Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


PAMAK.jpg

 

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών είναι ένα δυναμικό, διεπιστημονικό και εξωστρεφές Τμήμα, το οποίο "προάγει τη γνώση για την γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και έχει ως αποστολή να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα" (Π.Δ. 363/1996, Άρθρο 1).  Το Πρόγραμμα Σπουδών, ως Πρόγραμμα Σπουδών Περιοχής, δίνει έμφαση στα γνωστικά πεδία της μελέτης του κράτους, του δικαίου και των θεσμών, της κοινωνίας, της πολιτικής και της οικονομίας, της ιστορίας, του πολιτισμού και των γλωσσών της περιοχής. Η επιλογή μεταξύ των κύριων γλωσσών (Ρωσικά, Τουρκικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Σερβοκροατικά) καθορίζει και την επιλογή μίας εκ των 3 κατευθύνσεων,  Βαλκανική, Σλαβική,  Ανατολική.

Το Τμήμα, στα πλαίσια της εξειδίκευσης των Σπουδών Περιοχής,  παρέχει 2 αυτόνομα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 1. «Economics and Politics in Eastern and South-Eastern Europe», 2. «Ιστορία, Ανθρωπολογία, Πολιτισμός στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη»,  και ένα διατμηματικό ΠΜΣ, «Migration and Human Rights”. Παράλληλα παρέχεται και Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών πάνω στα επί μέρους εξειδικευμένα γνωστικά πεδία των Σπουδών Περιοχής που προσφέρει το Τμήμα ΒΣΑΣ

 

Περισσότερα...