Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων


Η Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129/5-6-2013 τ.Α’) και απαρτίζεται από τα τμήματα :

Κοσμήτορας
Νεγκάκης I. Χρήστος, Καθηγητής

Μέλη Κοσμητείας

 1. Νεγκάκης Ι. Χρήστος, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής

 1. Αλετράς Βασίλειος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 1. Ταχυνάκης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 1. Ταμπακούδης Ιωάννης, Επ. Καθηγητής, Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 1. Τσιρώνης Λουκάς, Επ. Καθηγητής, Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 1. Χατζηθωμάς Λεωνίδας, Επ. Καθηγητής, Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 1. Πρωτόγερος Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 1. Λαδάς Ανέστης, Επ. Καθηγητής, Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 1. Λιβάνης Ευστράτιος, Επ. Καθηγητής, Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 1. Καραγκούνη Αναστασία, εκπρόσωπος ΕΕΠ

 2. Μωυσή Σαρίνα, εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

 3. Πατάκας Απόστολος, εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

 4. Εκπρόσωπος φοιτητών

Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Υποψηφίων Διδακτόρων δεν έχει ορίσει εκπρόσωπο στην Κοσμητεία της Σχολής

Γραμματεία
Μπογιατζή Βασιλική
Τηλ.: 2310891461
Φαξ: 2310891278
Ε-Mail: vassob@uom.edu.gr

Διεύθυνση
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156
546 36 Θεσσαλονίκη

Website:
sba.uom.gr

Τελευταία Νέα