Προσωπικά Δεδομένα


Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων «ΓΚΠΔ» – Κανονισμός ΕΕ 2016/679.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού του τόπου www.uom.gr. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 8/3.12.2020 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, καθορίζει και διατυπώνει το κανονιστικό πλαίσιο και τις αρχές που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητάς τους, και, ενημερώνει, τους χρήστες/επισκέπτες σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Email: dpo@uom.edu.gr
Τηλ.: 2310 891.901

 

Σχετικά Έγγραφα:

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font