Σιαμέτη Βικτώρια
 • vsiameti uom.edu.gr

  Σιαμέτη Βικτώρια

  Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2016 – Πτυχίο Ειδίκευσης «Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές», Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Πολυμέσα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ I
   (ΜΣ5901)

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η διδασκαλία του μαθήματος συνοψίζεται σε τρεις άξονες: Μουσική, Σώμα, Χώρος.

  • ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ II
   (ΜΣ5902)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η διδασκαλία του μαθήματος συνοψίζεται σε τρεις άξονες: Μουσική, Σώμα, Χώρος.