Παράταση Υποβολής Αιτήσεων 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (100% εξ αποστάσεως)


Παράταση Υποβολής Αιτήσεων 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (100% εξ αποστάσεως)

Ημερομηνία Έναρξης
2024-01-29 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2024-04-30 23:59:59

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση (για στελέχη), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση - Master in Public Management MPM».

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΤΡΙΤΗ 30/4/2024

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font