Σχολή Επιστημών Πληροφορίας


Η Σχολή Επιστημών Πληροφορίας ιδρύθηκε το 2013 με βάση το άρθρο 3 του Π.Δ. 88 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 129/5-6-2013) και περιλαμβάνει το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, με Κατευθύνσεις:

1) Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
2) Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας

Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προσφέρονται 2 Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

Α) Εισ.Κατεύθυνση: Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Β) Εισ.Κατεύθυνση: Πληροφοριακά Συστήματα

 

Γραμματεία

Βασιλική Δημαρχοπούλου
Τηλ.: 2310891218
Fax: 2310891290
Ε-mail: daisecr@uom.gr

Διεύθυνση:
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591
540 06 Θεσσαλονίκη

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font