Οι Πρυτανικές Αρχές


Καθηγητής Δημήτριος Κυρκιλής

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

T. 2310 891.241, Γραμματεία 2310 891.298, 2310 891.244
E. kyrkilis@uom.edu.gr
Βιογραφικό Σημείωμα

Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

T. 2310 891.242, Γραμματεία 2310 891.298, 2310 891.244
E. ealex@uom.edu.gr
Βιογραφικό Σημείωμα

Καθηγητής Δημήτριος Χανδράκης

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

T. 2310 891.299, Γραμματεία 2310 891.298, 2310 891.244
E. dchand@uom.edu.gr
Βιογραφικό Σημείωμα