Soysal, Levent. "Beyond the 'second generation': Rethinking the Place of Migrant Youth Culture in Berlin." Challenging Ethnic Citizenship: German and Israeli Perspectives on Immigration. New York: Berghahn Books, 2002. 121-36.

  ·     Çağlar, A. (2016). "Still ‘migrants’ after all those years: foundational mobilities, temporal frames and emplacement of migrants." Journal of Ethnic and Migration Studies 42(6): 952-969.

  ·     Çelik, Ç. (2015). "‘Having a German passport will not make me German’: reactive ethnicity and oppositional identity among disadvantaged male Turkish second-generation youth in Germany." Ethnic and Racial Studies38(9): 1646-1662.

  ·     Brubaker, R. (2004). Ethnicity without Groups. Cambridge, MA, Harvard University Press (selections).

   

  Internet, Virtual Belonging

  ·     Merolla, Daniela. "'Migrant Websites,' WebArt, and Digital Imagination." Migrant Cartographies: New Cultural and Literary Space in Post-Colonial Europe. Ed. Ponzanesi, Sandra and Daniela Merolla. Oxford: Lexington Books, 2005. 79-92.

  ·     Mainsah, Henry. "'I could well have said I was Norwegian but nobody would believe me': Ethnic minority youths' self-representation on social network sites." European Journal of Cultural Studies 14.2 (2011): 179-193.

  ·     Wagner, Rachel. “Digital Homecomings: The Uncanny in a Wired World.” Ed. Daniel Boscaljon. Resisting the Place of Belonging: Uncanny Homecomings in Religion, Narrative and the Arts. London: Ashgate, 2013. 87-102.

  ·     Crush, J., C. Eberhardt, M. Caesar, A. Chikanda, W. Pendleton and A. Hill (2012). Diasporas on the web: new networks, new methodologies. Handbook of Research Methods in Migration. C. Vargas-Silva. Cheltenham, UK and Northampton, MA, Edward Elgar: 345-365.

  ·     Johns, A. (2014). "Muslim Young People Online: "Acts of Citizenship" in Socially Networked Spaces." Cogitatio 2(2): 71-82.

   

  Citizenship

  ·     Castles, S. and A. Davidson (2000). Citizenship and Migration: Globalization and the Politics of Belonging. London, Routledge.

  ·     Schuster, L. and J. Solomos (2002). "Rights and Wrongs across European Borders: Migrants, Minorities and Citizenship." Citizenship Studies 6(1): 37-54.

  ·     Mandel, R. (2008). Cosmopolitan Anxieties: Turkish Challenges to Citizenship and Belonging in Germany. Durham, Duke University Press.

  ·     van Houdt, F., S. Suvarierol and W. Schinkel (2011). "Neoliberal communitarian citizenship: Current trends towards ‘earned citizenship’ in the United Kingdom, France and the Netherlands." International Sociology26: 408-430.

  ·     Reed-Danahay, D. and C. B. Brettell, Eds. (2008). Citizenship, Political Engagement, and Belonging: Immigrants in Europe and the United States. Rutgers, NJ, Rutgers University Press.

   

  Theories of Home and Hospitality

  ·     Derrida, Jacques. On Cosmopolitanism and Forgiveness. Routledge, 2001.

  ·     Derrida, Jacques. "The Principle of Hospitality - An Interview with Jacques Derrida." Parallax 34 (2005): 6-9.

  ·     Rosello, Mireille. Introduction to Postcolonial Hospitality: The Immigrant as Guest. Stanford, Standford UP, 2001 (selections).

  ·     Dirlik, A. (2004). “It Is Not Where You Are From, It Is Where You Are At. Place-Based Alternatives to Diaspora Discourses.” Worlds on the Move. Globalization, Migration and Cultural Security. J. Friedman and S. Randeria. London, Tauris: 142-165.

  ·     Mallett, S. (2004). "Understanding Home: A Critical Review of the Literature." Sociological Review 52(1): 62-89.

  ·     Yeğenoğlu, M. (2012). Islam, Migrancy and Hospitality in Europe. New York, Palgrave.

   

  Belonging

  ·     Adelson, Leslie A. "Against Between: A Manifesto." Unpacking Europe. Ed. Hassan, Salah and Iftikhar Dadi. Rotterdam: NAI Publishers Museum BoijmansVanBeuningen, 2002. 244-55.

  ·     Ahmed, Sara. "Home and away: Narratives of migration and estrangement." International Journal of Cultural Studies 2.3 (1999): 329-47.

  ·     Kaya, A. and F. Kentel (2005). Euro-Turks: A Bridge or a Breach between Turkey and the European Union? A Comparative Study of German-Turks and French-Turks. Brussels, Centre for European Policy Studies.

  ·     Brouard, S. and V. Tiberj (2011). As French as Everyone Else? A Survey of French Citizens of Maghrebin, African, and Turkish Origin. Philadelphia, Temple University Press.

  ·     Hargreaves, A. (2007). Multi-Ethnic France: Immigration, Politics, Culture and Society. New York and London, Routledge.

  ·     Schneider, A. (2016). Politics and Belonging in the Music of Turkish-French Rapper C-it. Turkish Immigration, Art and Narratives of Home in France. Manchester, Manchester U.P. 28-44.

   

  The Role of the Media

  ·     Fisek, E. (2012). "Animating Immigration: Labor Movements, Cultural Policy, and Activist Theatre in 1970s France." Theatre Journal 64(1): 41-57.

  ·     Aksoy, A. and K. Robins (2000). "Thinking across Spaces: Transnational Television from Turkey." European Journal of Cultural Studies 3(3): 343-365.

  ·     Kainz, L. (2016). "People Can't Flood, Flow or Stream: Diverting Dominant Media Discourses on Migration."  https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2016/02/people-can’t 2016.

  ·     Malone, B. (2015). "Why Al Jazeera will not say Mediterranean 'migrants'." BlogAljazeera http://www.aljazeera.com/blogs/editors-blog/2015/08/al-jazeera-mediterranean-migrants-150820082226309.html 2016.

  ·     Marsh, D. (2015). "We deride them as ‘migrants’. Why not call them people?" The Guardian.

  ·     A selection of current articles from the international media concerning migration.

   

  Comparative Policies: What Actually Works?

  ·     Givens, T. and A. Luedtke (2005). "European immigration policies in comparative perspective: issue salience, partisanship and immigrant rights." Comparative European Politics 3(1): 1-22.

  ·     Onghena, Y. (2013). "Reflections from the world of policy-related research; Think tanks and cultural diversity – between theory and practice." Crossings: Journal of Migration and Culture 4(2): 187-200.

  ·     İçduygu, A. and D. B. Aksel (2015). Migration Realities and State Responses: Rethinking International Migration Policies in Turkey. Social Transformation and Migration: National and Local Experiences in South Korea, Turkey, Mexico and Australia. S. Castles, D. Ozkul and M. Arias Cubas, Palgrave.

  ·     Sassatelli, M. (2009). Becoming Europeans: Cultural Identity and Cultural Policies, Palgrave.

  ·     Bertaux, S. (2016). "Towards the unmaking of the French mainstream: the empirical turn in immigrant assimilation and the making of Frenchness." Journal of Ethnic and Migration Studies: 1-17.

  ·     Ersanilli, E. and R. Koopmans (2011). "Do Immigrant Integration Policies Matter? A Three-Country Comparison among Turkish Immigrants." West European Politics 34(2): 208-234.

   

  International Migration in New Countries of Immigration

  ·     Kirişçi, K. (2004). Asylum, Immigration, Irregular Migration and Internally Displacement in Turkey: Institutions and Policies, Euro-Mediterranean Consortium for Applied Research on International Migration.

   

   

  Conclusions

  ·     Last week, based on student interest.

   

   

   

   

   

   

  Recommended or Required Reading

  ·     UNHCR, Convention and Protocol Relating to the Status of Refugeeshttp://www.unhcr.org/3b66c2aa10 (1-56).

  ·     Cassarino, J.P. (2004). "Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revisited." International Journal on MulticulturalSocieties 6(2): 253-279.

  ·     Casas-Cortes, M. et al (2015). "New Keywords: Migration and Borders." Cultural Studies29(1): 55-87.

  ·     Brettell, C. B. and J. F. Hollifield (2002). Migration Theory: Talking across Disciplines. Migration Theory. C. B. Brettell and J. F. Hollifield. New York, Routledge: 1-26.

  ·     Smith, R. (1997). Transnational Migration, Assimilation, and Political Community. The City and the World: New York's Global Future. M. E. Crahan and A. Vourvoulias-Bush. New York, Council on Foreign Relations110-132.

  ·     Brettell, C. B. (2006). "Introduction: Global Spaces/Local Places: Transnationalism, Diaspora, and the Meaning of Home." Identities 13(3): 327-334.

  ·     Morales, L. and M. Morariu (2011). Is 'Home' a Distraction? The Role of Migrants' Transnational Practices in Their Political Integration into Receiving-Country Politics. Social Capital, Political Participation and Migration in Europe: Making Multicultural Democracy Work?L. Morales and M. Giugni. New York, Palgrave: 140-171.

  ·     Kivisto, P. (2015). "Towards a systematic understanding of cross-border linkages." Ethnic and Racial Studies 38(13): 2267-2270.

  ·     Levitt, P. (2015). "Welcome to the Club? A response to The Cross -Border Connection by Roger Waldinger." Ethnic and Racial Studies 38(13): 2283-2290.

  ·     Itzigsohn, J. (2015). "The Strengths and Limits of Waldinger's The Cross Border Connection." Ethnic and Racial Studies 38(13): 2299-2304.

  ·     Waldinger, R. (2015). "The Cross-Border Connection: a rejoinder." Ethnic and Racial Studies38(13): 2305-2313.

  ·     Faist, T. (2000). "Transnationalization in international migration: implications for the study of citizenship and culture." Ethnic and Racial Studies 23(2): 189-222.

  ·     Montague, D. (2013). "Communitarianism, discourse and political opportunity in Republican France." French Cultural Studies 24(2): 219-230.

  ·     Al-Ali, N. and K. Koser (2002). New Approaches to Migration: Transnational Communities and the Transformation of Home. London, Routledge.

  ·     Kaya, A. (2007). "German-Turkish Transnational Space: A Separate Space of Their Own." German Studies Review 30(3): 1-20.

  ·     Simon, Patrick, and Valérie Sala Pala. "'We're Not All Multiculturalists Yet': France Swings between Hard Integration and Soft Anti-Discrimination." The Multiculturalism Backlash: European Discourses, Policies and Practices. Eds. Steven Vertovec and Susanne Wessendorf. New York: Routledge, 2010. 92-110.

  ·     Favell, Adrian. Philosophies of Integration: Immigration and the Idea of Citizenship in France and Britain. Houndsmills: Palgrave, 2001. 1-39.

  ·     Freedman, J. (2004). Immigration and Insecurity in France. Hants, UK, Ashgate.

  ·     Sirkeci, Ibrahim. "Migration from Turkey to Germany: An Ethnic Approach." New Perspectives on Turkey 28-29  (2003): 189-207.

  ·     Glick Schiller, Nina. Beyond Methodological Ethnicity: Local and Transnational Pathways of Immigrant Incorporation (selections). Malmo: Malmo University, 2008. 1-25.

  ·     Soysal, Levent. "Beyond the 'second generation': Rethinking the Place of Migrant Youth Culture in Berlin." Challenging Ethnic Citizenship: German and Israeli Perspectives on Immigration. New York: Berghahn Books, 2002. 121-36.

  ·     Çağlar, A. (2016). "Still ‘migrants’ after all those years: foundational mobilities, temporal frames and emplacement of migrants." Journal of Ethnic and Migration Studies 42(6): 952-969.

  ·     Çelik, Ç. (2015). "‘Having a German passport will not make me German’: reactive ethnicity and oppositional identity among disadvantaged male Turkish second-generation youth in Germany." Ethnic and Racial Studies 38(9): 1646-1662.

  ·     Brubaker, R. (2004). Ethnicity without Groups. Cambridge, MA, Harvard University Press (selections).

  ·     Merolla, Daniela. "'Migrant Websites,' WebArt, and Digital Imagination." Migrant Cartographies: New Cultural and Literary Space in Post-Colonial Europe. Ed. Ponzanesi, Sandra and Daniela Merolla. Oxford: Lexington Books, 2005. 79-92.

  ·     Mainsah, Henry. "'I could well have said I was Norwegian but nobody would believe me': Ethnic minority youths' self-representation on social network sites." European Journal of Cultural Studies14.2 (2011): 179-193.

  ·     Wagner, Rachel. “Digital Homecomings: The Uncanny in a Wired World.” Ed. Daniel Boscaljon. Resisting the Place of Belonging: Uncanny Homecomings in Religion, Narrative and the Arts. London: Ashgate, 2013. 87-102.

  ·     Crush, J., C. Eberhardt, M. Caesar, A. Chikanda, W. Pendleton and A. Hill (2012). Diasporas on the web: new networks, new methodologies. Handbook of Research Methods in Migration. C. Vargas-Silva. Cheltenham, UK and Northampton, MA, Edward Elgar: 345-365.

  ·     Johns, A. (2014). "Muslim Young People Online: "Acts of Citizenship" in Socially Networked Spaces." Cogitatio 2(2): 71-82.

  ·     Castles, S. and A. Davidson (2000). Citizenship and Migration: Globalization and the Politics of Belonging. London, Routledge.

  ·     Schuster, L. and J. Solomos (2002). "Rights and Wrongs across European Borders: Migrants, Minorities and Citizenship." Citizenship Studies 6(1): 37-54.

  ·     Mandel, R. (2008). Cosmopolitan Anxieties: Turkish Challenges to Citizenship and Belonging in Germany. Durham, Duke University Press.

  ·     van Houdt, F., S. Suvarierol and W. Schinkel (2011). "Neoliberal communitarian citizenship: Current trends towards ‘earned citizenship’ in the United Kingdom, France and the Netherlands." International Sociology 26: 408-430.

  ·     Reed-Danahay, D. and C. B. Brettell, Eds. (2008). Citizenship, Political Engagement, and Belonging: Immigrants in Europe and the United States. Rutgers, NJ, Rutgers University Press.

  ·     Derrida, Jacques. On Cosmopolitanism and Forgiveness. Routledge, 2001.

  ·     Derrida, Jacques. "The Principle of Hospitality - An Interview with Jacques Derrida." Parallax 34(2005): 6-9.

  ·     Rosello, Mireille. Introduction to Postcolonial Hospitality: The Immigrant as Guest. Stanford, Standford UP, 2001 (selections).

  ·     Dirlik, A. (2004). “It Is Not Where You Are From, It Is Where You Are At. Place-Based Alternatives to Diaspora Discourses.” Worlds on the Move. Globalization, Migration and Cultural Security. J. Friedman and S. Randeria. London, Tauris: 142-165.

  ·     Mallett, S. (2004). "Understanding Home: A Critical Review of the Literature." Sociological Review52(1): 62-89.

  ·     Yeğenoğlu, M. (2012). Islam, Migrancy and Hospitality in Europe. New York, Palgrave.

  ·     Adelson, Leslie A. "Against Between: A Manifesto." Unpacking Europe. Ed. Hassan, Salah and Iftikhar Dadi. Rotterdam: NAI Publishers Museum BoijmansVanBeuningen, 2002. 244-55.

  ·     Ahmed, Sara. "Home and away: Narratives of migration and estrangement." International Journal of Cultural Studies 2.3 (1999): 329-47.

  ·     Kaya, A. and F. Kentel (2005). Euro-Turks: A Bridge or a Breach between Turkey and the European Union? A Comparative Study of German-Turks and French-Turks. Brussels, Centre for European Policy Studies.

  ·     Brouard, S. and V. Tiberj (2011). As French as Everyone Else? A Survey of French Citizens of Maghrebin, African, and Turkish Origin. Philadelphia, Temple University Press.

  ·     Hargreaves, A. (2007). Multi-Ethnic France: Immigration, Politics, Culture and Society. New York and London, Routledge.

  ·     Schneider, A. (2016). Politics and Belonging in the Music of Turkish-French Rapper C-it. Turkish Immigration, Art and Narratives of Home in France. Manchester, Manchester U.P. 28-44.

  ·     Fisek, E. (2012). "Animating Immigration: Labor Movements, Cultural Policy, and Activist Theatre in 1970s France." Theatre Journal 64(1): 41-57.

  ·     Aksoy, A. and K. Robins (2000). "Thinking across Spaces: Transnational Television from Turkey." European Journal of Cultural Studies 3(3): 343-365.

  ·     Kainz, L. (2016). "People Can't Flood, Flow or Stream: Diverting Dominant Media Discourses on Migration."  https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2016/02/people-can’t 2016.

  ·     Malone, B. (2015). "Why Al Jazeera will not say Mediterranean 'migrants'." BlogAljazeerahttp://www.aljazeera.com/blogs/editors-blog/2015/08/al-jazeera-mediterranean-migrants-150820082226309.html 2016.

  ·     Marsh, D. (2015). "We deride them as ‘migrants’. Why not call them people?" The Guardian.

  ·     Givens, T. and A. Luedtke (2005). "European immigration policies in comparative perspective: issue salience, partisanship and immigrant rights." Comparative European Politics 3(1): 1-22.

  ·     Onghena, Y. (2013). "Reflections from the world of policy-related research; Think tanks and cultural diversity – between theory and practice." Crossings: Journal of Migration and Culture 4(2): 187-200.

  ·     İçduygu, A. and D. B. Aksel (2015). Migration Realities and State Responses: Rethinking International Migration Policies in Turkey. Social Transformation and Migration: National and Local Experiences in South Korea, Turkey, Mexico and Australia. S. Castles, D. Ozkul and M. Arias Cubas, Palgrave.

  ·     Sassatelli, M. (2009). Becoming Europeans: Cultural Identity and Cultural Policies, Palgrave.

  ·     Bertaux, S. (2016). "Towards the unmaking of the French mainstream: the empirical turn in immigrant assimilation and the making of Frenchness." Journal of Ethnic and Migration Studies: 1-17.

  ·     Ersanilli, E. and R. Koopmans (2011). "Do Immigrant Integration Policies Matter? A Three-Country Comparison among Turkish Immigrants." West European Politics 34(2): 208-234.

  ·     Kirişçi, K. (2004). Asylum, Immigration, Irregular Migration and Internally Displacement in Turkey: Institutions and Policies, Euro-Mediterranean Consortium for Applied Research on International Migration.

  ·     Sert, “Explaining Why People Move”

  ·     Betts, “The Global Compact on Refugees”

  ·     Sert, Türkmen, “Global Policy on Migration”

  ·       Vollmer, Sert, İçduygu, “EU Migration Legacies”

  ·       Sert, Korfalı, “Development as a determinant of non-migration”

  ·       İçduygu&Kirişci, Land of Diverse Migrations, “Introduction”

   

  Other Course Resources

  Can Candan (2000). Duvarlar/Mauern/Walls.

  FatihAkin (2004). Kebab Connection.

  Matthieu Kassovitz (1995). La Haine/Hate.

  https://www.humanrightscareers.com/?s=migration

  https://www.humanrightscareers.com/magazine/courses-on-migration/

  https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

  https://www.unhcr.org/tr/en/refugees-and-asylum-seekers-in-turkey

  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en

  https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=migration+and+politics&btnG=

  JSTR platform https://www.jstor.org

   

  - Related academic journals:

   

  Comparative Migration Studies

  Journal of Ethnic and Migration Studies

  Anthropology Matters

   

   

  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
   (ΒΣ0633-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ0633-2

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Προστασία Μειονοτήτων

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδίκευσης, ειδικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI421/

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Η ανάπτυξη της γνώσης για την ανθρώπινη κινητικότητα, βίαιη ή εθελούσια. Επίσης η γνώση για το δίκαιο και τις πολιτικές που ασκούνται και εφαρμόζονται στην ανθρώπινη κινητικότητα. Τέλος, η εξοικείωση με κάθε δυνατό πεδίο που αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

  Γενικές Ικανότητες

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

   

   

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Το μάθημα εξετάζει το φαινόμενο των μειονοτήτων που διαβιούν στα κράτη της δυτικής, ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και αλλού. Οι μειονότητες αυτές προβάλλουν ποικίλες διεκδικήσεις απέναντι στα κράτη με βάση την πολιτισμική και εθνική τους ταυτότητα, εγείροντας σειρά διλημμάτων και προκλήσεων σχετικά με τις παραδοχές της σύγχρονης δημοκρατικής συμμετοχής, τον εθνικό χαρακτήρα των κρατών και την πολιτική-εδαφική συγκρότηση τους. Με αφετηρία το πλαίσιο συγκρότησης εθνικών κρατών στην Ευρώπη, το μάθημα εξετάζει τον ποικίλο χαρακτήρα των μειονοτικών ζητημάτων σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, θεωρίες σχετικά με τα αίτια και τους παράγοντες που ενισχύουν την πολιτικοποίηση των μειονοτήτων, καθώς και δομές και κρατικές πολιτικές που στοχεύουν στο να διαχειριστούν τις εθνοτικές συγκρούσεις. Σκοπός του μαθήματος επίσης είναι να διερευνήσει το περιεχόμενο των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας καθώς και της επιπτώσεις των αιτημάτων που προβάλλουν στις κρατικές δομές και τους θεσμούς δημοκρατικής αντιπροσώπευσης και πολιτικής συμμετοχής.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο, ασύγχρονη εκπαίδευση εξ αποστάσεως

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις, Παρουσίαση και συγγραφή εργασίας

  52

  Προετοιμασία για το κάθε μάθημα

  26

  Ασύγχρονη εκπαίδευση

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  88

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνικά

   

  Η αξιολόγηση γίνεται συνδυαστικά με την παρουσίαση και συγγραφή εργασίας και την προφορική ή γραπτή εξέταση

   

  Τα κριτήρια αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη την ικανότητα αφομοίωσης της γνώσης, ανάλυσης και σύνθεσης της βιβλιογραφίας, παρουσίασης εργασίας, ομαδική δουλειά. Τα κριτήρια αξιολόγησης συζητιούνται με τους φοιτητές κατά το πρώτο μάθημα.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία:

   

  Κ. Τσιτσελίκης& Δ. Χριστόπουλος, Το μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα, 1997, Κριτική Δημήτρης Χριστόπουλος, Το μειονοτικό φαινόμενο: μια ευρωπαϊκή ιστορία, Η Ετερότητα ως Σχέση Εξουσίας, 2002, Κριτική

   

  14.02.2008

  Κτιστάκις Γ., Πρόσφυγες και μειονότητες: δυσχέρειες ενσωμάτωσης

   

  04.01.2008

  Κτιστάκις Γ., Μουφτής, ο λεγόμενος και δικαστής

   

  01.06.2007

  Κτιστάκις Γ., Ο Ιεροδίκης, η Σαρία και η μειονότητα της Θράκης

   

  25.02.2007

  Τσιτσελίκης Κ., Ο Μούφτης ως Δικαστής, Επ' ευκαιρία της μελέτης του Γ. Κτιστάκι

   

  01.12.2006

  Κτιστάκις Γ., O Μουφτής, η Σαρία και τα Δικαιώματα του ανθρώπου, Θεοκρατία ή κράτος δικαίου στη σύγχρονη Ελλάδα;

   

  09.02.2006

  Τσιτσελίκης Κ., The shariatic courts of Greek Thrace and the “principle of reciprocity” regarding minorities in Turkey and Greece

   

  13.10.2003

  Τσιτσελίκης Κ., Η μειονότητα της Θράκης

   

  17.02.2002

  Τσιτσελίκης Κ., Η Συνθήκη των Αθηνών (1913) στην προκρούστεια κλίνη: Ένα κλασικό ζήτημα διεθνούς δικαίου και η θρησκευτική ελευθερία των μουσουλμάνων στην Ελ

   

  17.02.2001

  Τσιτσελίκης Κ., Οι Δικαιοδοσίες του Μούφτη ως Ιεροδίκη

   

  20.04.1999

  Τσιτσελίκης Κ., Η Θέση του Μούφτη στην Ελληνική Ένομη Τάξη

   

   

  Bιβλιογραφία ενδεικτική σχετικά με το μάθημα

  2022

  Territorial changes in Greece and postage stamps. A case of applied international law since 1830, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 22 Issue 2, pp. 225–241, 2022

  2020

  The reception crisis of migrants and refugees. The Greek State of Emergency as Europe’s “New Normal”, The Second Syrian Crisis. Continuity and Change from 2015 to 2019, 2020, Glasgow: International UN Watch, 9-24. https://www.intunwatch.com/admin/storage/files/shares/The%20Second%20Syrian%20Crisis_Consolidated%20Volume3.pdf

  ΠροβολήΔημοσίευσης

  2019

  «The Muslim Waqf in Greece: A Sui Generis Right to Property», Yohanan Friedmann (ed.), Muslim Minorities in Modern Times, Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem, 2019, 111-123

  Sharīʿa in Greece :: Part 1 :: Between communal autonomy and individual human rights, Posted on October 1, 2019 by islamiclawblog [Harvard University, Law School, Journal in Islamic Law] , [:: Part 2 ::], [:: Part 3 ::], [:: Part 4 ::], στο: https://islamiclaw.blog/category/greece/

  ΠροβολήΔημοσίευσης

  2018

  K. Tsitselikis, “Refugees in Greece: Facing a Multifaceted Labyrinth”, International Migration,

  Προβολή Δημοσίευσης

  2013

  “European Islams and Muslim Europes: Some thought about studying Europe’s contemporary Islam”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 5, pp. 1-18

  Tsitselikis, K., (2013), Sticks, not carrots: Immigration and rights in Greece and Turkey, Southeast European and Black Sea Journal, 421-433

  2012

  Tsitselikis, K., (2012), «Seeking To Accommodate Sharia Within A Human Rights Framework: The Future Of The Greek Sharia Courts», Journal of Law and Religion, XXVII, 341-360

  Τσιτσελίκης K., (2012), «Όψεις νομικού κοινοτισμού στην Ελλάδα: Μεταξύ μιλλέτ και ιθαγένειας», Ιδιότητα του Πολίτη, Γ. Κουζέλης& Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Αθήνα: εκδ. Πατάκη, σελ. 73-90

  2010

  Tsitselikis, K., (2010), Applying Sharia in Europe: Greece as an Ambivalent Legal Paradigm, Yearbook of Muslims in Europe, vol. ΙI, J.S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, Br. Maréchal& Ch. Moe (επιμ.), Brill, 663-679

  2008

  Τσιτσελίκης K. & Λ. Μπαλτσιώτης, (2008), «Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης: νομικό καθεστώς, προβλήματα και προοπτικές», Πρόσθεση όχι Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός όχι Διαίρεση. Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης, Θ. Δραγώνα & Α. Φραγκουδάκη (επιμ.), Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ. 57-87

  Tsitselikis, K., (2008), Minority mobilization in Greece and litigation in Strasbourg, International Journal on Minority and Group Rights, 15/2008, 27-48

  2007

  Tsitselikis, K., (2007), The Pending Modernisation of Islam in Greece: From Millet to Minority Status, JahrbuecherfuerGeschichte und KulturSuedosteuropas, Vol 55 (2007) 4, σελ. 354-373. (το άρθρο μεταφράστηκε στα βοσνιακά και δημοσιεύτηκεστο: Behar (2012) 108, σελ. 68

  ΠροβολήΔημοσίευσης

  Tsitselikis, K., (2007), «Droits de lhomme et des minorités: le parcoursbalkaniquejusque au pacte de stabilité», Mesogeios 32/33, 2007, σελ. 45-57

  2006

  Τσιτσελίκης K., (2006), «Ανιχνεύοντας το ιστορικό και ιδεολογικό υπόβαθρο της Ανταλλαγής», Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών. Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης, ΚΕΜΟ &εκδ. Κριτική, Αθήνα 2006, σελ. 15-48

  Tsitselikis, K., (2006), Citizenship in Greece. Present challenges for future changes, Multiple Citizenship As A Challenge To European Nation-States, D. Kalekin-Fishman & P. Pitkänen (eds.), SensePublishers, Rotterdam, σελ. 145-170 και τοσυναφές Dual citizenship issues in Greece, DoppelteStaatsbürgerschaft, Schröter, Mengelkamp&Jäger (eds.), VerlangEmpirischePädagogik, Landau 2005, σελ. 284-299

  Tsitselikis, K., D. Kalekin-Fishman & P. Pitkänen, (2006), Theorizing Multiple Citizenship, Multiple Citizenship As A Challenge To European Nation-States, D. Kalekin-Fishman & P. Pitkänen (eds.), SensePublishers, Rotterdam 2006, σελ. 145-170

  2005

  Tsitselikis, K., (2005), Dual citizenship in the light of International Law, DoppelteStaatsbürgerschaft, Schröter, Mengelkamp&Jäger, VerlangEmpirischePädagogik, Landau, σσ. 360-376 και το παρεμφερές Aspects of Citizenship in the Light of International Law, Justice in Particular, In Honour of Professor P.J. Kozyris, A.N. Sakkoulas, Αθήνα/Κομοτηνή 2007, σελ. 471-491

  2004

  Τσιτσελίκης K. (2004), «Αναζητώντας την χαμένη τιμή του διεθνούς δικαίου. Μετά την διεθνή επέμβαση στο Ιράκ (2003)», Ισοπολιτεία, τ. VΙΙΙ, 1-2, 2004 [2007], σελ. 153-183

  2003          

  Τσιτσελίκης K. (2003), «Η εκπαίδευση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία», Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, (επιμ. Κ. Τσιτσελίκης, Δ. Χριστόπουλος), Κριτική, Αθήνα 2003, σελ. 165-223

  Τσιτσελίκης K. (2003), «Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας: Στιγμιότυπα αβεβαιότητας ωςεθνικές αλήθειες» (μαζί με τον Δημ. Χριστόπουλο), Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, (επιμ. Κ. Τσιτσελίκης, Δ. Χριστόπουλος), Κριτική, Αθήνα 2003, σελ. 17-44

  Τσιτσελίκης K. (2003), «Μουσουλμανικά εκπαιδευτήρια: Το ατελές και διφορούμενο νομικό καθεστώς των ιεροσπουδαστηρίων», 2 Νομοκανονικά 2003, σελ. 49-66

  2002

  Tsitselikis, K., (2002), «Exchange Of Population: A Paradigm Of Legal Perversion», The protection of national minorities by their kin-state, European Commission for Democracy through Law, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2002, σελ. 135-147

  Τσιτσελίκης K. (2002), «Η συνθήκη των Αθηνών 1913 στην προκρούστεια κλίνη», 1 Νομοκανονικά 2002, σελ. 101-116

  Τσιτσελίκης K. (2002), «Το δικαίωμα στην αποζημίωςη σε περίπτωση απαλλοτρίωσης. Οι υποθέσεις Υagtzilar και Μάλαμα κατά Ελλάδας ενώπιον του ΕΔΔΑ», 50 Το Νομικό Βήμα, 2002, σελ. 1431-1441

  2001

  Tsitselikis, K., (2001), The enhancement of the electoral process and the consolidation of democracy in Europe, 1rst Annual Human Rights Education Programme, A.N. Sakkoulas& Human Rights Defense Centre, Athens-Komotini 2001, σελ. 311-318

  Τσιτσελίκης K. (2001), « Επεμβάσεις στο Κόσοβο και το Ανατολικό Τιμόρ: Καταστρατήγηση ή επαναπροσδιορισμός του διεθνούς δικαίου; » 21 Ελληνική Επιθεώρηση Ευρ. Δικαίου 2001, σελ. 485-504

  2000

  Τσιτσελίκης K. (2000), « Η προσφυγή Σερίφ κατά Ελλάδας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», Δικαιώματα του Ανθρώπου, 8/2000, σελ. 947-970

  1999

  Τσιτσελίκης K. (1999), «Η θέση του Μουφτή στην ελληνική έννομη τάξη. Η νομική απροσδιοριστία ως παράγοντας της θρησκευτικής ελευθερίας των μουσουλμάνων της Θράκης», Νομικά ζητήματα θρησκευτικής ετερότητας στην Ελλάδα, Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), εκδ. Κριτική, Αθήνα 1999, σελ. 271-330

  1998

  Τσιτσελίκης K. (1998), «Η θέση σε ισχύ του Ευρωπαϊκού Χάρτη Μειονοτικών ή Περιφερειακών Γλωσσών», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 4/1998, σελ. 808-825

  1997

  Τσιτσελίκης K. & Δ. Χριστόπουλος (1997), «Ο εντοπισμός του μειονοτικού φαινομένου στην Ελλάδα από τη νομική επιστήμη και το δίκαιο. Τα όρια της εμπειρικής προσέγγισης και η αναγκαιότητα μιας αυτονόμησης των γνωστικών συμπερασμάτων», Το μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα - Μια συμβολή των κοινωνικών επιστημών, Κ. Τσιτσελίκης& Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Κριτική, Αθήνα, σελ. 415-451.

  Τσιτσελίκης K. (1997), «Οι υποθέσεις Σαδίκ κατά Ελλάδας», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρ. Δικαίου, 3/1997, σελ. 689-711

  1995

  Τσιτσελίκης K. (1995), «Η Σύμβαση-πλαίσιο για τις εθνικές μειονότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης», Το Σύνταγμα, 3/1995, σελ. 563-586 και το συναφές σχόλιο «H θέση σε ισχύ της Σύμβασης-πλαισίου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων του Συμβουλίου της Eυρώπης και η υπογραφή της από την Eλλάδα», Eλληνική Eπιθεώρηση Eυρ. Δικαίου, 1/1998, σελ. 73-77

  Tsitselikis, K., (1995). «Les languesminoritairesenGrèce», 23 Llenguesidret, Barcelona, σελ. 101-128. (Το άρθρο έχει μεταφραστεί στα καταλανικά στο Εuropa de les Naciones, No 24, CIEMEN, Barcelona 1995)

  Βιβλιογραφία Minority Rights around the world 

  https://minorityrights.org/resources/

  Βιβλιογραφία

  Roma minority in Transylvania, Christina Velentza https://www.academia.edu/110393258/Early_Marriage_and_Education_Drop_Out_in_Traditional_Roma_Communities_in_Transylvania

  Early marriage and gender equality within the Roma communities in Romania

  Period of study: March-July 2012

  https://www.academia.edu/22072683/Early_marriage_and_gender_equality_within_the_Roma_communities_in_Romania_Period_of_study_March_July_2012

  Κ. Τσιτσελίκης& Δ. Χριστόπουλος, Το μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα, 1997, Κριτική Δημήτρης Χριστόπουλος, Το μειονοτικό φαινόμενο: μια ευρωπαϊκή ιστορία, Η Ετερότητα ως Σχέση Εξουσίας, 2002, Κριτική

   

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Ethnicities / International Journal of Minority and Group Rights

   

   

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font