Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


pamak1

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών είναι ένα διεπιστημονικό, δυναμικό,  εξωστρεφές Τμήμα, με σημαντικούς δεσμούς με την κοινωνία και την επιστημονική/ακαδημαϊκή κοινότητα.  Η αποστολή του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στο ιδρυτικό του ΦΕΚ (Π.Δ. 363/1996, Άρθρο 1) είναι να "προάγει τη γνώση για την γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και έχει ως αποστολή να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα".  

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών που τέθηκε σε ισχύ το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, παρέχει γνώσεις, μεθοδολογίες και γλωσσικές και άλλες δεξιότητες για τις  Σπουδές Περιοχής, που συνιστούν τις τρείς Κατευθύνσεις του Τμήματος, δηλαδή  Βαλκανικές, Σλαβικές και Ανατολικές σπουδές, υποστηρίζει την διεπιστημονικότητα μεταξύ των Επιστημονικών Κλάδων του Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων, της Πολιτικής Επιστήμης, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Ιστορίας, των Πολιτισμικών Σπουδών, της Οικονομικής Επιστήμης και της Επιχειρηματικότητας.

Τόσο το νέο όσο και το παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών δίνουν έμφαση στα γνωστικά πεδία της μελέτης του κράτους, του δικαίου και των θεσμών, της κοινωνίας, της πολιτικής και της οικονομίας, της ιστορίας, του πολιτισμού και των γλωσσών της περιοχής. Η υποχρεωτική επιλογή μεταξύ των κύριων γλωσσών (Ρωσικά, Τουρκικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Σερβικά) - και πέρα από την Αραβική ως κατ' επιλογήν- καθορίζει και την επιλογή της Κατεύθυνσης μεταξύ των τριών -  Βαλκανική, Σλαβική,  Ανατολική.

Τα μαθήματα σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, οι διδακτορικές και μετα-διδακτορικές σπουδές,  υποστηρίζονται από τα τέσσερα Εργαστήρια  του Τμήματος -  Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας, Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού ΦύλουΕργαστήριο Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής ΕυρώπηςΕργαστήριο Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών, συνδέουν την ανάπτυξη των θεσμών με την πολιτική διάσταση της οικονομίας και την ανάπτυξη, την μεθοδολογία της εθνογραφικής έρευνας πεδίου με την ανθρωπολογική κατανόηση του πολιτισμού και του θεσμικού λόγου, την αρχειακή έρευνα με τη μελέτη των γλωσσών, της ιστορίας, της λογοτεχνίας και της τέχνης στις κοινωνίες των χωρών περιοχής. Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο και η συστηματική καθοδήγηση των φοιτητών από τους Συμβούλους Σπουδών οδηγεί  τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη  διαμόρφωση της επιλογής τους σε ένα από τα τρία (3) Πρωτεύοντα Πεδία (Ι. Δίκαιο και Πολιτική, ΙΙ. Κοινωνική Ανθρωπολογία, Ιστορία και Πολιτισμικές Σπουδές, ΙΙΙ. Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα) και σε ένα από τα έξι (6) Δευτερεύοντα Πεδία ανά Επιστημονικό Κλάδο.

Με γνώμονα την εξωστρέφεια και το σεβασμό στη διαφορετικότητα,  την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και προτάσεων,  και την ανάλυση των σύγχρονων προκλήσεων που προκύπτουν από μια έντονα πολύπλοκη και απαιτητική συγκυρία το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών υπηρετεί μια σύγχρονη και διεπιστημονική πρόταση των Σπουδών Περιοχής. Παράλληλα προσπαθεί να υιοθετεί αλλά και να δημιουργεί βέλτιστες πρακτικές για την παραγωγή και αξιοποίηση της ακαδημαϊκής γνώσης προς όφελος της κοινωνίας, εντός  των εθνικών συνόρων αλλά και σε σχέση με τους γείτονες στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

 

Δημήτριος Κυρκιλής,  Καθηγητής 

Πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Περισσότερα...

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font