Γκλαβέτα Ζωή
  • 2310 891.323
  • zoeg uom.gr
  • Γραφείο: Ε1,
  • 2310 891.290

    Γκλαβέτα Ζωή

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής