Έναρξη λειτουργίας 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (100% εξ αποστάσεως)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-03-29

Έναρξη λειτουργίας 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (100% εξ αποστάσεως)

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση (100% εξ αποστάσεως), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση - Master in Public Management MPM».

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font