Βλάχος Βασίλειος
 • vlachos uom.edu.gr

  Βλάχος Βασίλειος

  Πανεπιστημιακός Υπότροφος
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
   (Δ18007-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των θεωρητικών υποδειγμάτων οικονομικής μεγέθυνσης και η απόκτηση δεξιοτήτων στα πλαίσια μαθηματικών ασκήσεων για την ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν τον ορίζοντα και το εύρος της μεγέθυνσης μίας οικονομίας.

   


  Theory of Economic Growth


  This module is directed at students with a background in economics, business, and European studies. It gives a review of the theories and models of economic growth and is structured to achieve a balance of theory, applications and examples.

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   (Δ16006-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση δεξιοτήτων για την κατανόηση αφενός της αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στην ανθρώπινη οικονομική δραστηριότητα και στην κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου των επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας στα εμπλεκόμενα μέρη. Το μάθημα περιλαμβάνει οικονομικά υποδείγματα για την εκτίμηση των εναλλακτικών επιλογών διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων με γνώμονα τη βιώσιμη (αειφόρο) ανάπτυξη, και εξετάζει την υφιστάμενη κατάσταση και τις επιλογές της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής.

   

  Economics of Natural Resources and the Environment

  This module is directed at students with a background in economics, business, and European studies and is presented in a way that gives a more rigorous grounding in economic analysis of natural resources and the environment. It is structured to achieve a balance of theory, applications and examples, which are necessary for the systematic analysis of sustainable development and energy policy in Greece and the European Union.