Φοιτητικά


Μέρος της στρατηγικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι και η στήριξη της αριστείας στη διδασκαλία και της διασφάλισης της ποιότητας σπουδών για το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ακαδημαϊκή κοινότητα παίζουν οι φοιτητές που με το πλήθος και την αστείρευτη ενέργειά τους κυριαρχούν στο χώρο.

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο την πολύπλευρη, ενδελεχή και συνεχώς επικαιροποιημένη ενημέρωση των φοιτητών σε θέματα που τους αφορούν, από την εισαγωγή τους μέχρι την αποφοίτησή τους από το Πανεπιστήμιο, αλλά και μετά από αυτήν με το Γραφείο Αποφοίτων.  

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font