Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


pamak1

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών είναι ένα δυναμικό, διεπιστημονικό και εξωστρεφές Τμήμα, το οποίο "προάγει τη γνώση για την γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και έχει ως αποστολή να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα" (Π.Δ. 363/1996, Άρθρο 1).  

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, παρέχει γνώσεις, μεθοδολογίες και γλωσσικές δεξιότητες για τις συγκεκριμένες Σπουδές Περιοχής (βλ. Βαλκανικές, Σλαβικές και Ανατολικές σπουδές) και προάγει την διεπιστημονικότητα μεταξύ των Επιστημονικών Κλάδων του Δικαίου, της Πολιτικής, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Ιστορίας, των Σπουδών του Πολιτισμού, τα Οικονομικά και την Επιχειρηματικότητα).

Τόσο το νέο όσο και το παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών δίνουν έμφαση στα γνωστικά πεδία της μελέτης του κράτους, του δικαίου και των θεσμών, της κοινωνίας, της πολιτικής και της οικονομίας, της ιστορίας, του πολιτισμού και των γλωσσών της περιοχής. Η υποχρεωτική επιλογή μεταξύ των κύριων γλωσσών (Ρωσικά, Τουρκικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Σερβικά) - και πέρα από την Αραβική ως κατ' επιλογήν- καθορίζει και τη μία εκ των 3 κατευθύνσεων,  Βαλκανική, Σλαβική,  Ανατολική.

Τα μαθήματα σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, οι διδακτορικές και μετα-διδακτορικές σπουδές, καθώς και η πλαισίωσή τους με τον ερευνητικό χαρακτήρα των τεσσάρων Εργαστηρίων του Τμήματος στον ευρύτερο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών (Βλ. Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας,Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού ΦύλουΕργαστήριο Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής ΕυρώπηςΕργαστήριο Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών), συνδέουν την ανάπτυξη των θεσμών με την πολιτική διάσταση της οικονομίας και την ανάπτυξη, την μεθοδολογία της εθνογραφικής έρευνας πεδίου με την ανθρωπολογική κατανόηση του πολιτισμού και του θεσμικού λόγου, την αρχειακή έρευνα με τη μελέτη των γλωσσών, της ιστορίας, της λογοτεχνίας και της τέχνης στις κοινωνίες των σπουδών περιοχής. Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο και η συστηματική καθοδήγηση των φοιτητών από τους Συμβούλους Σπουδών οδηγεί στη δυνατότητα διαμόρφωσης επιλογής σε ένα από τα τρία (3) Πρωτεύοντα Πεδία (Ι. Δίκαιο και ΠολιτικήΙΙ. Κοινωνική Ανθρωπολογία, Ιστορία και Σπουδές του ΠολιτισμούΙΙΙ. Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα) και σε ένα από τα εξι (6) Δευτερεύοντα Πεδία ανά Επιστημονικό Κλάδο. Με γνώμονα την εξωστρέφεια και το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ευελιξία στην παγκόσμια συγκυρία και την αξιοποίηση της καινοτομίας, το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών υπηρετεί μια σύγχρονη και διεπιστημονική πρόταση των Σπουδών Περιοχής. Παράλληλα προσβλέπει στην καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών για την παραγωγή και αξιοποίηση της ακαδημαϊκής γνώσης στην/από την  κοινωνία, εντός εθνικών συνόρων αλλά και σε σχέση με τους γείτονες στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Φωτεινή Τσιμπιρίδου,  Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Περισσότερα...

Τελευταία Νέα