Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών


Η Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών ιδρύθηκε το 2013 με βάση το άρθρο 3 του Π.Δ. 88 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 129/5-6-2013).

Κοσμήτορας

Μέλη Κοσμητείας
Καρφάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κυρκιλής Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Γραμματεία:

Κιαλέ Ελευθερία
Τηλ.: 2310891210
Fax: 2310891292
Ε-mail: elekial@uom.gr

 

Διεύθυνση:

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156
546 36 Θεσσαλονίκη

Τελευταία Νέα