Ρόβα Βασιλική
 • 2310 891.375
 • vrova uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 8
 • 2310 891.377

  Ρόβα Βασιλική

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Γραμματεία Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
  Γραμματεία