Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 θα ξεκινήσουν στις 5/10/2020.

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ξεκινήσουν 12/10/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Θα πρέπει πάντα να ελέγχετε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του ωρολόγιου προγράμματος (πιθανόν να υπάρξουν μικροαλλαγές ή προσθήκες)


Άλλαξε το Link των μαθημάτων της κ. Αδάμογλου (5/10/2020)


Προστέθηκε το Link των μαθημάτων της κ. Παπαλεξάτου (6/10/2020)


 Έχει αλλάξει η ώρα του μαθήματος Ρωσική Ορολογία Ι (ΠΟΛ) και έχει αλλάξει το link του μαθήματος Βουλγαρική Ορολογία Ι


Έχει αλλάξει η ώρα των μαθημάτων "Συγκριτική Πολιτική" και "Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση" (7/10/2020)


Έχει αλλάξει η ώρα των Αραβικών Ι (8/10/2020)


Διορθώθηκε η ώρα του μαθήματος "Χώρος και Πολιτισμός"


Προστέθηκε μάθημα Ελληνικών  (3/11/2020)