Βούβαρης Πέτρος
 • 2310-891729
 • vouvaris uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 303

  Βούβαρης Πέτρος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μορφολογία και ανάλυση της μουσικής (ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ:Γ’ 612/29.05.2018)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό δίπλωμα στην εκτέλεση και παιδαγωγική του πιάνου με δευτερεύον γνωστικό πεδίο τη θεωρία της μουσικής, University of Wisconsin-Madison, ΗΠΑ (2004).
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εκτέλεση του Πιάνου, University of North Carolina- Greensboro, ΗΠΑ (2001).
  • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1998).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ανάλυση και ερμηνευτική της μουσικής
  • Κριτική μουσικολογία
  • Πρώιμος μουσικός μοντερνισμός: Νίκος Σκαλκώτας
  • Θεωρία ατονικής μουσικής
  • Σενκεριανή ανάλυση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ I
   (ΜΣ9371)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί εμβάθυνση σε αναλυτικές πρακτικές σχετικές με την ερμηνευτική προσέγγιση της αρμονικής, ρυθμικής-μετρικής, υφολογικής, μοτιβικής και μορφολογικής δομής έργων που αφορούν σε αντιπροσωπευτικά είδη της δυτικής μουσικής του 19ου και πρώιμου 20ου αιώνα.

  • ΑΝΑΛΥΣΗ II
   (ΜΣ9372)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί εμβάθυνση σε αναλυτικές πρακτικές σχετικές με την ερμηνευτική προσέγγιση της αρμονικής, ρυθμικής-μετρικής, υφολογικής, μοτιβικής και μορφολογικής δομής έργων που αφορούν σε αντιπροσωπευτικά είδη της δυτικής μουσικής του 19ου και πρώιμου 20ου αιώνα.

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9031)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΜΣ9032)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές  παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  • ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
   (ΜΣ0671)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί εμβάθυνση σε κάποιον ειδικό τομέα του ευρύτερου πεδίου της ανάλυσης, ο οποίος μπορεί να σχετίζεται με την αναλυτική προσέγγιση κάποιας ιδιαίτερης κατηγορίας μουσικού ρεπερτορίου, με τη διερεύνηση κάποιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας, ή με τον συσχετισμό της ανάλυσης με άλλα συγγενή γνωστικά πεδία (π.χ. θεωρία, ιστορία, φιλοσοφία, ερμηνευτική, μουσική εκτέλεση). Η θεματολογία του μαθήματος συγκεκριμενοποιείται στην αρχή κάθε εαρινού εξαμήνου.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΕΝΚΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   (ΜΣ0605)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε θεμελιώδεις αρχές και πρακτικές της σενκεριανής μεθόδου αναλυτικής προσέγγισης της τονικής μουσικής όπως εξελίχθηκε από την αρχική της θεμελίωση στο πλαίσιο των θεωριών του Heinrich Schenker (1868-1935) μέχρι τις μέρες μας

  • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΣ9241)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αφορά στη θεωρητική και πρακτική διαχείριση της δομής της τονικής μουσικής στο ιστορικό πλαίσιο της περιόδου της «κοινής πρακτικής» (c. 1600 – 1900).

  • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΣ9242)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αφορά στη θεωρητική και πρακτική διαχείριση της δομής της τονικής μουσικής στο ιστορικό πλαίσιο της περιόδου της «κοινής πρακτικής» (c. 1600 – 1900).

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΜΣ9280)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην επισκόπηση και πρακτική εφαρμογή τεχνικών έρευνας πηγών καθώς και οργάνωσης και συγγραφής μίας επιστημονικής εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κριτική διαχείριση της εκάστοτε θεματολογίας και του σχετικού υλικού.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2015

   • Βούβαρης, Π. Εισαγωγή στη μορφολογική ανάλυση της τονικής μουσικής. [ηλέκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1305

   2014

   • "Gestalt Psychology and Melody Perception." In Aspects of Music Education, 2nd rev. ed., ed. X. Papapanagiotou. Thessaloniki: GSME, 2014. [Βούβαρης, Π. "Ψυχολογία της μορφής και αντίληψη μελωδίας". Στο Ζητήματα μουσικής παιδαγωγικής, 2η αναθ. εκδ., επιμ. Ξ. Παπαπαναγιώτου. Θεσσαλονίκη: ΕΕΜΕ, 2014.]

   2009

   • Βούβαρης, Π. «Ψυχολογία της μορφής και αντίληψη μελωδίας». Στο Ζητήματα μουσικής παιδαγωγικής, επιμ. Ξ. Παπαπαναγιώτου, 131–163. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, 2009
   • "Gestalt Psychology and Melody Perception." In Aspects of Music Education, ed. X. Papapanagiotou, 131-163. Thessaloniki: GSME, 2009. [Βούβαρης, Π. "Ψυχολογία της μορφής και αντίληψη μελωδίας". Στο Ζητήματα μουσικής παιδαγωγικής, επιμ. Ξ. Παπαπαναγιώτου, 131-163. Θεσσαλονίκη: ΕΕΜΕ, 2009.]

   2004

   • "Nostos and Nostalgia in Nikos Skalkottas's Second Suite for Piano." DMA diss., University of Wisconsin-Madison, 2004.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (6 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Vouvaris, P. & D. Tasoudis. «B(l)ending Time, (De)Compressing Identity: Creative Thought and Meaning Construction in Copy Shop (2001)». Musicae Scientiae 22, no. 1 (Μάρτιος 2018): 88¬¬–107. DOI: 10.1177/1029864917719940

    2013

    • Βούβαρης, Π. «Εκτέλεση ως σύνθεση, σύνθεση ως εκτέλεση: Ατέρμονες παραλλαγές επάνω σε ένα θέμα του Γιάννη Κωνσταντινίδη». Πολυφωνία 23 (Φθινόπωρο 2013): 37–53 (http://www.polyphonia.gr/issues_0023_el_contents.htm).
    • Vouvaris, P. "Matters of Identity and Methodology in Elliott Carter's Harmony Book." Muse-e-journal, 2013. [Βούβαρης, Π. "Ζητήματα ταυτότητας και μεθοδολογίας στο Βιβλίο αρμονίας του Elliott Carter". Muse-e-journal.]

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Vouvaris, P. "Performance as Composition, Composition as Performance: Perpetual Variations on a Theme by Yannis Constantinidis." Polyfonia 23 (Fall 2013): 7-23. [Βούβαρης, Π. "Εκτέλεση ως σύνθεση, σύνθεση ως εκτέλεση: Ατέρμονες παραλλαγές επάνω σε ένα θέμα του Γιάννη Κωνσταντινίδη". Πολυφωνία 23 (Φθινόπωρο 2013): 7-23].

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • Vouvaris "(Epi)critical and (Mis)interpretive Music Editions: An Historical Overview." Muse-e-journal, 2008. [Βούβαρης, Π. "(Επι)κριτικές και (παρ)ερμηνευτικές μουσικές εκδόσεις: Μία ιστορική ανασκόπηση". Muse-e-journal.]

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • Vouvaris, P. «44 Children’s Pieces on Greek Melodies by Yannis Constantinidis: A Masterpiece of Mikrokosmic Proportions». American Music Teacher 54, no. 6 (Ιούνιος/Ιούλιος 2005): 41–45 & 125.
    • Συνέδρια (20 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Kallimopoulou, E. & P. Vouvaris. «Arion: Harmonizing Theory and Ideology in Practice». Ανακοίνωση στο Fifth International Conference on Analytical Approaches to World Music (AAWM 2018), Θεσσαλονίκη, 26–29 Ιουνίου 2018. Πρόγραμμα διαθέσιμο στο: http://aawmconference.com/2018-thessaloniki/schedule/

     2017

     • Βούβαρης, Π. «Back to Bach: Ζητήματα περιτροπικής οργάνωσης στη μορφολογική δομή της φούγκας σε Ντο ελάσσονα, BWV 847». Ανακοίνωση στο 9ο διατμηματικό μουσικολογικό συνέδριο με θέμα: Παραλλαγές, επεξεργασίες, μεταμορφώσεις υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη, 1–3 Δεκεμβρίου 2017. Πρόγραμμα διαθέσιμο: http://musicology.mus.auth.gr/wp-content/uploads/2017/11/conf2017prog.pdf
     • Vouvaris, P. «Death Speaks Russian: Directional Tonality and Heteroglossia in Mussorgsky’s “Serenade” from Songs and Dances of Death». Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο με θέμα: Modus-Modi-Modality, που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το IMS Regional Association for the Study of the Music of the Balkans και την υποστήριξη του Cyprus Centre for the Research and Study of Music, Λευκωσία, 6–10 Σεπτεμβρίου 2017. Πρόγραμμα διαθέσιμο στο: http://www.modality2017conference.co
     • Vouvaris, P. «Melancholy Subjects, Melancholy Objects: Nikos Skalkottas’s 16 Songs». Ανακοίνωση στο 9th European Music Analysis Conference (EuroMAC 9 – IX CEAM), Στρασβούργο, 28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2017. Πρόγραμμα διαθέσιμο στο: http://euromac2017.unistra.fr/en/conference/melancholy-subjects-melancholy-objects-nikos-skalkottass-16-songs-2/. Εκτενής περίληψη διαθέσιμη στο:

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Βλαχάκη, Μ. & Βούβαρης Π. «Η διδασκαλία σολφέζ με χρήση κινητού Ντο μέσω του συστήματος Kodály στις χώρες του σταθερού-Ντο: Μία συγχρονική και διαχρονική προσέγγιση». Ανακοίνωση στο 7ο συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (ΕΕΜΕ) με θέμα: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 27–29 Νοεμβρίου 2015. Πρόγραμμα διαθέσιμο στο: https://www.eeme.gr/conferences/7th-conference/2263-programma-7ou-synedriou-e-e-m-e.html
     • Vouvaris, P. «Loneliness as Style: Skalkottas Reads Esperas». Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο που συνδιοργάνωσε το Centre for Hellenic Studies του King’s College London, το Department of Music του King’s College London, το Ωδείο Αθηνών και η Βρετανική Σχολή Αθηνών: Music, Language and Identity in Greece: Defining a National Art Music in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Αθήνα, 8–10 Μαΐου 2015. Πρόγραμμα διαθέσιμο στο: http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2014-2015/CHS/music.aspx
     • Βούβαρης, Π. «Η ερμηνευτική του Ricoeur και η (απ)ενοχοποίηση της δομής». Στο Μουσική και μουσικολογία: Παρόν και μέλλον. Πρακτικά διατμηματικού μουσικολογικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη, 21–23 Νοεμβρίου 2014, επιμ. Ι. Φούλιας, Π. Βούβαρης, Γ. Κίτσιος και Κ. Χάρδας, 241–249. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Μουσικολογική Εταιρία, 2015.

     2013

     • Βούβαρης, Π. «Ζητήματα ταυτότητας και μεθοδολογίας στο Βιβλίο αρμονίας του Elliott Carter». Muse-e-journal. Διαθέσιμο στο: http://www.muse.gr/muse-e-journal/Vouvaris_Carter%20paper.pdf
     • Βούβαρης, Π. «Εκτέλεση ως σύνθεση, σύνθεση ως εκτέλεση: Ατέρμονες παραλλαγές επάνω σε ένα θέμα του Γιάννη Κωνσταντινίδη». Πολυφωνία 23 (Φθινόπωρο 2013): 37– 53 (http://www.polyphonia.gr/issues_0023_el_contents.htm)

     2012

     • Vouvaris, P. "Structural Conditions of Predictability in Post-Tonal Music: The Compound Melodic Structures of Nikos Skalkottas's Octet." In Proceedings of the 12th International Conference on Music Perception and Cognition and the 8th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music, Thessaloniki, 23-28 July, 2012, ed. E. Cambouropoulos, C. Tsougras, P. Mavromatis, and K. Pastiadis, 1095-1103. Thessaloniki: Department of Music Studies, Aristotle University of Thes

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Vouvaris, P. "The Composer as Analyst: Messiaen Analyses Ravel." In Olivier Messiaen (1908-1992). Proceedings of Conference Organized by the Department of Music Studies, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, 19-20 December 2008, ed. G. Vlastos, 154-182. Athens: Department of Music Studies, National and Kapodistrian University of Athens, 2012. ["Ο συνθέτης ως αναλυτής: Ο Messiaen αναλύει Ravel". Στο Olivier Messiaen (1908-1992)].

     2011

     • "Chopin, Beethoven and the Anxiety of Influence." In Three Eras-Four Anniversaries: Pergolesi, Chopin, Schumann, Barber. Proceedings of Conference Organized by the Department of Music Studies, National and Kapodistrian University of Athens and the Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 26-27 November, 2010, ed. G. Sakallieros and J. Foulias, 74-93. Athens: Department of Music Studies, University of Athens, 2011. ["Chopin, Beethoven και η αγωνία της επίδρ
     • "Schenkerian Analysis and Music Theory Pedagogy: Prolegomena and Repercussions." In The Cultivation of Musical Art in Greece of Europe. Proceedings of Conference Organized by the Department of Music Science and Art, University of Macedonia, Thessaloniki, 29-31 May, 2009, ed. P. Vouvaris, E. Kallimopoulou, A. M. Retntzeperi-Tsonou, and L. Stamou, 274-86. Athens: Fagotto Books, 2011. ["Σενκεριανή ανάλυση και διδακτική της θεωρίας της μουσικής: Προλεγόμενα και παρελκόμενα". Στο Καλλιέργεια της μουσ
     • Βούβαρης, Π. «Διασύνδεση μουσικού σχολείου και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Η περιπτωσιολογική μελέτη του μαθήματος Εισαγωγή στη Διδακτική του Πιάνου Ι & ΙΙ». Στο Τα μουσικά σχολεία στην κοινωνία. Πρακτικά του 3ου επιστημονικού συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων, Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 3 Μαρτίου 2009, 142–148. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γιαχούδη, 2011. Διαθέσιμο στο: https://issuu.com/karygiannis/docs/praktika

     2010

     • "The Semantics of Michalis Adamis's Music and the Claim for Abstraction." In Beyond the Centres: Musical Avant-Gardes since 1950. Proceedings of the International Musicological Conference Organized by the Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 1-3 July 2010, ed. C. Tsougras, D. Stefanou, and K. Chardas. Thessaloniki: Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki, 2010.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Βούβαρης, Π. «Ντίνος Κωνσταντινίδης: Impressions II». Στο Μουσική Πράξη, Λόγος και Διδασκαλία: Αφιέρωμα στην 80-ετή καλλιτεχνική, ερευνητική και διδακτική προσφορά των διακεκριμένων πανεπιστημιακών δασκάλων Δημήτρη Θέμελη και Ντίνου Κωνσταντινίδη. Πρακτικά ημερίδας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2010, επιμ. Θ. Ζέρβας και Α. Μ. Ρεντζεπέρη-Τσώνου. Διαθέσιμο στο: http://www.muse.gr/el/mus-e-journal/116--l-r-

     2007

     • Βούβαρης, Π. «Οικείο πολιτισμικό πλαίσιο και δημιουργική έκφραση στο πιάνο: Μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση». Στο Μουσική παιδεία και αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας. Πρακτικά του 5ου συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2007 [CD-ROM], 81–91. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, 2007
     • "Creative Expression in a Familiar Cultural Setting: An Alternative Piano Teaching Approach." In In Search of Cultural Identity in Music Education. Proceedings of the 5th Conference of the Greek Society for Music Education (GSME), Thessaloniki, 29 June-1July 2007 [CD?ROM], 81-91. Thessaloniki: GSME, 2007. ["Οικείο πολιτισμικό πλαίσιο και δημιουργική έκφραση στο πιάνο: Μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση". Στο Μουσική παιδεία και αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας. Πρακτικά του 5ου συνεδρίου της

     2006

     • Βούβαρης, Π. «Grundgestalt και μουσική ανάλυση». Στο Μουσική θεωρία και ανάλυση: Μεθοδολογία και πράξη. Πρακτικά συμποσίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θέρμη Θεσσαλονίκης, 29 Σεπτεμβρίου–1 Οκτωβρίου 2006, επιμ. Κ. Τσούγκρας, 31–40. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2006
     • "Grundgestalt and Music Analysis." In Music Theory and Analysis: Methodology and Practice. Proceedings of Symposium Organized by the Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 29 September-1 October 2006, ed. C. Tsougras, 31-40. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2006. ["Grundgestalt και μουσική ανάλυση". Στο Μουσική θεωρία και ανάλυση: Μεθοδολογία και πράξη. Πρακτικά συμποσίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκ
     • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (20 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

      2013

      • "Theory in the Piano Lesson, Piano in the Theory Lesson." Two-hour lecture given at the day conference organized by school counselor G. Tserpe at the Experimental School of the Aristotle University of Thessaloniki, March 30, 2013. ["Η θεωρία στο πιάνο, το πιάνο στη θεωρία". Δίωρη διάλεξη στην ημερίδα που διοργάνωσε η σχολική σύμβουλος Γ. Τσερπέ στο Πειραματικό Σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 30 Μαρτίου 2013.]

       Προβολή Δημοσίευσης

      2012

      • Lecture recital with works from the archive of piano works by Greek composers of the Greek Society for Music Education as part of the two?day event organized by Thessaloniki Concert Hall in collaboration with the Greek Society for Music Education: The Piano Otherwise: Two Days of Piano Performance, Composition, and Teaching. Thessaloniki Concert Hall, April 29, 2012.

      2009

      • "Nikos Skalkottas's Octet." Departmental talk given as part of the workshop for the interpretation of the music of Nikos Skalkottas, organized by the Department of Music Science and Art, University of Macedonia, December 8, 2009. ["To Οκτέτο του Νίκου Σκαλκώτα". Διάλεξη στο πλαίσιο του εργαστηρίου ερμηνείας της μουσικής του Νίκου Σκαλκώτα που διοργάνωσε το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 7-17 Δεκεμβρίου 2009.]
      • "Something Continuously Unfolding in Spiral Motion: Structure and Narrativity in O Atermon Chronos by Michalis Adamis." Paper presented at the day conference organized by the Department of Music Science and Art, University of Macedonia: Michalis Adamis: Musical Ethos and Vanguard. University of Macedonia, Thessaloniki,May 9, 2009. ["Something Continuously Unfolding in Spiral Motion:Δομή και αφηγηματικότητα στο Ο Ατέρμων Χρόνος του Μιχάλη Αδάμη". Ανακοίνωση στην ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Μο
      • "Matters of Identity and Methodology in Elliott Carter's Harmony Book." Paper presented at the day conference organized by the Department of Music Science and Art, University of Macedonia: Elliott Carter, 100 years of Life and Musical Creation. University of Macedonia, Thessaloniki, March 7, 2009. ["Ζητήματα ταυτότητας και μεθοδολογίας στο Βιβλίο Αρμονίας του Elliott Carter". Ανακοίνωση στην ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Elliott Carte

      2008

      • Recital with works for voice and piano by Schumann, Brahms, and Schubert. Atheneum Conservatory, Athens, 31/3/2008.
      • Recital with works for voice and piano by Schumann, Brahms, and Schubert. Vafopouleio Cultural Center, Thessaloniki, 21/3/2008.
      • "Gestalt Psychology and Melody Perception." Lecture given at the Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki after the invitation of the alumni association, February 24, 2008. ["Ψυχολογία της μορφής και αντίληψη μελωδίας". Διάλεξη στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατόπιν πρόσκλησης του συλλόγου αποφοίτων του τμήματος, 24 Φεβρουαρίου 2008.]

      2007

      • Recital with works for saxophone and piano by Heiden, Creston, and Albright. Literary society "Parnassus," Athens, 26/5/2007.
      • "Stage Fright and Music Performance: Symptoms, Causes, Coping Techniques." Lecture given at the 6th Guitar Festival of Veroia. Antoniadeios Center of Letters and Arts, Veroia, April 12-15, 2007. [Βούβαρης, Π. "?γχος και μουσική εκτέλεση: Συμπτώματα, αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης". Διάλεξη στο πλαίσιο του 6ου Φεστιβάλ Κιθάρας της Βέροιας. Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Βέροια, 12-15 Απριλίου 2007.]

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Participation in the recital series organized by the State Conservatory of Thessaloniki and the Greek Composers Union: With the Wings of Greek Music. State Conservatory of Thessaloniki, 21/3/2007.

      2004

      • Solo recital with works by Purcell, Beethoven, Brahms, Schoenberg, and Stravinsky. University of Wisconsin-Madison, USA, 28/8/2004.
      • Chamber music recital with works by Crumb and Rorem for flute, cello, and piano. United Methodist Church, Madison, USA, 28/4/2004.

      2003

      • Lecture recital on "Nostos and Nostalgia in Nikos Skalkottas's Second Suite for Piano." University of Wisconsin-Madison, USA, 6/12/2003.
      • Chamber music recital with works by Debussy, Prokofiev, and Webern. University of Wisconsin-Madison, USA, 5/4/2003.
      • Solo recital with works by Bach and Schubert. University of Wisconsin-Madison, USA, 29/1/2003.

      2002

      • Solo recital with works by Mozart, Brahms, and Skalkottas. University of Wisconsin-Madison, USA, 1/5/2002.

      2001

      • Chamber music recital with works by Brahms, Poulenc, Hindemith, and Britten for French horn, cello, baritone and piano. University of Wisconsin-Madison, USA, 11/11/2001.
      • Solo recital with works by Bach, Schubert, Schumann, and Constantinidis. University of North Carolina-Greensboro, USA, 27/4/2001.

      2000

      • Chamber music recital with works by Brahms, Demersseman, Mandat, and Mahin for clarinet, cello, and piano. University of North Carolina-Greensboro, USA, 7/4/2000.
      • Σεμινάρια / Masterclasses (0 εγγραφές)
      Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
      • Δισκογραφία (1 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

       2010

       • Vouvaris, P. & K. Zenz. "Greek Flute Music of the 20th & 21st Century." Liner notes for the CD: Greek Flute Music of the 20th & 21st Century. NAXOS Greek Classics 8.572369.

        Προβολή Δημοσίευσης

       • Άλλα (19 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

        2015

        • Φούλιας, Ι., Π. Βούβαρης, Γ. Κίτσιος και Κ. Χάρδας, επιμ. Μουσική, λόγος και τέχνες: Πρακτικά 7ου διατμηματικού μουσικολογικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρίας, Κέρκυρα, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, 2016. Διαθέσιμο στο: http://musicology.mus.auth.gr/wp-content/uploads/2016/11/ConfProc2015.pdf
        • Βούβαρης, Π. «Ζητήματα μελωδικής κατασκευής στην ατονική μουσική του Νίκου Σκαλκώτα». Ανακοίνωση στο 7ο διατμηματικό μουσικολογικό συνέδριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρίας, Κέρκυρα, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015. Πρόγραμμα διαθέσιμο στο: http://musicology.mus.auth.gr/wp-content/uploads/2015/10/Conf2015prog.pdf
        • Vouvaris, P. «Bizet Becomes Ham: Music in the Blender of TV Commercials». Ανακοίνωση στην ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ στο πλαίσιο του προγράμματος «FP7-ICT EU project: COINVENT- Concept Invention Theory»: Creative Approaches to Blending in Music: Theoretical, Empirical & Computational Perspectives, Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου 2015. Το βίντεο της διάλεξης είναι διαθέσιμο στο: http://vitarte.mus.auth.gr/archives/1274
        • Vouvaris, P. «Canonizing Skalkottas: Analytical and Biographical Discourse Revisited». Ανακοίνωση στο κοινό συνέδριο των Dutch-Flemish Society for Music Theory, Royal Society for Music History of the Netherlands και Royal Society for Music History of Belgium με θέμα: History, Theory, and Analysis: Interactions, Conflicts, Resolutions, Royal Conservatory of the Hague, Ολλανδία, 28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2014

        2014

        • Vouvaris, P. «Issues of Melodic Structure in Nikos Skalkottas’s Post-Tonal Music». Ανακοίνωση στο 8th European Music Analysis Conference (EuroMAC2014), Leuven, 17–20 Σεπτεμβρίου 2014. Πρόγραμμα διαθέσιμο στο: http://issuu.com/europeanmusicanalysis/docs/programme_for_issuu/1?e=13349186/9115221
        • Βούβαρης, Π. «O Bizet, το ζαμπόν και η τροπολογία της ελληνικής διαφήμισης». Ανακοίνωση στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης: Η πρόσληψη της έντεχνης μουσικής στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2014. Πρόγραμμα διαθέσιμο στο: https://www.auth.gr/sites/default/files/programma_12.pdf
        • Βούβαρης, Π. «Wagner post mortem, mors post Wagner ή οι πένθιμες γόνδολες του Liszt». Ανακοίνωση στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ: Giuseppe Verdi και Richard Wagner: Δύο αντίποδες της μουσικής 200 χρόνια μετά, Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014. Πρόγραμμα διαθέσιμο στο: http://www.music.uoa.gr/fileadmin/music.uoa.gr/uploads/docs/Verdi-Wagner-Program-new.pdf
        • "Canonizing Skalkottas: Analytical and Biographical Discourse Revisited." Paper presented at the joint meeting of the Dutch-Flemish Society for Music Theory, the Royal Society for Music History of the Netherlands, and the Royal Society for Music History of Belgium: History, Theory, and Analysis: Interactions, Conflicts, Resolutions. Royal Conservatory of the Hague, Netherlands, February 28-March 1, 2014

        2013

        • "The Double Journey: Music, Architecture, and the Notion of Semanticized Modernism." Paper presented at the conference: The Triple Journey. Musical Exchanges between Greece, Germany, and France from 1945 to the Present, organized by the Goethe Institute in Athens and the French Institute of Athens. Athens, November 27-29, 2013. ["Το διπλό ταξίδι: Μουσική, αρχιτεκτονική και η έννοια του σημασιοδοτημένου μοντερνισμού". Ανακοίνωση στο συνέδριο: Το τριπλό ταξίδι. Μουσικές ανταλλαγές ανάμεσα στην Ελλ

         Προβολή Δημοσίευσης

        • "Katastrophe auf dem Urwald: Allusion and Meaning in Nikos Skalkottas's Musik for Piano Solo." Paper presented at the 2nd biennial Euro?Mediterranean music conference of Cyprus Music Institute. Nicosia, Cyprus, September 8-10, 2011.

         Προβολή Δημοσίευσης

        2011

        • Vouvaris, P. «Katastrophe auf dem Urwald: Allusion and Meaning in Nikos Skalkottas’s Musik für Piano Solo». Ανακοίνωση στο 2ο διετές Ευρω-Μεσογειακό συνέδριο μουσικής του Cyprus Music Institute, Λευκωσία, 8–10 Σεπτεμβρίου 2011. Πρόγραμμα διαθέσιμο στο: http://www.academia.edu/2527191/Second_Biennial_Euro-Mediterranean_Music_ Conference #1

        2010

        • "Dinos Constantinides: Impressions II." Paper presented at the day conference organized by the Department of Music Science and Art, University of Macedonia: Music Practice, Logos, and Teaching: Tribute to the 80-Year-Old Artistic, Research, and Teaching Contribution of Esteemed Academics Dimitris Themelis and Dinos Constantinides. University of Macedonia, Thessaloniki, 22 May 2010. ["Ντίνος Κωνσταντινίδης: Impressions II". Ανακοίνωση στην ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέ
        • Influence as Nostalgia: Nikos Skalkottas's Retrospective Misreadings." Paper presented at the 10th international symposium of the Department of Musicology, Faculty of Music, University of Arts in Belgrade: Between Nostalgia, Utopia, and Realities. Belgrade, Serbia, April 14-17, 2010.

         Προβολή Δημοσίευσης

        2009

        • "Music High School and Ternary Education Interface: The Case Study of Introduction to Piano Pedagogy I & II." Paper presented at the 3rd conference of the Greek National Parent Association of Music High Schools: Music High Schools in Society. Music High School of Thessaloniki, March 3, 2009. ["Διασύνδεση μουσικού σχολείου και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Η περιπτωσιολογική μελέτη του μαθήματος Εισαγωγή στη Διδακτική του Πιάνου Ι & ΙΙ". Ανακοίνωση στο 3ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικ
        • Βούβαρης, Π. «Ζητήματα ταυτότητας και μεθοδολογίας στο Βιβλίο Αρμονίας του Elliott Carter». Ανακοίνωση στην ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Elliott Carter, 100 χρόνια ζωής και μουσικής δημιουργίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 7 Μαρτίου 2009.
        • Βούβαρης, Π. «“Something Continuously Unfolding in Spiral Motion”: Δομή και αφήγηση στο Ο ατέρμων χρόνος του Μιχάλη Αδάμη». Ανακοίνωση στην ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα: Μιχάλης Αδάμης: Μουσικό ήθος και πρωτοπορία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2009.

        2006

        • "The Absence of Thematic Development in the 44 Children's Pieces on Greek Melodies by Yannis Constantinidis." Paper presented at the international musicological conference co-organized by the Ionian University, the Athens State Orchestra, and the Athens Concert Hall: Aspects of Hellenism in Music. Athens Concert Hall, Athens, May 5-7, 2006. [Βούβαρης, Π. "Η απουσία θεματικής ανάπτυξης στα Σαράντα τέσσερα παιδικά κομμάτια πάνω σε ελληνικούς σκοπούς του Γιάννη Κωνσταντινίδη". Ανακοίνωση στο διεθνέ

         Προβολή Δημοσίευσης

        2004

        • Vouvaris, P. "44 Children's Pieces on Greek Melodies by Yannis Constantinidis: A Masterpiece of Mikrokosmic Proportions." Paper presented at the 18th annual meeting of the College Music Society, Great Lakes Chapter. University of Michigan-Ann Arbor, MI, U.S.A., March 26-27, 2004.

         Προβολή Δημοσίευσης

        • Vouvaris, P. "44 Children's Pieces on Greek Melodies by Yannis Constantinidis: A Masterpiece of Mikrokosmic Proportions." Paper presented at the 34th annual meeting of the College Music Society, Mid-Atlantic Chapter. Meredith College, Raleigh, NC, U.S.A., March 19-20, 2004.

         Προβολή Δημοσίευσης