Νίκας Χρήστος
 • 2310 891.499
 • xnikas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 421A

  Νίκας Χρήστος

  Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Ολοκλήρωση

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ΠΑ.ΜΑΚ.
  • Diploma & Master of European Studies, College of Europe, Bryges, Belgium
  • Ph.D. in Economics, University of York, UK
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
  • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
  • Μετανάστευση
  • Ελληνική Οικονομία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • THE ECONOMICS OF MIGRATION
   (HRMS105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  HURMIS

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND MIGRATION STUDIES

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • THE INTERNATIONAL ECONOMICS SYSTEM AND ITS INSTITUTIONS
   (IPA102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
   (ΝΕΠ0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ
   (ΜΔΣ0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
   (Δ18012)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στα ειδικότερα θέματα που εξετάζονται περιλαβάνονται:
  Η λειτουργία της αγοράς. Ζήτηση προσφορά και ελαστικότητες.
  Η θεωρία του καταναλωτή.
  Η θεωρία της επιχείρησης: Ανάλυση κόστους και εσόδων.
  Μορφές αγοράς.
  Αντικείμενο αυτού του μαθήματος είναι η ανάλυση του εγχειρήματος της οικονομικής ολοκλήρωσης στον ευρωπαϊκό χώρο.
  Η μεταπολεμική περίοδος χαρακτηρίζεται από την επιτάχυνση και την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες με τη δημιουργία πλήθους υπερεθνικών οργανισμών με οικονομικό αντικείμενο. Στον ευρωπαϊκό χώρο συγκεκριμένα εξελίσσεται στην περίοδο αυτήν το πιο προχωρημένο και φιλόδοξο σχήμα οικονομικής συνεργασίας και τελικά οικονομικής ολοκλήρωσης με τη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μάθημα αυτό αναλύονται η θεωρία και η πολιτική της οικονομικής ολοκλήρωσης, η εφαρμογή της με τη μορφή των κοινών πολιτικών στην περίπτωση της Ε.Ε. καθώς και θέματα σύγχρονου και ειδικού ενδιαφέροντος όπως η Ο.Ν.Ε. και η διεύρυνση της Ένωσης. Εξυπακούεται ότι οι προοπτικές της περαιτέρω διεύρυνσης της Ε.Ε. προς τα Βαλκάνια θα αποτελέσουν θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Οι ακαδημαϊκοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:
  Η κατανόηση της θεωρίας και των μηχανισμών της οικονομικής ολοκλήρωσης.
  Η κατανόηση των βασικών αρχών και των ρυθμίσεων που διέπουν τις κοινές πολιτικές της Ε.Ε.
  Η κριτική προσέγγιση στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας από τη μέχρι τώρα λειτουργία της Ε.Ε. και των προβλημάτων που εκκρεμούν προς αντιμετώπιση.
  Η δημιουργία αποθέματος γνώσεων που θα επιτρέψει τη διερεύνηση των προοπτικών της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα στο μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με τη μικρο-οικονομική θεωρία, τη μεθοδολογία των οικονομικών και εφαρμογή αυτών.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

  - Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών δεδομένων. 

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

  - Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας

   

   


  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
   (EOD4115)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
   (MES101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (14 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • «Immigration and Economic Growth: The Case of Greece» με A. Blouchoutzi στο Economic Growth in the EU: Analyzing SMEs and Investment Policies, C. Nikas (editor), Springer, forthcoming.
   • «Sector Analysis and Economic Growth in Greece» με K. Spinthiropoulos και E. Zafeiriou στο Economic Growth in the EU: Analyzing SMEs and Investment Policies, C. Nikas (editor), Springer, forthcoming.
   • «Comparing and Contrasting the Albanian Migration and the Recent Refugee Crisis from a Greek Point of View» με D. Aspasios στο Migration in Europe – The Impact on Policy and Law after 2015, A. Mihr (editor), Springer, forthcoming.
   • «Good Practices to Labor Market Integration of Immigrants and Refugees and the Challenge for Greece» με A. Blouchoutzi στο Migration in Europe – The Impact on Policy and Law after 2015, A. Mihr (editor), Springer, forthcoming.

   2012

   • «Η Διεθνής Οικονομική στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης», με τον Δ. Χριστοδούλου, Θεσσαλονίκη Επίκεντρο, 2012

   2011

   • "Οι Εξελίξεις στην Ενδοβαλκανική Μετανάστευση από την Έναρξη της Μετάβασης μέχρι την Τρέχουσα Οικονομική Ύφεση"., με τον Δ. Ασπάσιο, «ʽΜετά το τέλος της Ιστορίας » Κ. Κεντρωτής (επιμ.), Αθήνα, Σιδέρης
   • «Τριτογενοποίηση και Οικονο΅ική Ανάπτυξη: Η Περίπτωση της Ελληνικής Οικονο΅ίας» ΅ε την Ε. Δελιβάνη. «Η Διεύρυνση του Τομέα των Υπηρεσιών» ( Α. Δεδουσόπουλος και Θ. Κουτρούκης επιμ.),, Αθήνα, Κριτική, 2011
   • «Οι Αλβανοί Μετανάστες στην Ελλάδα: Προσωρινό ή Μόνιμο Ζήτημα» με τον Δ. Ασπάσιο. «Η Δημοκρατία Μεταξύ Ουτοπίας και Πραγματικότητας» Α. Μανιτάκης(επιμ.),, Αθήνα, Σαββάλας, 2011.

   2007

   • «Ανάλυση των Εμπορικών Συναλλαγών της Ελλάδας με τις ʼλλες Βαλκανικές Χώρες», με τους Γ. Παπαδημητρίου και Ν. Κουτσουπιά. Τιμητικός τόμος Α. Ιγνατιάδη, Τμήμα Χρηματοοικονομικής ΠΑ.ΜΑΚ 2007

   2006

   • «Δωσιλογισμός και Οικονομικός Παραλογισμός: Παραοικονομία και Υπερπληθωρισμός στην Κατοχική Ελλάδα», στο «Εχθρός Εντός των Τειχών» (επιμ. Μιχαϊλίδη Ι., Η. Νικολακόπουλου και Χ. Φλάϊσερ)Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2006
   • «Δείκτης Εξαγωγικής Εξειδίκευσης και Μετάβαση: Η Περίπτωση του Ενδοβαλκανικού Εμπορίου», με την Ε. Δελιβάνη, τιμητικός τόμος Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2006
   • «ʼδηλοι Πόροι και Οικονο΅ική Ανάπτυξη:Η Περίπτωση της Ελλάδας στη Μεταπολε΅ική Περίοδο», Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2006.

   2005

   • «Competing for Remittances» με τους N. DeZwager, I. Gedeshi και E. Germenji International Organization for Migration (I.O.M.), Τίρανα, 2005
   • «Remittances and the Financing of Economic Development: Some Comments on the Albanian National Strategy on Migration and the Draft Action Plan Documents», «Workshop on the National Strategy for Migration: Selected Papers», Τίρανα, ΙΟΜ, 2005
   • Επιστημονικά Περιοδικά (26 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • «An evaluation on the effectiveness of labor market integration policies in EU Member States using PROMETHEE», με A. Blouchoutzi, P. Digkoglou and J. Papathanasiou., Ljioris, fortcoming.

    2018

    • «Tourism and Economic Growth in Greece: An ARDL Bounds Testing Approach in a Kaldorian Framework» με τους K. Spinthiropoulos και Ε., Zafeiriou, Acta Oeconomica, 2018.
    • «The Growth and Crisis of the Greek Economy in a Kaldorian Framework» με K. Spinthiropoulos και E. Zafeiriou, International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management, Volume 7, Issue 4, April 2018.
    • «Tourism and Economic Growth under Heavy Taxation: An Empirical Investigation for Greece» με K. Spinthiropoulos και E. Zafeiriou, «Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 2018.
    • «The Euro Area: Does one currency fit all?» με N. Stoupos και A. Kiohos, International Review of Applied Economics, 2018.

    2016

    • «The Dynamic Links Between Exports, Foreign Direct Investment, and Economic Growth: Evidence from European Transition Economies», με Α. Tsitouras, Journal of East-West Business, vol 22 (3), 2016.
    • «Η παράτυπη μετανάστευση στην Ευρώπη» με Δ. Ασπάσιο, Foreign Affairs – The Hellenic Edition, vol. 39, April-May 2016 pp. 44-53.

    2015

    • «Emigrants’ Remittances and Economic Growth in Small Transition Economies: The Cases of Moldova and Albania» με την Α. Μπλουχουτζή, "East-West Journal of Economics and Business"

    2014

    • «The Economic Crisis in Greece and the Implications for the Albanian Immigrants», DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 42-53) January 2014, με ∆ημήτριος Ασπάσιος, και Νικόλαος Κουτσουπιάς
    • «The Greek Economy in a Kaldorian Developmental Framework: A Comment», με την Ε. Δελιβάνη, ”Acta Qeconomica”, Vol 63(2), σσ.225-8 .
    • «Récession, migration, retour au pays à l’ère de la mondialisation et dépendance néo-colonialiste : Le cas de la Grèce» με την Ε. Δελιβάνη. "Revue Valaque D’ Etudes Economiques”.
    • «Market Seeking Through Foreign Direct Investment in Greece, Spain and Portugal Prior to Their Accession to the European Community», με A. Gkartzonikas, Archives of Economic History, Volume XXVI No 2 July – December 2014 pp. 7 -33

    2013

    • «Η Μεταβολή της Αποταμιευτικής και Επενδυτικής Συμπεριφοράς των Μεταναστών στην Ελλάδα» με Δ. Ασπάσιο και Γρ. Μπακλαβά, Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, τεύχος 16, σελ. 59-71.
    • «The Greek Economy in a Kaldorian Developmental Framework: A Comment», με την Ε. Δελιβάνη, ”Acta Qeconomica”, Vol 63(2)

    2011

    • «The Changing Characteristics and the Maturity of Albanian Emigration to Greece» με τον Δ. Ασπάσιο «Journal of Balkan and Near-Eastern Studies», Vol.13, No.3, 2011

    2010

    • «The Macroeconomic Implications of Emigrant’s Remittances in Romania, Bulgaria and Albania» με την Α. Μπλουχουτζή «Post-Communist Economies», Vol.22, No.4, 2010

    2009

    • «Tourisme et developpement durable en Europe» ΅ε την Ε. Δελιβάνη, «Les Cahiers du CEDIMES», 2009, vol. 3 No 1
    • «The Savings and Remitting Attitude of the Alba ian Emigrants Αn Exploratory Data Analysis» ΅ε τον Γ. Μπακλαβά, «Journal of Southeαst Europe and Black Sea Studies», 2009, Vol 9. No 8

    2008

    • «Hidden Economy and Hyper-Inflation ίη Occupied Greece 1941- 1944», «Archives of Economic History», 2008, Vol. XX(2)
    • «European Integration, Intra-Industry Trade n Vertically Differentiated Products and the Balkan Cοuntries» ΅ε τον Δ. Μάρδα. «International Advances ίη Economic Research», 2008, 14
    • «Trading and Investing ίη the Name of ... : The Case of the Economic Relations between Greece and FYROM» ΅ε τον Δ. Μάρδα. «Journal of Southeαst Europe and Black Sea Studies», 2008, vol. 8, No 3
    • «Economic Integration and Intra-Industry Trade Between the European Community and the Western Balkan Cοuntries» ΅ε τον Δ. Μάρδα, «Transition Studies Review», 2008, 15

    2007

    • «Διακλαδικό ή Ενδοκλαδικό Ε΅πόριο; Η Ανάλυση των Δεδο΅ένων των Ελληνο-αλβανικών Ε΅πορικών Συναλλαγών» ΅ε το Ν. Κουτσουπιά, «Τετράδια Ανάλυσης Δεδο΅ένων», τεύχος 8 (2007)

    2005

    • «Economic Growth through Remittances: Lessons from the Greek Experience of the 1960s Applicable to the Albanian Case», με τον R. King, «Journal of Southeastern Europe and the Balkans», Vol.7(2) 2005

    2004

    • «Μετακινήσεις Κεφαλαίου και Εργασίας. Σχέση Συμπληρωματικότητας ή Υποκατάστασης: - Η Ελληνική Εμπειρία με την ΠΓΔΜ και την Αλβανία», «Αγορά Χωρίς Σύνορα», τεύχος Μαΐου 2004

    1991

    • «Aspects of Labour Mobility Between Eastern and Western European Countries», «European Research», 1991
    • Συνέδρια (7 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2012

     • «Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» στο «Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα» Φλώρινα 2012

     2011

     • «Οι Αλβανοί Μετανάστες στην Ελλάδα: Προσωρινό ή Μόνιμο Ζήτημα» με τον Δ. Ασπάσιο. περιλήφθηκε στον τόμο «Η Δημοκρατία Μεταξύ Ουτοπίας και Πραγματικότητας» που επιμελήθηκαν Α. Μανιτάκης κ.α.,, Αθήνα, Σαββάλας, 2011, σσ. 539-56..

     2008

     • «Management of Cultural and Architectural Development through Tourism: The Case of Romania» με τις Ε. Γαβρά και Ε. Δελιβάνη, Targoviste - Ρουμανία 2008

     2005

     • «Οι Εμπορικές Συναλλαγές με τις Χώρες της Πρώην Γιουγκοσλαβίας: Διαχρονική Εξ λιξη και Προοπτικές» με το Ν. Κουτσουπιά Τόμος πρακτικών του 17ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Στατιστικής στη Λευκάδα, 2004. Αθήνα, Ζήτη, 2005

     2004

     • «Movements of Labor in the Globalization Era: An Economic Analysis of the Movements in an Enlarging Europea Union» με την Ε. Δελιβάνη, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου στο Targoviste (Ρουμανία), 2004
     • "The Greek Trade with Romania and Bulgaria: Recent Trends and Perspectives" με τους Ι. Παπαδημητρίου και Ν. Κουτσουπιά, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου στο Targoviste (Ρουμανία), 2004
     • «Traffic Flows Forecasting in an Uncertain Economic and Geopolitical Environment: The Case of the Pan-European Corridor X » με τους G. Mintsis, C. Taxiltari, S. Basbas, M. Miltiadou, S. Papadopoulos και A. Tsoukala, Κωνσταντινούπολη, 2004
     • Άλλα (5 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2012

      • «Η Διεθνής Οικονομική στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης», με τον Δ. Χριστοδούλου, Θεσσαλονίκη Επίκεντρο, 2012

      2011

      • «Εισαγωγή στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις», Θεσσαλονίκη Επίκεντρο, 2011.

      2004

      • «Οι Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις στην Εποχή της Παγκοσμιοποίη- σης», με τον Δ. Χριστοδούλου, Αθήνα, Γκιούρδας, 2004

      1988

      • «Foreign Direct Investment in Greece 1954-1985: A Note», IRISS Discussion Paper, number 135, York, 1988
      • «Τhe Causes and Effects of Migration - A Survey», IRISS Discussion Paper, number 131, York, 1988
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font