Ρητορικός Όμιλος «Λέγειν»


Ο ρητορικός όμιλος «Λέγειν» είναι ο όμιλος που αποσκοπεί στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των Φοιτητών μέσω της εύρεσης της επιχειρηματολογίας και του brainstorming, και, βοηθά στην καταπολέμηση του φόβου που δημιουργεί ο δημόσιος λόγος (public speaking).

Τα οφέλη, στα συμμετέχοντα μέλη του ομίλου, είναι η επαφή και ευαισθητοποίησή τους για τα τρέχοντα διεθνολογικά, κοινωνικά και πολιτικά θέματα, και παράλληλα η πνευματική τους εγρήγορση σε θέματα με φιλοσοφική χροιά.

Ο όμιλος ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022 και αποτελείται από τους κ.κ. Αναστάσιο Αραϊλούδη, Βαρβάρα Λάμαρη, Ιωάννη Οπλασένη, Θάνο Τσομπανόπουλο και Ηλιάνα Τσόχα, οι οποίοι έχουν συντονιστικό ρόλο και από μεταβλητό αριθμό μελών.

Οι συναντήσεις είναι ανοιχτές σε όλους χωρίς δέσμευση και οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες διάρκειας δύο ωρών.

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ομίλου: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρεβέκκα Παιδή, e-mail: rpedi@uom.edu.gr

 

Επικοινωνία: debateam.uom@gmail.com

Με τον υπεύθυνο/συντονιστή του ομίλου: arailtasos@gmail.com

Social Media

Facebook: www.facebook.com/groups/legein

Instagram: @legein.uom

Linktree στο οποίο εμπεριέχονται όλα τα μέσα επικοινωνίας μας και λοιπά: linktr.ee/legein.uom

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font