Λαδάς Ανέστης
 • 2310 891.611
 • aladas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 325

  Λαδάς Ανέστης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Λογιστική

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή NΟΠΕ, ΑΠΘ
  • MSc in International Securities Investment and Banking, ISMA Business School for Financial Markets, The University of Reading, UK
  • Διδακτορικό, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ACCOUNTING FOR BUSINESS
   (ΛΧ0720)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (ΕΛΕ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (SMAF0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΣΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (MAF0205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
   (ΕΛΕ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (SMAF0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΣΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
   (ΛΧ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
   (ΛΧ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
   (MAF0218)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΛΧ0805)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Ειδικότερα μεταξύ άλλων το μάθημα καλύπτει ενότητες όπως: Εξειδικευμένα Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, Διαφορές Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών με Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Τραπεζική Λογιστική, Λογιστική των Μισθώσεων (Leasing), Λογιστική της Πρακτορείας Απαιτήσεων (Factoring), Λογιστική των Ομολόγων, Λογιστική των Παραγώγων Προϊόντων, Λογιστική της Αντιστάθμισης, Λογιστική των Χορηγήσεων, Λογιστική των Καταθέσεων. Οι ενότητες συνοδεύονται από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων (case studies) και πρακτικές εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο που βοηθούν στην κατανόηση των ενοτήτων.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΛΧ0113)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
   (ΕΛΕ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (MAF0201)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (SMAF0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΣΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΕΛΕ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΛΧ0824)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (MAF0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΕΛΕ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
   (ΛΧ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Ladas, A.C., C.I. Negkakis and A.D. Samara, 2017. “The Effects of Financial Crisis on the Creditworthiness of Banks”, in “The Greek Debt Crisis”, Palgrave McMillan, (Ed. C. Floros and I. Chatziantoniou).

   2012

   • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, 2012. “The Information Content of Fixed Assets Revaluations in Greece: Implications from the Use of IFRS”, Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητή Γ. Καφούση, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σσ. 38-44
   • Επιστημονικά Περιοδικά (9 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, 2019. “Aggregate Accounting Data and the Prediction of Credit Risk”, The International Journal of Accounting, Vol. 54, pp. 1-30.
    • Kosmidou, K., D.V. Kousenidis, A.C. Ladas and C.I. Negkakis, 2019. “Do Institutions Prevent Contagion in Financial Markets? Evidence from the European Debt Crisis”, European Journal of Finance, Vol. 25, pp. 632-646.

    2017

    • Kosmidou, K., D.V. Kousenidis, A.C. Ladas and C.I. Negkakis, 2017. “Determinants of Risk in the Banking Sector during the European Financial Crisis”, Journal of Financial Stability, Vol. 33, pp. 285-296.
    • Ladas, A.C., C.I. Negkakis and A.D. Samara, 2017. “Accounting Quality Deferred Tax and Risk in the Banking Industry”, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Vol. 8, pp. 1-19.

    2014

    • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, 2014. “Accounting Conservatism Quality of Accounting Information and Crash Risk of Stock Prices”, The Journal of Economic Asymmetries, Vol. 11, pp. 120-137.

    2013

    • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, 2013. “The Effects of the European Debt Crisis on Earnings Quality”, International Review of Financial Analysis, Vol. 30, pp. 351-362.

    2010

    • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, 2010. “Value Relevance of Accounting Information in the Pre- and Post-IFRS Accounting Periods”, European Research Studies, Vol. XIII, Issue 1, pp. 143-152.

    2009

    • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, 2009. “Value Relevance of Conservative and Non-Conservative Accounting Information”, The International Journal of Accounting, Vol. 44, Issue 3, pp. 219-238.

    2006

    • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, 2006. “The Relation between Earnings and Cash Flows: Evidence from the London Stock Exchange”, Journal of Financial Decision Making, Vol. 2, Issue 2, pp. 52-64.
    • Συνέδρια (37 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Idiosyncratic Risk and Textual Analysis of SEC Comment Letters”, 26th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Jerusalem, Israel, 30 - 3 June, 2019.
     • Kosmidou, K., Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Capital Controls Effects on Liquidity”, 9th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Prague, Czech Republic, 30 May – 1 June, 2019.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Read Between the Lines: Using Textual Analysis of Form 10-K Reports to Examine Financial Reporting Transparency”, 42nd EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Paphos, Cyprus, 29 – 31 May, 2019.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “New Technologies and Accounting: The Effects of Big Data”, 6th Winter Conference of the Multinational Finance Society, San Juan, Puerto Rico, 6 – 8 January, 2019.

     2018

     • Gounopoulos, D., D.V. Kousenidis, A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Analysing the Relation Between Aggregate Stock Returns and Aggregate Earnings”, 25th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Budapest, Hungary, 24 - 27 June, 2018.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Better to Prevent than to Cure: Assessing Firms’ Health”, 41th EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Milan, Italy, 30 May – 1 June, 2018.

     2017

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Aggregate Accounting Profitability ad an Explanatory Factor of Aggregate Stock Returns”, 24th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Bucharest, Romania, 25-28 June, 2017.
     • Kosmidou, K., D.V. Kousenidis, A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Do Institutions Prevent Contagion in Financial Markets? Evidence from the European Debt Crisis”, 7th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Glasgow, UK, 1-3 June, 2017.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Macroeconomic Activity Inflation and Aggregate Downside Risk in Earnings”, 40th EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Valencia, Spain, 10-12 May, 2017.

     2016

     • Ladas, A.C., C.I. Negkakis and A.D. Samara, “Audit Effort, Audit Quality and Deferred Tax”, 15th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, 16-17 December, 2016.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Aggregate Earnings and Sovereign Debt Risk”, 15th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, 16-17 December, 2016.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “On the Measurement of Idiosyncratic Risk”. 15th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, 16-17 December, 2016.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Diffusion of Earnings Management: A Network Analysis Approach”, 39th EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Μaastricht, Τhe Νetherlands, 11-13 May, 2016.

     2015

     • Ladas, A.C., C.I. Negkakis and A.D. Samara, “How Informative is Deferred Taxation in the Banking Sector”, 14th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, 18-19 December, 2015.
     • Kosmidou, K., Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “An Examination of Risk in the Banking Sector during the European Financial Crisis”, 22nd Annual Conference of the Multinational Finance Society, Chalkidiki, Greece, 28-30 June, 2015.

     2014

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Accounting Quality and Idiosyncratic Risk”, 13th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Volos, Greece, 12-13 December, 2014.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Market Effects On Earnings Quality”, 37th EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Tallinn, Estonia, 21-23 May, 2014.

     2013

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Accounting Determinants of Stock Price Crash Risk”, 12th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, 13-14 December, 2013.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Capital Market Effects on Financial Reporting Incentives”, 20th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Izmir, Turkey, 30 June -3 July, 2013.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Fair Value Effects on the Information Content of Accounting Data”, 36th EAA Annual Congress European Accounting Association, Paris, France, 6-8 May, 2013.

     2012

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Incentives for Earnings Management and Financial Crises: The Case of IAS 12”, 11th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, 14-15 December, 2012.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Methodological Issues on the Estimation of Price and Return Models”, 19th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Krakow, Poland, 24-27 June, 2012.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “On the Measurement of Accounting Conservatism: A Unifying Approach”, 35th EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Ljubljana, Slovenia, 9-11 May, 2012.

     2011

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Asset Impairments and Financial Reporting Quality”, 18th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Rome, Italy, 27-29 June, 2011.

     2010

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “The effects of the IFRS on the Earnings Attributes”, 17th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Barcelona, Spain, 27-30 June, 2010.

     2009

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Value Relevance of Earnings and Book Value of Equity in Greece: The Impact of Financial Reporting Standards”, 8th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, 18-19 December, 2009.
     • Ladas, A.C. “A Model for the Measurement of Conditional and Unconditional Conservatism”, 8th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (Doctoral Session), Thessaloniki, 18-19 December, 2009.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “The Co-Movement between Book and Market Value”, 16th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Rethymno, Greece, 28 June-1 July, 2009.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Unconditional Conservatism and Fair Value Accounting”, 32nd Annual Congress of the European Accounting Association, Tampere, Finland, 12-15 May, 2009.

     2008

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Earnings-Returns Relation in Greece: The Impact of International Financial Reporting Standards”, 2nd International Conference on Applied Business and Economics, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου, 2008.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Value Relevance of Conservative and Non-Conservative Accounting Information: Evidence from Greece”, 2008 European Financial Management Association Conference, Athens, 25-28 June, 2008.

     2007

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Measuring Conservatism Using the Co-Movement between Earnings and Price”, 14th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Thessaloniki, 1-3 July, 2007.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “On The Effects of Prices Leading Earnings Phenomenon on Return Models”, 2007 European Financial Management Association Conference, Vienna, Austria, 27-30 June, 2007.

     2006

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “The Long Run Relationship between Price and Earnings: Further Evidence”, 5th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, 15-16 Δεκεμβρίου, 2006.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas, C.I. Negakis and A. Xatzhs, “On The Time Series Properties of Earnings: The Effects of Deflators and Results from Panel Unit Root Tests under Cross-Sectional Dependence”, 5th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, 15-16 December, 2006.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “The Relation between Conservatism and Value Relevance”, 1st International Conference on Accounting and Finance, Thessaloniki, 31 August - 1 September, 2006.

     2005

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Are Earnings More Informative than Cash Flows In Predicting Future Cash Flows: Some Empirical Evidence”, 12th Annual Conference of Multinational Finance Society, Athens, 2-7 July, 2005.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.