Συγγράμματα


Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε εδώ


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019 

ΕΩΣ 22 / 5 / 2019

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥΣ

ΕΩΣ 10 / 6 / 2019

https://eudoxus.gr/StudentBookSelection

* Η ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

* Για την ορθή δήλωση των συγγραμμάτων είναι καλό να έχετε εκτυπωμένη τη δήλωση μαθημάτων σας ώστε να έχετε τον κωδικό του μαθήματος.

* Ο μέγιστος αριθμός συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο είναι τα 8, ενώ δεν μπορείτε να έχετε πάνω από 48 διδακτικά συγγράμματα συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

 * Οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα 6 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να πάρετε συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα που έχετε δηλώσει και φαίνονται στην καρτέλα σας στο studentsweb.