Βούζας Φώτης
 • 2310 891.583
 • vouzas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 210
 • 2310 891.533

  Βούζας Φώτης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  'Μάνατζμεντ με έμφαση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχιούχος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1984-1988
  • Master of Business Administration (MBA) in Management and Οrganizational Behaviour, Northrop University, Los Angeles, California, USA 1989-1990
  • Master of Science (MSc) in Technology Management, Northrop University, Los Angeles, California, USA 1990-1991
  • Διδάκτορας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1998
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διοίκηση ολικής ποιότητας και αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού
   Επιχειρηματική Αριστεία
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων – Διοίκηση Ταλέντου
  • Διαχείριση Γνώση – Οργανωσιακή Μάθηση
  • Διοικητική αποτελεσματικότητα και ρόλος μεσαίων στελεχών
  • Διαχείριση Κρίσεων
  • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Διαχείριση Διαφορετικότητα στον Ιδιωτικ
  • Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
   (MPM0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
   (MIB0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
   (MPM0206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MPM0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
   (MHM0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (7 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Nizamidou C and Vouzas F (2017). “Private-Public Sector Interaction in Terms of Crisis Management for Maintaining Sustainability and Enhancing CSR” Palgrave Studies in Governance, Leadership and Responsibility

   2010

   • Vouzas F (2010) The Human Factor in Quality: Examining the ISO 9000 and Business Excellence Frameworks in Selected Greek Organizations Στο βιβλίο Pervasive Computing for Business: Trends and Applications edited by Dr. Varuna Godara. IGI Global publication

   2005

   • Glaveli N, Vasilopoulou M, Vouzas F, Kufidu S (2005) Assessment and training of interpersonal communication Transferable skills. University of Macedonia, Dpt of Business Administration, Leonardo da Vinci, INOVICTS project, ISBN 960-8396-18-2

   2000

   • Vouzas F (2000) Report on the analysis of the monitoring system in a European Union context, Published by Baranya M. Mügyi Közp, p.84 ISBN 963 00 5303 9
   • Vouzas F (2000) Report on the analysis of the transit employment in the European Union context, Published by Baranya M. Mügyi Közp, p.68 ISBN 963 00 5297 0

   1996

   • Vouzas F (1996) TQM and Middle Management Roles -Evidence from five European Countries. Livian F and Burgoyne J (1996) Middle Managers in Europe, Routledge, London.
   • Vouzas F, Burgoyne J, and Livian F (1996) Trends in European Middle Management. Evidence from five countries. Livian F and Burgoyne J (1996) Middle Managers in Europe, Routledge, London.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (38 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Dimitrantzou, C., Psomas, E. and Vouzas, F. (2020), "Future research avenues of cost of quality: A systematic literature review", The TQM Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/TQM-09-2019-0224
    • Kafetzopoulos, D., Vouzas, F. and Skalkos, D. (2020), "Developing and validating an innovation drivers' measurement instrument in the agri-food sector", British Food Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/BFJ-09-2019-0721
    • Kafetzopoulos D., Gotzamani K., Vouzas F. (2020) Management innovation, drivers and outcomes: the moderating role of organizational size, International Journal of Innovation Management, Accepted for Publication

    2019

    • Bouranta N., Psomas E., Vouzas F. (2019). The effect of service recovery on customer loyalty: the role of perceived food safety. International Journal of Quality and Service Sciences, 11, 69-86.
    • Karolidis D., Vouzas F. (2019). Work group diversity dynamics: a novel approach to diversity research. Team Performance Management, 25, 348-368.
    • Nizamidou, C., Vouzas, F., & Gotzamani, K. (2019). Exploring the interrelationship between quality, safety and HR within crisis management framework. TQM Journal, 31, 541-562.
    • Karolidis D., Vouzas F. (2019). From PSM to Helping Behavior in the Contemporary Greek Public Sector: The Roles of Organizational Identification and Job Satisfaction. Public Performance and Management Review, 42(6), 1418-1447.
    • Nizamidou C, Vouzas F. Gotzamani K.(2019) Exploring the interrelationship between Quality, Safety and HR within Crisis Management Framework., The TQM Journal, CiteScoreTracker 2018: 2.42 (Updated Monthly) SJR Q2

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Karolidis, D. &Vouzas, F. (2019). Time is on our side: a temporal and dynamic approach in diversity research .Team Performance Management Review, Accepted for publication, SJR Q3
    • Karolidis D Vouzas F.(2019) From PSM to helping behavior in the contemporary Greek public sector: the roles of organizational identification and job satisfaction. Public Performance and Management Review 2016 Impact Factor of 0.812, and a 2016 Five-year Impact Factor of 1.167, SJR Q1 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15309576.2019.1592762
    • Karolidis D. Vouzas F, (2019) Protean diversity: a complex adaptive systems perspective on individuals within organizations, European Management Review, Accepted for publication.
    • Nizamidou C., Vouzas F. (2019) The Contribution of Preoccupation with Failure to TQM, Crisis Management and HR aiming to overcome crises. Accepted for publication, TQM Journal

    2018

    • Evangelos Psomas, Christina Dimitrantzou, Fotis Vouzas, Nancy Bouranta, (2018) "Cost of quality measurement in food manufacturing companies: the Greek case",International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 67 Issue: 9, pp.1882-1900, https://doi.org/10.1108/IJPPM-12-2017-0325
    • Fotis Vouzas, Theano Katsogianni, (2018) "TQM implementation in 3PL organisations vs organisations with in-house logistics department: A literature review", The TQM Journal, Vol. 30 Issue: 6, pp.749-763, https://doi.org/10.1108/TQM-10-2017-0115
    • Chatziioannidis, I., Bascialla, F. G., Chatzivalsama, P., Vouzas, F., & Mitsiakos, G. (2018). Prevalence, causes and mental health impact of workplace bullying in the Neonatal Intensive Care Unit environment. BMJ open, 8(2), e018766. doi:10.1136/bmjopen-2017-018766, SJR Q1

    2017

    • Gianni, K. Gotzamani and F. Vouzas (2017), "Integrated Management Systems in the Food Sector: Insights from a Dairy Plant". In print International Journal of Quality and Reliability Management (IJQRM).
    • Chatziioannidis I, Mitsiakos G, Vouzas F. (2017) Focusing on Patient Safety in the Neonatal Intensive Care Unit environment. Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine 6(1):e060132. doi: 10.7363/060132. Indexed in Scopus, Web of Science
    • Psomas, E., Vouzas, F., Bouranta, N. and Tasiou M. (2017), "Effects of Total Quality Management in local authorities", International Journal of Quality and Services Sciences, Vol. 9 No. 1, pp.41-46 (CiteScore 2017: 1.10, SJR Q2).
    • Nizamidou C, Vouzas F. (2017) Crisis Management Awareness in the Food-Agricultural Industry: Insights from a Leading Export Greek SME. GLOBAL BUSINESS & ECONOMICS ANTHOLOGY

    2016

    • Nizamidou C, Vouzas F (2016) Grand Challenges for HR aiming to overcome Crisis situation. International Journal of Management and Applied Science, Vol.2, No.4. pp 54-60.
    • Merce Bernardo, Katerina Gotzamani, Fotis Vouzas & Marti Casadesus (2016): A qualitative study on integrated management systems in a nonleading country in certifications, Total Quality Management & Business Excellence, DOI: 10.1080/14783363.2016.1212652 2016

    2015

    • Nizamidou C., Vouzas F. (2015) HR’S STRATEGIC ROLE IN TERMS OF CRISIS MANAGEMENT International Journal of Technical Research and Applications, Special Issue 34 (September, 2015), PP. 1-5

    2014

    • Evangelos Psomas, Fotis Vouzas, Dimitrios Kafetzopoulos, (2014) "Quality management benefits through the "soft" and "hard" aspect of TQM in food companies", The TQM Journal, Vol. 26 Iss: 5

    2013

    • Vouzas F, Psychogios Α, Tsironis L. (2013) The Road towards Lean Six Sigma: Sustainable Success Factors in Service Industry, Nang Yan Business Journal, Vol2, No1, pp.31-38, Published Online: 11/20/2014

    2010

    • Fotopoulos C, Psomas V and Vouzas F (2010) ISO 9001:2000 Implementation in the Food sector, TQM Magazine, Vol.22, No.2, pp.129-142
    • Fotopoulos C, Psomas V and Vouzas F (2010) Investigating Total Quality Management Practices? Inter-Relationships in ISO 9001:2000 Certified Organizations, Total Quality Management & Business Excellence Journal, Vol.21, No.5 , pp. 503 - 515
    • Gotzamani K, Vouzas F and Longinidis P, (2010) The logistics services outsourcing dilemma: Quality management and financial performance perspectives" Supply Chain Management: an International Journal, Vol.15, No.1, pp.438-453

    2009

    • Kafetsios, K., Maridaki-Kasotaki, Zammuner, V.L., Zampetakis, L.A., & Vouzas, F. (2009). Emotional intelligence abilities and traits in different career paths, Journal of Career Assessment. Volume 17 Number 4, pp.367-383
    • Vouzas F (2009) Business excellence and human resources: investigating best practices in European Quality Awarded Hellenic organisations, International Journal of Business Innovation and Research, Vol.3, No.3, pp.281-297
    • Gotzamani K, Vouzas F and Longinidis P, (2009) Quality management in the logistics function: a study of the Greek industry, Int. J. Business Excellence, Vol. 2, No. 2, pp.194-218

    2008

    • Vouzas F (2008) Business Excellence and HR Utilization – The Rhetoric and the Reality, Advances in Management Journal, Vol.1, No.2, pp.13-15

    2007

    • Vouzas F & Psychogios (2007) Assessing Managers’ Awareness of TQM. TQM Magazine, Vol.19, No.1, pp.62-75
    • Vouzas F (2007) Investigating the Human Resources context and content on TQM, Business Excellence and ISO 9001:2000, Measuring Business Excellence, Vol.11, No.3, pp.21-29

    2006

    • Vouzas F (2006) Investigating the link between Quality Improvement efforts and Strategic HRM in selected Greek Industrial Organizations implementing the new ISO 9000: 2000. Measuring Business Excellence Journal, Vol.10, No.1, pp.48-59

    2005

    • Vouzas F., Gotzamani K (2005) Best Practices of Selected Greek Organizations on Their Road to Business Excellence: The Contribution of the New ISO 9000:2000 Series of Standards. The TQM Magazine, Vol.17, No.3, pp.259-266
    • Vouzas F (2005) Investigating Employee Involvement and Quality Management relationship in selected Greek Industrial organizations, Journal of Business and Society, Vol.18, No.1&2.

    2004

    • F. Vouzas (2004) HR Utilization and Quality Improvement: the Reality and the Rhetoric – the case of Greek Industry. The TQM Magazine, Vol.16, No.2 pp.125-135

    1997

    • Kufidu S. & Fotis Vouzas (1997) Human Resource aspects of Quality Management: Evidence from MNEs operating in Greece. International Journal of Human Resource Management. Vol 9, No5 pp. 818-830
    • Συνέδρια (30 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Vouzas F, Karolidis D «Time is on our side: a temporal and dynamic approach on diversity research» EURAM 2018, Reykjavik , Iceland
     • Karolidis D, Vouzas F A Complex Adaptive Systems approach to understanding workforce diversity, 7th International OFEL conference on Governance, management and entrepreneurship "Embracing Diversity in Organizations", Dubrovnik, Croatia, April 2018

     2017

     • Psomas Ε. Bouranta N Vouzas F (2017) The effect of perceived safety quality on customer loyalty.The role of service recovery. 21th ICIT Conference, Zhuhai, China
     • Katsogianni T and Vouzas F (2017) Similarities and differences between a 3PL and a company with a logistics department in-house in quality of services, 21th ICIT Conference, Zhuhai, China
     • Antonacopoulou E, Vouzas F, Nizamidou C, Mavromati M (2017) Institutional Reflexivity - The missing capability in High Reliability Organizations: The Germanwings Flight 9525 Crash, Academy of Management Conference, Atlanta, USA
     • Evangelos Psomas, Christina Dimitrantzou and Fotis Vouzas (2017) "Cost of quality in food manufacturing sector. Evidence from Greece",20th QMOD, Elsinore, Swede
     • Papadopoulou G, Vouzas F (2017) Talent Management in Healthcare, ICEIRD Conference, Thessaloniki, Greece

     2016

     • Evangelos Psomas, Mary Tasiou and Fotis Vouzas (2016) Assessing Lean adoption in public service organizations. Evidence from Greece, 19th QMOD, Rome

     2015

     • Evangelos Psomas, Mary Tasiou and Fotis Vouzas (2015) Total Quality Management in local authorities. Evidence from Greece, 18th QMOD, Seoul, Korea

     2014

     • Gianni, K. Gotzamani and F. Vouzas (2014), "Integrated Management Systems in the Food Sector: Insights from a Dairy Plant". 1rst International Conference on Quality Engineering and Management, Guimaraes, Portugal
     • Vouzas F (2014) Quality Improvement and Business Ethics – Case study from Greece, 18th ICIT Conference, Kuching , Malaysia

     2012

     • Vouzas F (2012) Business Ethics and Quality Management: Investigating the link, B&ESI Conference, Queenstown, New Zealand

     2011

     • Vouzas F (2011) Business Excellence Leads to Human Resources Excellence? The Myths and the Realities. 15th ICIT Conference Proceedings, Kuala Lumpur

     2008

     • Vouzas F (2008) Business Excellence and Human Resources: Investigating Best Practices in European Quality Awarded Hellenic organizations, GBID Conference proceedings , Rio de Janeiro, 17-19 January
     • Vouzas F (2008) EQA Business Excellence and HR Utilization - The Rhetoric and the Reality, 13th ICIT Conference Proceedings, Kuala Lumpur, 24-26 March

     2007

     • Vouzas F, Gotzamani K, Ispikoudi K (2007) Business Excellence and Human Resources: Investigating Best Practices in European Quality Awarded Greek organizations.” 12th ICIT Conference, Taiwan, 9-11th April 2007 (Best sub-theme paper award)
     • Vouzas F, Gotzamani K, Emmanouilides C (2007) Investigating the current status and role of Quality Managers in Greece. 10th International QMOD Conference, Lunds University, Helsingborg, Sweden

     2006

     • Vouzas (2006) ISO 9000:2000 and Business Excellence. The impact on context and content of Strategic Human Resources Management in selected Greek industrial organizations. The 11th International Conference on ISO 9000 & TQM (11-ICIT)» Hong-Kong
     • Vouzas F (2006) The HR issues on ISO 9000:2000, TQM and Business Excellence. Comparing the Greek and Western Europe experiences. Quality Management and Organizational Development Conference, 11-13 August, Liverpool, UK

     2005

     • Vouzas F, Zafeirakis D (2005) Cross-Docking for Chilled Products: An empirical investigation. 3rd International Workshop on Supply Chain Management & Information Systems, Thessaloniki 6-8 July
     • Vouzas F., Gotzamani K Kufidu S (2005) Is the EQA Business Excellence model a vehicle for Effective HR Utilization? The Rhetoric and the Reality. 8th Conference on International HRM – Making Difference in a World of Differences» Cairns, Australia, 13-18 June
     • Sylakou M, Gotzamani K, Vouzas F (2005) Quality in Public Management: an issue for debate and the political benefit of applying TQM in the Local Government Sector-The case of applying TQM in a Municipal Construction Service. 8th Toulon-Verona conference “QUALITY IN SERVICES HIGHER EDUCATION, HEALTH CARE, LOCAL GOVERNMENT “ Palermo, Italy, 8-9 September 2005
     • Vouzas F, Savvidou M, Gotzamani K (2005) Logistics – Quality relationship in Food Industry in Greece. International Logistics and Supply Chain Congress 2005, 23-24 November, Instabul, Turkey

     2004

     • Vouzas F (2004) Exploring the Quality Improvement and Employee Involvement relationship in selected Hellenic organizations. The 5th INTERNATIONAL CONFERENCE on QUALITY, RELIABILITY, MAINTENANCE. Oxford, UK
     • Vouzas F., Gotzamani K (2004) Best Practices of Selected Greek Organizations on Their Road to Business Excellence: The Contribution of the New ISO 9000:2000 Series of Standards. The 9th International Conference on ISO 9000 & TQM (9-ICIT)» Bangkok, Thailand
     • Glaveli N., Kufidu S., Vouzas F (2004) Establishing and sustaining a quality based, customerfocused and sales-oriented culture: The case of a Greek bank. The 4th Annual Hawaii International Conference on Business, Honolulu, Hawaii, USA
     • Kafetsios, K. Vouzas, F. Zammuner, V. & Hekelova, E. (2004) Identifying Career Starters' Interpersonal-Transferable Skills Needs: A Multidisciplinary Comparative Study In Six European Countries. VET Network, European Conference of Educational Research, Rethymno, Crete, 22-25 September 2004

     2003

     • Fotis Vouzas & Stella Kufidu (2003) “The present and the future of SHRM in selected Hellenic organizations. Is it really strategic? A comparison with other international SHRM contexts.” Proceedings of the 7th International Conference on International Human Resources Management, Limerick, Ireland - 3-6 June 2003
     • Fotis Vouzas & Stella Kufidu (2003) "The Context and Content of Strategic Human Resources Management in Selected Greek Organizations: A case study approach". Proceedings of the International Conference on "The Human Resources Management in the New Economy", Cadiz- Spain, May 18-21, 2003

     2001

     • Kufidu S. & Fotis Vouzas (2001) In Search of Strategic Human Resources Management., Proceedings of the Global Management Conference – Comparative HRM-Learning from Diversity, Barcelona, Spain, 22-25 June,2001.
     • Άλλα (8 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2007

      • Gotzamani K, Vouzas F. (2007) Total Quality Management Implementation Success Factors. Honorary research publication Prof. M. Ignatiadis, University of Macedonia.
      • Vouzas F, Gotzamani K (2007) Investigating the TQM and Organizational environment factors relationship. Honorary research publication Prof. M. Delivani, University of Macedonia

      2006

      • Vouzas F (2006) Evaluating the EQA Business Excellence model contribution to Effective HR Utilization. Honorary research publication Prof. Α. Kombotis, University of Macedonia

      2005

      • Zafeirakis D. Vouzas F. (2005) Cross – Docking for Chilled products. An empirical investigation. 3rd International Workshop on Supply Chain Management and Information Systems (SCMIS 2005) 6th - 8th of July 2005. Thessaloniki, Greece

      2001

      • Vouzas F (2001) Quality Improvement - The Human Capital Approach. 3o European Forum, Athens Graduate School of Management in cooperation with με το Nottingham Trent University, UK, Athens, May
      • Vouzas F (2001) The importance of TQM for effective HR utilization. Workshop organized by the Thessally Manufacturers organization, Larissa, September
      • Vouzas F (2001) Social and Economic implications from Transport infrustraction in Greece, Bulgaria and FYROM region. Workshop organized by EU programme Intereg, Sofia, Bulgaria, June
      • Vouzas F (2001) Adapt programme – Experiences gained through the implementation of Quality and HRM issues in selected SME’s in Northern Greece. Workshop organized by CEDEFOP, New National Liaison Officers (NLO) and Technical Support Agencies, Thessaloniki, July