Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2020-2021 θα ξεκινήσουν στις 22/2/2021.

Όσα μαθήματα δεν έχουν ακόμη κάποιο σύνδεσμο για την παρακολούθησή τους, θα γίνονται μέσω google meet και το link θα ανακοινωθεί στη συνέχεια στην ιστοσελίδα, αλλά κυρίως μέσα στην πλατφόρμα OpenEclass ή στο compus, από τον ίδιο τον διδάσκοντα

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Θα πρέπει πάντα να ελέγχετε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του ωρολόγιου προγράμματος (πιθανόν να υπάρξουν μικροαλλαγές ή προσθήκες)