Ρεφανίδης Ιωάννης
 • 2310-891859
 • yrefanid uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ2, 225
 • Fax: 2310-891805

  Ρεφανίδης Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ. (1992)
  • Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (1997)
  • Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2001)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Τεχνητή Νοημοσύνη
  Ευφυή συστήματα στις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες
  Σχεδιασμός ενεργειών
  Σημασιολογικός ιστός, ευφυείς πράκτορες και υπηρεσίες διαδικτύου
  Κινητές υπολογιστικές πλατφόρμες
  Θεωρία παιγνίων
  Εκπαιδευτικό λογισμικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
   (CM0201)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
   (ΠΛ0722)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ρεφανίδης Ιωάννης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Να είναι σε θέση ο φοιτητής (α) να αναγνωρίζει και να μοντελοποιεί καταστάσεις παιγνίων, (β) να βρίσκει τις λύσεις των παιγνίων μέσω της αναγνώρισης των καταστάσεων ισορροπίας Nash, (γ) να χρησιμοποιεί τη Θεωρία Παιγνίων ως μέσο ερμηνείας καταστάσεων του πραγματικού κόσμου.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Αναπαράστασης παιχνιδιών. Κανονική/στρατηγική μορφή. Εκτατική μορφή.
  Στρατηγικές. Κυριαρχία και επιλυσιμότητα κυριαρχίας.
  Ισορροπία Nash. Δυοπώλιο Cournot. Καρτέλ. Η τραγωδία των κοινών. Μικτές στρατηγικές.
  Αναμενόμενη χρησιμότητα. Αποστροφή ρίσκου.
  Παιχνίδια με μη-ταυτόχρονες κινήσεις. Προς τα πίσω επαγωγή. Τέλεια ισορροπία Nash για υποπαίγνια.
  Επαναλαμβανόμενα παιχνίδια. Πεπερασμένα και άπειρα παίγνια. Στρατηγική ενεργοποίησης. Επιεικείς στρατηγικές. Το κοινό θεώρημα. Δυναμικά παιχνίδια.
  Ηθικός κίνδυνος. Θεωρίες κινήτρων.
  Παιχνίδια με ελλιπή πληροφόρηση. Ισορροπία Bayes-Nash. Σχεδίαση μηχανισμών. Αρχή της αποκάλυψης. Δημοπρασίες.
  Στοιχεία Αλγοριθμικής Θεωρίας Παιγνίων. Θεωρία Παιγνίων και Κοινωνικά Δίκτυα.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις (100%)
  Προαιρετικές εργασίες για το σπίτι (μέχρι επιπλέον 30%)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  31636 Θεωρία παιγνίων, Τύπος: Σύγγραμμα, Βαρουφάκης Γιάνης, 2007, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1134-7

  35241 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, MARTIN J. OSBORNE, 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-393-9

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες μαθήματος, υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις

  • ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
   (ΠΛ0506-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ρεφανίδης Ιωάννης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Να είναι σε θέση ο φοιτητής (α) να αναγνωρίζει τα διάφορα αφηρημένα μοντέλα υπολογιστών, (β) να διακρίνει τις διάφορες κλάσεις προβλημάτων, (γ) να αποκτήσει ικανότητα τυπικής περιγραφής των προβλημάτων.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Αλφάβητα και γλώσσες. Κανονικές εκφράσεις. Κανονικές γλώσσες. Μη-κανονικές γλώσσες. Γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα. Γραμματικές χωρίς περιορισμούς.
  Αυτόματα. Πεπερασμένα αυτόματα. Ντετερμινιστικά και μη-ντετερμινιστικά αυτόματα. Αυτόματα στοίβας. Μηχανές Turing. Θέση του Church. Turing αποφασίσιμες και αποδεκτές γλώσσες. Παγκόσμια μηχανή Turing. Μη υπολογισιμότητα. Μη επιλύσιμα προβλήματα. Κλάσεις πολυπλοκότητας. Αναγωγή προβλημάτων. Οι κλάσεις πολυπλοκότητας P, NP και NP πλήρης.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις (100%)
  Προαιρετικές εργασίες για το σπίτι (μέχρι επιπλέον 30%)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  11776 Στοιχεία θεωρίας υπολογισμού, Τύπος: Σύγγραμμα, Lewis Harry R.,Παπαδημητρίου Χρίστος Χ., 2005, Κριτική, ISBN: 978-960-218-397-7

  257 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Τύπος: Σύγγραμμα, SIPSER MICHAEL, 2009, ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN: 978-960-524-243-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες, υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις

  • ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
   (ΠΛ0806)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ρεφανίδης Ιωάννης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Να είναι σε θέση ο φοιτητής (α) να αναγνωρίζει προβλήματα μηχανικής μάθησης˙ (β) να κατασκευάζει και εκπαιδεύει νευρωνικά δίκτυα διάφορων αρχιτεκτονικών˙ (γ) να εξοικειωθεί με διάφορα εργαλεία για νευρωνικά δίκτυα˙ (δ) να προετοιμάζει δεδομένα για την τροφοδότηση των νευρωνικών δικτύων˙ (ε) να αποφεύγει προβλήματα υπερπροσαρμογής στα δεδομένα εκπαίδευσης˙ (στ) να αξιολογεί συγκριτικά εναλλακτικές μεθόδους μηχανικής μάθησης.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Μηχανική μάθηση. Μη-συμβολική τεχνητή νοημοσύνη. Μοντέλο τεχνητού νευρώνα.
  Μάθηση με επίβλεψη. Perceptron. Ο κανόνας Δέλτα. Δίκτυα με προς τα εμπρός τροφοδότηση. Δίκτυα πολλών επιπέδων και ανάστροφη διάδοση σφάλματος. Δίκτυα με ανατροφοδότηση.
  Μάθηση χωρίς επίβλεψη. Ομαδοποίηση. Κανόνας Kohonen.
  Δυναμικά δίκτυα. Χρονοσειρές. Δίκτυα Hopfield.
  Ακτινικά δίκτυα. Πιθανοτικά δίκτυα.
  Συστήματα ελέγχου. Στοιχεία καθυστέρησης και γραμμικοί νευρώνες. Γραμμικά φίλτρα.
  Γενετικοί αλγόριθμοι.
  Εναλλακτικά μοντέλα μάθησης. Δένδρα απόφασης. Κανόνες κατηγοριοποίησης. Κανόνες συσχέτισης. Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 100%
  Προαιρετικές εργασίες για το σπίτι (μέχρι επιπλέον 30%)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  9743 Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση, Τύπος: Σύγγραμμα, Haykin Simon, 2010, Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-7182-64-7

  13908 ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ, 2007, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-080-8

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες διαλέξεων. Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις.

  • ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
   (ΠΛ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ρεφανίδης Ιωάννης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια περιοχή της επιστήμης υπολογιστών η οποία γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση σε επίπεδο εφαρμογών τα τελευταία χρόνια. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές οι οποίες αποτελούν θεμέλιο όλων των σύγχρονων εφαρμογών. Ειδικότερα με το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση (α) να μοντελοποιεί προβλήματα ως προβλήματα ΤΝ και να επιλέγει/χρησιμοποιεί κατάλληλους αλγορίθμους αναζήτησης για την επίλυσή τους, (β) να αναπαριστά γνώση χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως είναι η Λογική και να εξάγει συμπεράσματα από αυτήν, (c) να μοντελοποιεί και να λύνει προβλήματα σχεδιασμού/χρονοπρογραμματισμού ενεργειών.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στη Τεχνητή Νοημοσύνη. Αναπαράσταση προβλημάτων - Δένδρο αναζήτησης. Αλγόριθμοι αναζήτησης. Τυφλή αναζήτηση και πληροφορημένη αναζήτηση. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. Έλεγχος συνέπειας τόξου. Διάδοση περιορισμών.
  Παιχνίδια αντιπαλότητας. Αναζήτηση Minimax και κλάδεμα άλφα-βήτα. Παιχνίδια τύχης.
  Γνώση και συλλογιστική. Προτασιακή λογική. Λογική πρώτης τάξης. Αποδεικτικές διαδικασίες και Αρχή της Ανάλυσης. Συστήματα Κανόνων.
  Σχεδιασμός. Αναπαράσταση STRIPS. Προέλαση και οπισθοχώρηση. Σχεδιασμός μερικής διάταξης. Χρονικός σχεδιασμός και σχεδιασμός με πόρους

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις (80%)
  Εργασίες στο σπίτι (20%)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  13909 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, STUART RUSSELL, PETER NORVIG, 2005, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-873-2

  12867416 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΛΑΧΑΒΑΣ Ι.,ΚΕΦΑΛΑΣ Π.,ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ν.,ΚΟΚΚΟΡΑΣ Φ.,ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Η., 2011, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ISBN: 978-960-8396-64-7

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες μαθήματος. Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2002

   • Βλαχάβας, Ι., Κεφαλάς, Π., Βασιλειάδης, Ν., Ρεφανίδης, Ι., Κόκκορα Φ. και Σακελλαρίου, Η., Τεχνητή Νοημοσύνη, Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη, 2002.

   2001

   • Stamelos, I., Refanidis, I., Katsaros, P., Tsoukias, A., Vlahavas, I. and Pomportsis, A., “An Adaptable Evaluation Framework for Educational Software Evaluation”, in Recent Developments and Applications in Decision Making, S.H. Zanakis, C. Zopounidis and G. Doukidis (eds), Kluwer Academic Publishers, 2001.

   2000

   • Refanidis, I. and Vlahavas, I., “A Heuristic Based Approach to Planning in STRIPS Domains”, in Advances in Informatics, I. Fotiadis & S.D. Nikolopoulos (eds), World Scientific, pp. 305-312, April 2000.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (6 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2003

    • Refanidis, I. and Vlahavas, I., “Multiobjective Heuristic State-Space Planning”, Artificial Intelligence Journal, vol.145, no. 1-2, pp.1–32, 2003.

    2001

    • Refanidis. I. and Vlahavas, I., “The GRT Planner”, AI Magazine, pp.63-65, Fall 2001.
    • Refanidis, I. and Vlahavas, I., “The GRT Planning System: Backward Heuristic Construction in Forward State-Space Planning”, Journal of Artificial Intelligence Research, vol. 15, pp.115-161, 2001.
    • Vrakas, D., Refanidis, I. and Vlahavas, I., “Parallel Heuristic Planning”, Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence”, vol. 13, pp.211-226, 2001.

    2000

    • Stamelos, I., Vlahavas, I., Refanidis, I. and Tsoukias, A., “Knowledge Based Evaluation of Software Systems: a Case Study”, Information and Software Technology, vol. 20, no. 5, pp.333-345, 2000.

    1999

    • Vlahavas, I., Stamelos, I., Refanidis, I. and Tsoukias, A., “ESSE: an Expert System for Software Evaluation”, Knowledge Based Systems, vol. 4, no 12, pp.183-197, 1999.
    • Συνέδρια (25 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2007

     • I. Refanidis, Managing Personal Tasks with Time Constraints and Preferences, in Proc. 17th International Conference on Automated Planning and Scheduling Systems (ICAPS-07), Providence, Rhode Island, US, September 2007. AAAI Press.
     • I. Refanidis and A. Alexiadis, SelfPlanner: A Intelligent Web-based Calendar Application, in Proc. International Conference on Automated Planning and Scheduling Systems (ICAPS-07) demo session, Providence, Rhode Island, US, September 2007.

     2006

     • I. Refanidis, D. Gkemitzis and G.Stephanides, Scheduling Personal Time using Squeaky Wheel Optimization, in Proc. ECAI-06 Workshop on Modelling and Solving Problems with Constraints. Trentino, Italy, 2006.

     2005

     • I. Refanidis., Stratified heuristic POCL temporal planning based on planning graphs and constraint programming, in Proc. ICAPS-05 Workshop on Constraint Programming for Planning and Scheduling, Monterey, California, 2005.

     2004

     • Refanidis, I., McCluskey, T.L. and Dimopoulos, Y., “Planning Services for Individuals: A New Challenge for the Planning Community”, ICAPS-04 Workshop on Connecting Planning Theory with Practice, Whistler, British Columbia, Canada, 2004.

     2002

     • Refanidis, I., Vlahavas, I. and Paparrizos, K., «Resource Allocation for Crisis Management using Planning», in proc. of the 15th National Conference of the Hellenic Operation Research Society, Tripoli, 2002.
     • Stamelos, I. and Refanidis, I., «Decision Making Based On Past Problems Cases», 2nd Helenic Conference for Artificial Intelligence, Springer-Verlag, pp. 42-53, April 2002.
     • Refanidis, I. and Vlahavas, I., “The MO-GRT System: Planning with Multiple Criteria”, in proc. of Workshop on Planning and Scheduling with Multiple Criteria, Toulouse, France, April 2002.

     2001

     • Refanidis, I., Bassiliades, N. and Vlahavas, I., “AI Planning in Transportation Logistics”, in proc. of 17th International Logistics Conference, Thessaloniki, November 2001.
     • Refanidis, I. and Vlahavas, I., “A Framework for Multi-Criteria Plan Evaluation in Heuristic State-Space Planning”, in Proc. of IJCAI-01 Workshop on Planning with Resources, Seattle, Washington, August 2001.
     • Hatzikraniotis, E., Lefkos, I., Bisdikian, G., Psillos, D., Refanidis, I. and Vlahavas, I., “An open learning environment for thermal phenomena”, in Proceedings of the 5th International Conference on Computer Based Learning in Science (CBLIS 2001), Brno, Czech Republic, July 2001.

     2000

     • Βλαχάβας, Ι., Ρεφανίδης, Ι. και Σακελλαρίου, Η., «Ένα πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας της γλώσσας λογικού προγραμματισμού Prolog», πρακτικά του 1ου Εθνικού Συνεδρίου Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2000.
     • Λεύκος, Ι., Ρεφανίδης, Ι., Γάλλος, Λ., Πετρίδου, Ε., Ψϋλλος, Δ., Αργυράκης, Π., Βλαχάβας, Ι. και Χατζηκρανιώτης, Ε., «Εικονικό εργαστήριο θερμότητας», πρακτικά του 1ου Εθνικού Συνεδρίου Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2000.
     • Ρεφανίδης, Ι., Κορομπίλης, Κ., Ψύλλος, Δ., Αργυράκης, Π., Βλαχάβας, Ι. και Χατζηκρανιώτης, Ε., «Εικονικό εργαστήριο θερμοδυναμικής», πρακτικά του 1ου Εθνικού Συνεδρίου Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2000.
     • Ψύλλος, Δ., Αργυράκης, Π., Βλαχάβας, Ι., Χατζηκρανιώτης, Ε., Μπισδικιάν, Γ., Ρεφανίδης, Ι., Λεύκος, Ι., Κορομπίλης, Κ., Βράκας, Δ., Γάλλος, Λ. και Νικολαϊδης, Ι., «Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον για τη διδασκαλίας της Θερμότητας και της Θερμοδυναμικής», πρακτικά του 2nd Ελληνικού Συνεδρίο Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Πάτρα, Οκτώβριος 2000.
     • Hatzikraniotis, E., Bisdikian, G., Refanidis, I., Vlahavas, I. and Psillos, D., “A Virtual Laboratory on Heat Phenomena”, in Proceedings of the 5th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning, Vienna, October 2000.
     • Refanidis, I. and Vlahavas, I., “The GRT Planner: New Results”, in ECAI-00 PostWorkshop Proceedings in Local Search Techniques for Planning and Scheduling, Springer, LNAI 2148, pp.120-138, 2000.
     • Refanidis, I. and Vlahavas, I., “Heuristic Planning with Resources”, in Proceedings of the 14th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-2000), Berlin, pp.521-525, August 2000.
     • Vrakas, D., Refanidis, I. and Vlahavas, I., “An Operator Distribution Method for Parallel Planning”, in Proceedings of the ΑΑΑΙ Workshop on Parallel and Distributed Search for Reasoning, held in conjunction with the 17th National Conference of AAAI, USA, July 2000.
     • Refanidis, I. and Vlahavas, I., “Exploiting State Constraints in Heuristic State-Space Planning”, in Proceedings of the 5th International Conference on Artificial Intelligence Planning and Scheduling Systems (AIPS-2000), Breckenridge, Colorado, USA, pp.363-370, April 2000.

     1999

     • Vrakas, D., Refanidis, I., Milcent F. and Vlahavas, I., “PGRT: Parallelizing the Greedy Regression Tables Heuristic”, in Proceedings of the 18th Workshop of the Planning and Scheduling SIG, UK, December 1999.
     • Refanidis, I., Vlahavas, I. and Tsoukalas, L., “On Determining and Completing Incomplete States in STRIPS Domains”, in Proceedings of the IEEE International Conference on Information, Intelligence and Systems, Washington DC, pp.289-296, November 1999.
     • Refanidis, I. and Vlahavas, I., “GRT: A Domain Independent Heuristic for STRIPS Worlds based on Greedy Regression Tables”, in Proceedings of the 5th European Conference on Planning, September 1999, Durham, UK, Springer-Verlag (LNAI series), pp.347-359, 1999.
     • Refanidis, I. and Vlahavas, I., “SSPOP: A State-Space Non-Linear Planner”, in Proceedings of the 3rd SCI'99 / 5th ISAS'99, Orlando, pp.240-246, Florida, 1999.
     • Stamelos, I., Refanidis, I., Katsaros, P., Tsoukias, A., Vlahavas, I. and Pomportsis, A., “Automating the Evaluation of Educational Software”, in Proceedings of the 5th International Conference of the Decision Sciences Institute, pp.1369-1373, Athens, 4-7 July 1999.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.