Αγγελούση-Πεκτεσίδου Πολυξένη
 • 2310 891.586
 • xenag uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ3, 311
 • 2310 891.544

  Αγγελούση-Πεκτεσίδου Πολυξένη

  Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font