Πανεπιστημιακές Μονάδες


Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και με γνώμονα την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν Πανεπιστημιακές Μονάδες, οι οποίες στηρίζουν και προωθούν ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, ερευνητικών, επιμορφωτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, τόσο στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και στην κοινωνία.