Νίκας Χρήστος
 • 2310-891499
 • xnikas uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 421A

  Νίκας Χρήστος

  Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Ολοκλήρωση

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ΠΑ.ΜΑΚ.
  • Diploma και  M.A. College of Europe
  • Ph.D. University of York
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Διεθνές Εμπόριο, Μετανάστευση, Τουρισμός, Ελληνική Οικονομία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • THE INTERNATIONAL ECONOMICS SYSTEM AND ITS INSTITUTIONS
   (IPA102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
   (ΝΕΠ0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (Δ18006-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (ΔΕ3006-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Διεθνές Εμπόριο: Εξέλιξη θεωριών διεθνούς εμπορίου, διεθνές εμπόριο και ανάπτυξη, δασμολογική και μη δασμολογική προστασία, η τάση προς παγκοσμιοποίηση και οι επιπτώσεις της.
  Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις: Η εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού συστήματος, η αγορά συναλλάγματος και ο καθορισμός της ισοτιμίας, η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, μηχανισμοί προσαρμογής του ισοζυγίου πληρωμών.
  Διεθνής Χρηματοδότηση: Διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τάσεις διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

   

   

  INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

  Theories of international trade, international trade and welfare, methods of protection, international trade and economic growth, capital movements and the multinationals, the history of the international monetary system, the foreign exchange market, spot and forward exchange rates, the determinants of foreign exchange, alternative exchange rate systems, fixed and flexible exchange rates, balance of payments concepts, macroeconomic policy in the open economy.

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
   (Δ18003-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Κλασσικές και σύγχρονες θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου, Διεθνές Εμπόριο και ανάπτυξη, δασμολογική και μη δασμολογική προστασία, τελωνειακές ενώσεις, οικονομική ενοποίηση στην Ευρώπη, οι γύροι της GATT, παγκοσμιοποίηση, πολυεθνικές επιχειρήσεις.

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ
   (ΜΔΣ0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΔΕ1008)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
   (Δ18012)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στα ειδικότερα θέματα που εξετάζονται περιλαβάνονται:
  Η λειτουργία της αγοράς. Ζήτηση προσφορά και ελαστικότητες.
  Η θεωρία του καταναλωτή.
  Η θεωρία της επιχείρησης: Ανάλυση κόστους και εσόδων.
  Μορφές αγοράς.
  Αντικείμενο αυτού του μαθήματος είναι η ανάλυση του εγχειρήματος της οικονομικής ολοκλήρωσης στον ευρωπαϊκό χώρο.
  Η μεταπολεμική περίοδος χαρακτηρίζεται από την επιτάχυνση και την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες με τη δημιουργία πλήθους υπερεθνικών οργανισμών με οικονομικό αντικείμενο. Στον ευρωπαϊκό χώρο συγκεκριμένα εξελίσσεται στην περίοδο αυτήν το πιο προχωρημένο και φιλόδοξο σχήμα οικονομικής συνεργασίας και τελικά οικονομικής ολοκλήρωσης με τη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μάθημα αυτό αναλύονται η θεωρία και η πολιτική της οικονομικής ολοκλήρωσης, η εφαρμογή της με τη μορφή των κοινών πολιτικών στην περίπτωση της Ε.Ε. καθώς και θέματα σύγχρονου και ειδικού ενδιαφέροντος όπως η Ο.Ν.Ε. και η διεύρυνση της Ένωσης. Εξυπακούεται ότι οι προοπτικές της περαιτέρω διεύρυνσης της Ε.Ε. προς τα Βαλκάνια θα αποτελέσουν θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Οι ακαδημαϊκοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:
  Η κατανόηση της θεωρίας και των μηχανισμών της οικονομικής ολοκλήρωσης.
  Η κατανόηση των βασικών αρχών και των ρυθμίσεων που διέπουν τις κοινές πολιτικές της Ε.Ε.
  Η κριτική προσέγγιση στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας από τη μέχρι τώρα λειτουργία της Ε.Ε. και των προβλημάτων που εκκρεμούν προς αντιμετώπιση.
  Η δημιουργία αποθέματος γνώσεων που θα επιτρέψει τη διερεύνηση των προοπτικών της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα στο μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

  • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
   (ΔΕ4007)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
   (Δ16003-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων αγοράς καθώς και του σχηματισμού τιμών. Η παρουσίαση συμπληρώνεται με σειρά ασκήσεων που υποβοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση και εμπέδωση των σχετικών αναλυτικών εργαλείων. Τα θέματα που μελετώνται είναι: Προσφορά, Ζήτηση, Τέλειος Ανταγωνισμός, Ανάλυση Μερικής Ισορροπίας, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός, Αγορές Συντελεστών, Μονοψώνιο, Συγκριτική Στατική Ανάλυση στο Πρόβλημα του Παραγωγού και Ανάλυση Γενικής Ισορροπίας.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
   (EOD4115)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
   (MES101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (10 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2012

   • «Η Διεθνής Οικονομική στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης», με τον Δ. Χριστοδούλου, Θεσσαλονίκη Επίκεντρο, 2012

   2011

   • «Τριτογενοποίηση και Οικονο΅ική Ανάπτυξη: Η Περίπτωση της Ελληνικής Οικονο΅ίας» ΅ε την Ε. Δελιβάνη. «Η Διεύρυνση του Τομέα των Υπηρεσιών» ( Α. Δεδουσόπουλος και Θ. Κουτρούκης επιμ.),, Αθήνα, Κριτική, 2011
   • «Οι Αλβανοί Μετανάστες στην Ελλάδα: Προσωρινό ή Μόνιμο Ζήτημα» με τον Δ. Ασπάσιο. «Η Δημοκρατία Μεταξύ Ουτοπίας και Πραγματικότητας» Α. Μανιτάκης(επιμ.),, Αθήνα, Σαββάλας, 2011.

   2007

   • «Ανάλυση των Εμπορικών Συναλλαγών της Ελλάδας με τις ʼλλες Βαλκανικές Χώρες», με τους Γ. Παπαδημητρίου και Ν. Κουτσουπιά. Τιμητικός τόμος Α. Ιγνατιάδη, Τμήμα Χρηματοοικονομικής ΠΑ.ΜΑΚ 2007

   2006

   • «Δωσιλογισμός και Οικονομικός Παραλογισμός: Παραοικονομία και Υπερπληθωρισμός στην Κατοχική Ελλάδα», στο «Εχθρός Εντός των Τειχών» (επιμ. Μιχαϊλίδη Ι., Η. Νικολακόπουλου και Χ. Φλάϊσερ)Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2006
   • «Δείκτης Εξαγωγικής Εξειδίκευσης και Μετάβαση: Η Περίπτωση του Ενδοβαλκανικού Εμπορίου», με την Ε. Δελιβάνη, τιμητικός τόμος Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2006
   • «ʼδηλοι Πόροι και Οικονο΅ική Ανάπτυξη:Η Περίπτωση της Ελλάδας στη Μεταπολε΅ική Περίοδο», Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2006.

   2005

   • «Competing for Remittances» με τους N. DeZwager, I. Gedeshi και E. Germenji International Organization for Migration (I.O.M.), Τίρανα, 2005
   • «Remittances and the Financing of Economic Development: Some Comments on the Albanian National Strategy on Migration and the Draft Action Plan Documents», «Workshop on the National Strategy for Migration: Selected Papers», Τίρανα, ΙΟΜ, 2005

   • "Οι Εξελίξεις στην Ενδοβαλκανική Μετανάστευση από την Έναρξη της Μετάβασης μέχρι την Τρέχουσα Οικονομική Ύφεση"., με τον Δ. Ασπάσιο, «ʽΜετά το τέλος της Ιστορίας » Κ. Κεντρωτής (επιμ.), Αθήνα, Σιδέρης
   • Επιστημονικά Περιοδικά (15 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2011

    • «The Changing Characteristics and the Maturity of Albanian Emigration to Greece» με τον Δ. Ασπάσιο «Journal of Balkan and Near-Eastern Studies», Vol.13, No.3, 2011

    2010

    • «The Macroeconomic Implications of Emigrant’s Remittances in Romania, Bulgaria and Albania» με την Α. Μπλουχουτζή «Post-Communist Economies», Vol.22, No.4, 2010

    2009

    • «Tourisme et developpement durable en Europe» ΅ε την Ε. Δελιβάνη, «Les Cahiers du CEDIMES», 2009, vol. 3 No 1
    • «The Savings and Remitting Attitude of the Alba ian Emigrants Αn Exploratory Data Analysis» ΅ε τον Γ. Μπακλαβά, «Journal of Southeαst Europe and Black Sea Studies», 2009, Vol 9. No 8

    2008

    • «Hidden Economy and Hyper-Inflation ίη Occupied Greece 1941- 1944», «Archives of Economic History», 2008, Vol. XX(2)
    • «European Integration, Intra-Industry Trade n Vertically Differentiated Products and the Balkan Cοuntries» ΅ε τον Δ. Μάρδα. «International Advances ίη Economic Research», 2008, 14
    • «Trading and Investing ίη the Name of ... : The Case of the Economic Relations between Greece and FYROM» ΅ε τον Δ. Μάρδα. «Journal of Southeαst Europe and Black Sea Studies», 2008, vol. 8, No 3
    • «Economic Integration and Intra-Industry Trade Between the European Community and the Western Balkan Cοuntries» ΅ε τον Δ. Μάρδα, «Transition Studies Review», 2008, 15

    2007

    • «Διακλαδικό ή Ενδοκλαδικό Ε΅πόριο; Η Ανάλυση των Δεδο΅ένων των Ελληνο-αλβανικών Ε΅πορικών Συναλλαγών» ΅ε το Ν. Κουτσουπιά, «Τετράδια Ανάλυσης Δεδο΅ένων», τεύχος 8 (2007)

    2005

    • «Economic Growth through Remittances: Lessons from the Greek Experience of the 1960s Applicable to the Albanian Case», με τον R. King, «Journal of Southeastern Europe and the Balkans», Vol.7(2) 2005

    2004

    • «Μετακινήσεις Κεφαλαίου και Εργασίας. Σχέση Συμπληρωματικότητας ή Υποκατάστασης: - Η Ελληνική Εμπειρία με την ΠΓΔΜ και την Αλβανία», «Αγορά Χωρίς Σύνορα», τεύχος Μαΐου 2004

    1991

    • «Aspects of Labour Mobility Between Eastern and Western European Countries», «European Research», 1991

    • «Emigrants’ Remittances and Economic Growth in Small Transition Economies: The Cases of Moldova and Albania» με την Α. Μπλουχουτζή, "East-West Journal of Economics and Business" (fortcoming)
    • «ʽRécession, migration, retour au pays à l’ère de la mondialisation et dépendance néo-colonialiste : Le cas de la Grèce» με την Ε. Δελιβάνη, "Revue Valaque D’ Etudes Economiques” (fortcoming)
    • «The Greek Economy in a Kaldorian Developmental Framework: A Comment», με την Ε. Δελιβάνη, ”Acta Qeconomica”, Vol 63(2)
    • Συνέδρια (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2012

     • «Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» στο «Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα» Φλώρινα 2012

     2008

     • «Management of Cultural and Architectural Development through Tourism: The Case of Romania» με τις Ε. Γαβρά και Ε. Δελιβάνη, Targoviste - Ρουμανία 2008

     2005

     • «Οι Εμπορικές Συναλλαγές με τις Χώρες της Πρώην Γιουγκοσλαβίας: Διαχρονική Εξ λιξη και Προοπτικές» με το Ν. Κουτσουπιά Τόμος πρακτικών του 17ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Στατιστικής στη Λευκάδα, 2004. Αθήνα, Ζήτη, 2005

     2004

     • «Movements of Labor in the Globalization Era: An Economic Analysis of the Movements in an Enlarging Europea Union» με την Ε. Δελιβάνη, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου στο Targoviste (Ρουμανία), 2004
     • "The Greek Trade with Romania and Bulgaria: Recent Trends and Perspectives" με τους Ι. Παπαδημητρίου και Ν. Κουτσουπιά, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου στο Targoviste (Ρουμανία), 2004
     • «Traffic Flows Forecasting in an Uncertain Economic and Geopolitical Environment: The Case of the Pan-European Corridor X » με τους G. Mintsis, C. Taxiltari, S. Basbas, M. Miltiadou, S. Papadopoulos και A. Tsoukala, Κωνσταντινούπολη, 2004
     • Άλλα (5 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2012

      • «Η Διεθνής Οικονομική στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης», με τον Δ. Χριστοδούλου, Θεσσαλονίκη Επίκεντρο, 2012

      2011

      • «Εισαγωγή στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις», Θεσσαλονίκη Επίκεντρο, 2011.

      2004

      • «Οι Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις στην Εποχή της Παγκοσμιοποίη- σης», με τον Δ. Χριστοδούλου, Αθήνα, Γκιούρδας, 2004

      1988

      • «Foreign Direct Investment in Greece 1954-1985: A Note», IRISS Discussion Paper, number 135, York, 1988
      • «Τhe Causes and Effects of Migration - A Survey», IRISS Discussion Paper, number 131, York, 1988