Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών είναι ένα δυναμικό, διεπιστημονικό και εξωστρεφές Τμήμα, το οποίο "προάγει τη γνώση για την γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και έχει ως αποστολή να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα" (Π.Δ. 363/1996, Άρθρο 1).  Το Πρόγραμμα Σπουδών, ως Πρόγραμμα Σπουδών Περιοχής, δίνει έμφαση στα γνωστικά πεδία της μελέτης του κράτους, του δικαίου και των θεσμών, της κοινωνίας, της πολιτικής και της οικονομίας, της ιστορίας, του πολιτισμού και των γλωσσών της περιοχής. Η επιλογή μεταξύ των κύριων γλωσσών (Ρωσικά, Τουρκικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Σερβικά) καθορίζει και την επιλογή μίας εκ των 3 κατευθύνσεων,  Βαλκανική, Σλαβική,  Ανατολική.

Το Τμήμα, στα πλαίσια της εξειδίκευσης των Σπουδών Περιοχής,  παρέχει 2 αυτόνομα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 1. «Economics and Politics in Eastern and South-Eastern Europe», 2. «Ιστορία, Ανθρωπολογία, Πολιτισμός στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη»,  και ένα διατμηματικό ΠΜΣ, «Human Rights and Migration Studies”. Παράλληλα παρέχεται και Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών πάνω στα επί μέρους εξειδικευμένα γνωστικά πεδία των Σπουδών Περιοχής που προσφέρει το Τμήμα ΒΣΑΣ

Το ερευνητικό έργο του Τμήματος παράγεται από τα μέλη της κοινότητας, διδάσκοντες, ερευνητές και φοιτητές με την αρωγή των θεσμοθετημένων 3 ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος Εργαστήρια («Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας», «Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου», «Εργαστήριο Ιστορίας Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης»). Τα τελευταία υποστηρίζουν τη πολιτική του Τμήματος για παροχή διεπιστημονικής κριτικής γνώσης γύρω από το οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη, στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.  Η έρευνα και οι συμπράξεις με στρατηγικούς εταίρους (ακαδημαϊκές συνεργασίες και συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς φορείς), εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, προσβλέπει στην παραγωγή κριτικής επιστημονικής γνώσης, τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων και ειδικών προσόντων. Διδάσκοντες, ερευνητές και απόφοιτοι του Τμήματος ΒΣΑΣ και από τους 3 κύκλους των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του, στο πλαίσιο της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αφουγκράζονται, αναστοχάζονται και αναπροσαρμόζουν διδασκαλία, έρευνα και κατάρτιση. Με γνώμονα την εξωστρέφεια και το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ευελιξία στην παγκόσμια συγκυρία και την αξιοποίηση της καινοτομίας στην κρίση το Τμήμα προσβλέπει στην καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών για την παραγωγή και αξιοποίηση της ακαδημαϊκής γνώσης στην/από την  κοινωνία, εντός εθνικών συνόρων αλλά και σε σχέση με τους γείτονες στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.  

Φωτεινή Τσιμπιρίδου,  Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Περισσότερα...