Το Συμβούλιο Διοίκησης


Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης
Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης

Πρύτανης

Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου Διοίκησης

Τ. 2310 891.240, Γραμματεία 2310 891.298, 2310 891.244
E. prytan@uom.edu.gr, katranid@uom.edu.gr
Βιογραφικό Σημείωμα

Καθηγητής Κωνσταντίνος Σ. Παπαδόπουλος
Καθηγητής Κωνσταντίνος Σ. Παπαδόπουλος

Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου Διοίκησης

Τ. 2310 891.389, Γραμματεία 2310 891.253
E. kpapado@uom.edu.gr
Βιογραφικό Σημείωμα

Καθηγήτρια Ευγενία Κ.  Αλεξανδροπούλου
Καθηγήτρια Ευγενία Κ. Αλεξανδροπούλου

Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου Διοίκησης

Τ. 2310 891.242, Γραμματεία 2310 891.298, 2310 891.244
E. ealex@uom.edu.gr
Βιογραφικό Σημείωμα

Καθηγητής Χρήστος Π. Νίκας
Καθηγητής Χρήστος Π. Νίκας

Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου Διοίκησης

Τ. 2310 891.499, Γραμματεία 2310 891.285
E. xnikas@uom.edu.gr
Βιογραφικό Σημείωμα

Καθηγητής Χρήστος Ι. Νεγκάκης
Καθηγητής Χρήστος Ι. Νεγκάκης

Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου Διοίκησης

Τ. 2310 891.632, Γραμματεία 2310 891.461
E. negakis@uom.edu.gr
Βιογραφικό Σημείωμα

Καθηγήτρια Σοφία  Σ. Δεληπάλλα
Καθηγήτρια Σοφία Σ. Δεληπάλλα

Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου Διοίκησης

Τ. 2310 891.468, Γραμματεία 2310 891.375
E. sd@uom.edu.gr
Βιογραφικό Σημείωμα

Μαρία Αστεριάδου
Μαρία Αστεριάδου

Εξωτερικό μέλος Συμβουλίου Διοίκησης

  

Σωτήριος Θεοφάνης
Σωτήριος Θεοφάνης

Εξωτερικό μέλος Συμβουλίου Διοίκησης

  

Καθηγητής Ιωάννης Μανωλόπουλος
Καθηγητής Ιωάννης Μανωλόπουλος

Εξωτερικό Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης

Καθηγητής, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μέλος, Academia Europea

E. yannis.manolopoulos@ouc.ac.cy, manolopo@csd.auth.gr
Βιογραφικό Σημείωμα, Curriculum Vitae

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Εξωτερικό Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος

E. konstantina@ktimaspiropoulos.com
Βιογραφικό Σημείωμα

Ιρίνα Τακά
Ιρίνα Τακά

Εξωτερικό μέλος Συμβουλίου Διοίκησης

Ιδιοκτήτρια και Εκτελεστική Αντιπρόεδρος στην ΕΒΥΠ ΕΕ 

E. irinataka@gmail.com
Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τα στοιχεία βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση.