Γενική Πολιτική Ασφαλείας


Η Γενική Πολιτική Ασφαλείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 32/26.6.2023 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Γενική Πολιτική Ασφαλείας

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font