Αίθουσες και Αμφιθέατρα (κατόψεις)


Εξωτερικές Κατόψεις


Εξωτερική μπροστινή κάτοψη του κτιρίου

Εξωτερική μπροστινή κάτοψη του κτιρίου

Εξωτερική πίσω κάτοψη του κτιρίου

Εξωτερική πίσω κάτοψη του κτιρίου

Εσωτερικές Κατόψεις


Εσωτερική κάτοψη του ισογείου<br />Αίθουσες Αμφιθέατρα

Εσωτερική κάτοψη του ισογείου
Αίθουσες Αμφιθέατρα

Εσωτερική κάτοψη του ημιορόφου<br />Αίθουσες Αμφιθέατρα

Εσωτερική κάτοψη του ημιορόφου
Αίθουσες Αμφιθέατρα

Εσωτερική κάτοψη του 1ου ορόφου<br />Αίθουσες Αμφιθέατρα

Εσωτερική κάτοψη του 1ου ορόφου
Αίθουσες Αμφιθέατρα