Σιαμέτη Βικτώρια
 • vsiameti uom.edu.gr

  Σιαμέτη Βικτώρια

  Ακαδημαϊκή Υπότροφος
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ I
   (ΜΣ5901)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η διδασκαλία του μαθήματος συνοψίζεται σε τρεις άξονες: Μουσική, Σώμα, Χώρος.

  • ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ II
   (ΜΣ5902)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η διδασκαλία του μαθήματος συνοψίζεται σε τρεις άξονες: Μουσική, Σώμα, Χώρος.