Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2021-2022 θα ξεκινήσουν στις 28/02/2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Θα πρέπει πάντα να ελέγχετε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του ωρολόγιου προγράμματος (πιθανόν να υπάρξουν μικροαλλαγές ή προσθήκες)