Σχολή Επιστημών Πληροφορίας


Η Σχολή Επιστημών Πληροφορίας ιδρύθηκε το 2013 με βάση το άρθρο 3 του Π.Δ. 88 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 129/5-6-2013) και περιλαμβάνει το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, με κατευθύνσεις:

1) Εφαρμοσμένη Πληροφορική
2) Διοίκηση Τεχνολογίας

Κοσμήτορας
Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Μέλη Κοσμητείας
Αλεξανδροπούλου Ευγενία, Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Γεωργιάδης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Βεργίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Στειακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Δριτσάκης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Γραμματεία
Βασιλική Δημαρχοπούλου

Τηλ.: 2310891218
Fax: 2310891290
Ε-mail: daisecr@uom.gr

Διεύθυνση:
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591
540 06 Θεσσαλονίκη

Τελευταία Νέα