Λαδάς Ανέστης
 • 2310 891.874
 • aladas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 425

  Λαδάς Ανέστης

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Πρόεδρος Τμήματος

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (BSc in Accounting and Finance)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Λογιστική

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή NΟΠΕ, ΑΠΘ
  • MSc in International Securities Investment and Banking, ISMA Business School for Financial Markets, The University of Reading, UK
  • Διδακτορικό, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ανάλυση Κειμένου και πληροφοριακό περιεχόμενο των Οικονομικών Καταστάσεων,
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
  • Χρήση ανάλυσης δικτύων για την εκτίμηση της επίδρασης των λογιστικών μεγεθών στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο,
  • Αρχή της Συντηρητικότητας και η επίδρασή της στα λογιστικά μεγέθη.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • FINANCIAL ACCOUNTING
   (ΛΧ0529)

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • MANAGERIAL AND COST ACCOUNTING
   (ΛΧ0628)

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (ΕΛΕ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (SMAF0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΣΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (MAF0205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
   (ΕΛΕ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MAF0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
   (ΛΧ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
   (ΛΧ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΛΧ0113)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
   (ΕΛΕ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
   (ΕΛΕ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (MAF0201)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (SMAF0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΦΧΔ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (MAF0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (SMAF0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΦΧΔ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΛΧ0824)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (SMAF0108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΦΧΔ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΕΛΕ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
   (ΛΧ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Ladas, A.C., C.I. Negkakis and A.D. Samara, 2017. “The Effects of Financial Crisis on the Creditworthiness of Banks”, in “The Greek Debt Crisis”, Palgrave McMillan, (Ed. C. Floros and I. Chatziantoniou).

   2012

   • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, 2012. “The Information Content of Fixed Assets Revaluations in Greece: Implications from the Use of IFRS”, Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητή Γ. Καφούση, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σσ. 38-44
   • Επιστημονικά Περιοδικά (11 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Ladas A.C., 2021. “Future Firm Performance and Textual Characteristics of 10-K Disclosures”, International Journal of Banking Accounting and Finance, accepted for publication.

    2020

    • Kosmidou, K., D.V. Kousenidis, A.C. Ladas and C.I. Negkakis, 2020. “Regulation of Capital Flows: Effects on Liquidity and the Role of Financial Reporting Quality”, Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 175, pp. 86-97.

    2019

    • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, 2019. “Aggregate Accounting Data and the Prediction of Credit Risk”, The International Journal of Accounting, Vol. 54, pp. 1-30.
    • Kosmidou, K., D.V. Kousenidis, A.C. Ladas and C.I. Negkakis, 2019. “Do Institutions Prevent Contagion in Financial Markets? Evidence from the European Debt Crisis”, European Journal of Finance, Vol. 25, pp. 632-646.

    2017

    • Kosmidou, K., D.V. Kousenidis, A.C. Ladas and C.I. Negkakis, 2017. “Determinants of Risk in the Banking Sector during the European Financial Crisis”, Journal of Financial Stability, Vol. 33, pp. 285-296.
    • Ladas, A.C., C.I. Negkakis and A.D. Samara, 2017. “Accounting Quality Deferred Tax and Risk in the Banking Industry”, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Vol. 8, pp. 1-19.

    2014

    • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, 2014. “Accounting Conservatism Quality of Accounting Information and Crash Risk of Stock Prices”, The Journal of Economic Asymmetries, Vol. 11, pp. 120-137.

    2013

    • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, 2013. “The Effects of the European Debt Crisis on Earnings Quality”, International Review of Financial Analysis, Vol. 30, pp. 351-362.

    2010

    • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, 2010. “Value Relevance of Accounting Information in the Pre- and Post-IFRS Accounting Periods”, European Research Studies, Vol. XIII, Issue 1, pp. 143-152.

    2009

    • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, 2009. “Value Relevance of Conservative and Non-Conservative Accounting Information”, The International Journal of Accounting, Vol. 44, Issue 3, pp. 219-238.

    2006

    • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, 2006. “The Relation between Earnings and Cash Flows: Evidence from the London Stock Exchange”, Journal of Financial Decision Making, Vol. 2, Issue 2, pp. 52-64.
    • Συνέδρια (40 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Kosmidou, K., Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Tail Risk in the Banking Industry”, Η εργασία παρουσιάστηκε στο 19th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Iraklion Crete, Greece, 18-19 December, 2020.
     • Alexandridis, A. and A.C. Ladas, “Multiscale Network Analysis for Financial Contagion”, Η εργασία παρουσιάστηκε στο 19th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Iraklion Crete, Greece, 18-19 December, 2020.
     • Kosmidou, K., Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “MA&D Textual Analysis and Future Performance of the Firm”, Η εργασία παρουσιάστηκε στο 18th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, Greece, 13-14 December, 2019.

     2019

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Idiosyncratic Risk and Textual Analysis of SEC Comment Letters”, 26th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Jerusalem, Israel, 30 - 3 June, 2019.
     • Kosmidou, K., Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Capital Controls Effects on Liquidity”, 9th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Prague, Czech Republic, 30 May – 1 June, 2019.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Read Between the Lines: Using Textual Analysis of Form 10-K Reports to Examine Financial Reporting Transparency”, 42nd EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Paphos, Cyprus, 29 – 31 May, 2019.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “New Technologies and Accounting: The Effects of Big Data”, 6th Winter Conference of the Multinational Finance Society, San Juan, Puerto Rico, 6 – 8 January, 2019.

     2018

     • Gounopoulos, D., D.V. Kousenidis, A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Analysing the Relation Between Aggregate Stock Returns and Aggregate Earnings”, 25th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Budapest, Hungary, 24 - 27 June, 2018.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Better to Prevent than to Cure: Assessing Firms’ Health”, 41th EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Milan, Italy, 30 May – 1 June, 2018.

     2017

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Aggregate Accounting Profitability ad an Explanatory Factor of Aggregate Stock Returns”, 24th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Bucharest, Romania, 25-28 June, 2017.
     • Kosmidou, K., D.V. Kousenidis, A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Do Institutions Prevent Contagion in Financial Markets? Evidence from the European Debt Crisis”, 7th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Glasgow, UK, 1-3 June, 2017.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Macroeconomic Activity Inflation and Aggregate Downside Risk in Earnings”, 40th EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Valencia, Spain, 10-12 May, 2017.

     2016

     • Ladas, A.C., C.I. Negkakis and A.D. Samara, “Audit Effort, Audit Quality and Deferred Tax”, 15th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, 16-17 December, 2016.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Aggregate Earnings and Sovereign Debt Risk”, 15th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, 16-17 December, 2016.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “On the Measurement of Idiosyncratic Risk”. 15th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, 16-17 December, 2016.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Diffusion of Earnings Management: A Network Analysis Approach”, 39th EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Μaastricht, Τhe Νetherlands, 11-13 May, 2016.

     2015

     • Ladas, A.C., C.I. Negkakis and A.D. Samara, “How Informative is Deferred Taxation in the Banking Sector”, 14th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, 18-19 December, 2015.
     • Kosmidou, K., Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “An Examination of Risk in the Banking Sector during the European Financial Crisis”, 22nd Annual Conference of the Multinational Finance Society, Chalkidiki, Greece, 28-30 June, 2015.

     2014

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Accounting Quality and Idiosyncratic Risk”, 13th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Volos, Greece, 12-13 December, 2014.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Market Effects On Earnings Quality”, 37th EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Tallinn, Estonia, 21-23 May, 2014.

     2013

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Accounting Determinants of Stock Price Crash Risk”, 12th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, 13-14 December, 2013.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Capital Market Effects on Financial Reporting Incentives”, 20th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Izmir, Turkey, 30 June -3 July, 2013.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Fair Value Effects on the Information Content of Accounting Data”, 36th EAA Annual Congress European Accounting Association, Paris, France, 6-8 May, 2013.

     2012

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Incentives for Earnings Management and Financial Crises: The Case of IAS 12”, 11th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, 14-15 December, 2012.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Methodological Issues on the Estimation of Price and Return Models”, 19th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Krakow, Poland, 24-27 June, 2012.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “On the Measurement of Accounting Conservatism: A Unifying Approach”, 35th EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Ljubljana, Slovenia, 9-11 May, 2012.

     2011

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Asset Impairments and Financial Reporting Quality”, 18th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Rome, Italy, 27-29 June, 2011.

     2010

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “The effects of the IFRS on the Earnings Attributes”, 17th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Barcelona, Spain, 27-30 June, 2010.

     2009

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Value Relevance of Earnings and Book Value of Equity in Greece: The Impact of Financial Reporting Standards”, 8th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, 18-19 December, 2009.
     • Ladas, A.C. “A Model for the Measurement of Conditional and Unconditional Conservatism”, 8th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (Doctoral Session), Thessaloniki, 18-19 December, 2009.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “The Co-Movement between Book and Market Value”, 16th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Rethymno, Greece, 28 June-1 July, 2009.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Unconditional Conservatism and Fair Value Accounting”, 32nd Annual Congress of the European Accounting Association, Tampere, Finland, 12-15 May, 2009.

     2008

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Earnings-Returns Relation in Greece: The Impact of International Financial Reporting Standards”, 2nd International Conference on Applied Business and Economics, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου, 2008.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Value Relevance of Conservative and Non-Conservative Accounting Information: Evidence from Greece”, 2008 European Financial Management Association Conference, Athens, 25-28 June, 2008.

     2007

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Measuring Conservatism Using the Co-Movement between Earnings and Price”, 14th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Thessaloniki, 1-3 July, 2007.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “On The Effects of Prices Leading Earnings Phenomenon on Return Models”, 2007 European Financial Management Association Conference, Vienna, Austria, 27-30 June, 2007.

     2006

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “The Long Run Relationship between Price and Earnings: Further Evidence”, 5th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, 15-16 Δεκεμβρίου, 2006.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas, C.I. Negakis and A. Xatzhs, “On The Time Series Properties of Earnings: The Effects of Deflators and Results from Panel Unit Root Tests under Cross-Sectional Dependence”, 5th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, 15-16 December, 2006.
     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “The Relation between Conservatism and Value Relevance”, 1st International Conference on Accounting and Finance, Thessaloniki, 31 August - 1 September, 2006.

     2005

     • Kousenidis, D.V., A.C. Ladas and C.I. Negakis, “Are Earnings More Informative than Cash Flows In Predicting Future Cash Flows: Some Empirical Evidence”, 12th Annual Conference of Multinational Finance Society, Athens, 2-7 July, 2005.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font