Σταθάκη Βέτα
 • 2310 891.448
 • vetasta uom.edu.gr
 • Γραφείο: Ε, 200

  Σταθάκη Βέτα

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) - Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ
  Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font