Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


PAMAK.jpg

 

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών είναι ένα δυναμικό, διεπιστημονικό και διεθνοποιημένο Τμήμα, το οποίο προάγει το οικονομικό, επιχειρηματικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι σε όλη την περιοχή της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Τμήμα προσφέρει δύο ειδικεύσεις (i) οικονομία και διεθνείς επιχειρήσεις (ii) πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές σπουδές. Η διεπιστημονικότητα, η δυνατότητα εξειδίκευσης σε προπτυχιακό επίπεδο, και η δυνατότητα εκμάθησης γλωσσών από την περιοχή της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποτελούν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα των αποφοίτων μας, τόσο για την αγορά εργασίας, όσο και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

Περισσότερα...