Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων


Η Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129/5-6-2013 τ.Α’) και απαρτίζεται από τα τμήματα :

Κοσμήτορας
Σουμπενιώτης Δημήτριος, Καθηγητής

Μέλη Κοσμητείας

  1. Σουμπενιώτης Δημήτριος Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής

  1. Γκοτζαμάνη Αικατερίνη Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  1. Λαδάς Ανέστης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  1. Καραγκούνη Αναστασία, εκπρόσωπος ΕΕΠ

      5. Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ- δεν έχει εκλεγεί

      6. Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ - δεν έχει εκλεγεί

      7. Εκπρόσωπος φοιτητών - δεν έχει εκλεγεί

 

 


Διεύθυνση
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156
546 36 Θεσσαλονίκη

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font