ποιότητα, αξιοκρατία, καινοτομία

To Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι ένα σύγχρονο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που ξεχωρίζει για το περιβάλλον ποιότητας, ελευθερίας, δημοκρατίας, αξιοκρατίας και προσωπικής ανάπτυξης που προσφέρει σε όλους: τους φοιτητές, τους διδάσκοντες και τους εργαζόμενους σε αυτό.

γνώση

Αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο πόλο γνώσης με αδιάλειπτη προσφορά στην επιστημονική κοινότητα της χώρας, αλλά και στην εκπαιδευτική, πολιτιστική και οικονομική ζωή της Βόρειας Ελλάδας.

University of Macedonia in numbers


Χρόνια Λειτουργίας

Τμήματα

Μέλη ΔΕΠ

ΕΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
& Υποψήφιοι Διδάκτορες

(Δ)ΠΜΣ