Το ΠΑΜΑΚ στην κοινοπραξία BAUHAUS4EU


Η κοινοπραξία BAUHAUS4EU αποτελείται από 10 Πανεπιστήμια της Ευρώπης: Bauhaus-Universität Weimar (Γερμανία), Blekinge Institute of Technology (Σουηδία),  Polytechnic Institute of Castelo Branco (Πορτογαλία), Polis University (Αλβανία), University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (Βουλγαρία), University of Bergamo (Ιταλία), University of Economics in Katowice (Πολωνία), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Ελλάδα), Université Lumière Lyon 2 (Γαλλία) and Université de Picardie Jules Verne (Γαλλία).

Οι εταίροι της κοινοπραξίας BAUHAUS4EU συνεργάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και παροχής υπηρεσιών προς την κοινωνία και επιδιώκουν να συνεισφέρουν στο βιώσιμο και συμπεριληπτικό μετασχηματισμό των Ευρωπαϊκών Περιφερειών μέσω διεθνούς συνεργασίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η κοινοπραξία εστιάζει σε τρέχουσες προκλήσεις των Περιφερειών που είναι κοινές μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας και αξιοποιεί τη συμπληρωματική εξειδίκευση των Πανεπιστημίων και των συνεργασιών τους καθώς και στις αξίες της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας "New European Bauhaus: (Beautiful, Sustainable, Together)" ως κυρίαρχης κίνησης για βιώσιμο μετασχηματισμό. 

Η κοινοπραξία BAUHAUS4EU αποτελεί τμήμα της Πρωτοβουλίας European University (περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ:

https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font