ποιότητα, αξιοκρατία, καινοτομία

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι ένα σύγχρονο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο ξεχωρίζει για το περιβάλλον ποιότητας, ελευθερίας, δημοκρατίας, αξιοκρατίας και προσωπικής ανάπτυξης που προσφέρει στους φοιτητές του, στους διδάσκοντες και στους εργαζόμενους σε αυτό.

γνώση

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο πόλο γνώσης με αδιάλειπτη προσφορά στην επιστημονική κοινότητα της χώρας, αλλά και στην εκπαιδευτική, πολιτιστική και οικονομική ζωή της Βόρειας Ελλάδας.

έρευνα

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναδεικνύει και επιβραβεύει την αριστεία σε όλους τους τομείς λειτουργίας του. Αποτελεί μια σύγχρονη κοιτίδα έρευνας και έναν ακόμη ισχυρότερο παράγοντα πνευματικής και οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα, προσαρμοζόμενο διαρκώς στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και επιτελώντας με υπερηφάνεια το ρόλο του προς την Κοινωνία και τον Άνθρωπο.

οι πρυτανικές αρχές

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελεί ένα ζωτικό δυναμικό στοιχείο της σύγχρονης ακαδημαϊκής και ευρύτερης κοινότητας. Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με σεβασμό και αλληλεγγύη, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα των τοπικών αρχών, στηρίζουν τους τοπικούς φορείς και αναπτύσσουν σχέσεις τόσο με τοπικούς όσο και με διεθνείς επιστημονικούς και επαγγελματικούς κύκλους.

MyUoM

Τα πάντα για την σχολή σου, σε ένα μόνο μέρος!

MyUoM

Τα πάντα για την σχολή σου, σε ένα μόνο μέρος!

  • νέα
  • νέοι κύκλοι (δ)πμσ
  • φοιτητικά
  • προκηρύξεις
  • συνέδρια
  • εκδηλώσεις
  • δελτία τύπου
  • υγεία & ασφάλεια
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
στην πρώτη γραμμή ενός κόσμου που αλλάζει

Σε έναv κόσμο που αλλάζει με μεγάλες ταχύτητες, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της αριστείας με όρους κοινωνικής ευαισθησίας και χωρίς αποκλεισμούς.

Καθώς διανύει την έβδομη δεκαετία της λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εξελίσσεται σήμερα σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα εξωστρεφές, καινοτόμο και τολμηρό, με προτεραιότητες στη διδασκαλία και στην έρευνα με σαφή και διαφανή κριτήρια ποιότητας. Ταυτόχρονα είναι το οργανωμένο, λειτουργικό, καθαρό και με φροντίδα για τους φοιτητές του πανεπιστημιακό ίδρυμα, με τη δική του ταυτότητα, που τόσο η τοπική όσο και η ευρύτερη ελληνική κοινωνία αναγνωρίζουν.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμπορεύεται με τις εξελίξεις στην κοινωνία και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, προκειμένου να ανταποκριθεί στη νέα εποχή στη βάση των αξιών του διαλόγου, της συνεργασίας, των ίσων ευκαιριών και της ανοιχτής κοινωνίας. Πεποίθησή μας είναι πως καμία πρόοδος δεν έχει αξία αν δεν μπορεί να γίνει κτήμα της ευρύτερης κοινωνίας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font