Επικοινωνία


Η ταχυδρομική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156, 546 36, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Το τηλεφωνικό κέντρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απαντά στο +30 2310 891.101 

Ειδικότερα, 

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις Σχολές, τα Τμήματα και τα Προγράμματα Σπουδών, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Γραμματείες των Κοσμητειών και των Τμημάτων.
 • Για πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ενημερωθείτε εδώ.
 • Για θέματα Πρυτανείας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο prytan@uom.edu.gr.
 • Για Οργανωτικά θέματα της ιστοσελίδας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο rosap@uom.edu.gr
 • Για Τεχνικά θέματα της ιστοσελίδας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο webmaster@uom.gr.
 • Για θέματα Δημοσίων Σχέσεων,  μπορείτε να στείλετε e-mail στο pubrel@uom.edu.gr.
 • Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος και τις Πανεπιστημιακές Μονάδες μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ.
 • Για θέματα της Επιτροπής Ερευνών μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ.
 • Για Φοιτητικά θέματα μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ.
 • Με το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ.
 • Ανατρέξετε στον Tηλεφωνικό Kατάλογο του Πανεπιστημίου για την αναζήτηση χρήσιμων τηλεφώνων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων (e-mail).
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font