Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών


Σύμφωνα με το 129/5-6-2013 ΦΕΚ, τεύχος πρώτο, Π.Δ. 88, άρθρο 3, ιδρύθηκε η Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών.

Όργανα διοίκησης της Σχολής είναι:
- η Γενική Συνέλευση της Σχολής. Συμμετέχουν όλοι οι Καθηγητές και Λέκτορες των Τμημάτων, καθώς και εκπρόσωποι ειδικών κατηγοριών προσωπικού.
- η Κοσμητεία. Συμμετέχουν ο Κοσμήτορας, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, και εκπρόσωπος των φοιτητών.
- ο Κοσμήτορας


ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Ζέρβας  Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

  Η Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελείται από τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Tα τρία Τμήματα της Σχολής μας βρίσκονται στην πρωτοπορία της συστηματικής έρευνας, της καλλιτεχνικής πράξης και της διάδοσης της γνώσης ενώ τοποθετούνται, κατόπιν αξιολόγησης, μεταξύ των κορυφαίων Τμημάτων στης Ελλάδος και διεθνώς. H Σχολή μας προσφέρει σπουδές σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο. Το διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό διακρίνεται για την υψηλή του κατάρτιση και την αναγνωσιμότητα του έργου του διεθνώς. Οι φοιτητές/τριές μας μετά την αποφοίτησή τους απορροφούνται  στο σύνολό τους από ιδρύματα και φορείς λόγω του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας, καλλιέργειας και εργατικότητας. Επιπροσθέτως η Σχολή μας χαρακτηρίζεται για την συνεργασία με ιδρύματα και φορείς εντός κι εκτός Ελλάδος. Έχει ως στρατηγική επιλογή την εξωστρέφεια και την περεταίρω ανάπτυξη διεπιστημονικών και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών για την πρόοδο των επιστημών και των τεχνών. Τα Τμήματα της Σχολής μας στεγάζονται εντός του κτηρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που βρίσκεται στο κέντρο της ιστορικής και τόσο όμορφης πόλης της Θεσσαλονίκης, ενώ οι φοιτητές/τριές μας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο της ευρύτερης περιοχής.


ΜΕΛΗ της ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Βράνος  Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Νίκας Χρήστος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Παπαδόπουλος  Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Δημήτριος Κατσούκας
Τ: 2310891248
Φ: 2310891280
Ε: katsukas@uom.edu.gr

 

Εκλογές  Προέδρου και  Αντιπροέδρου του τμ. ΜΕΤ – 2023

Προκήρυξη & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση υποψηφιότητας για Πρόεδρο τμήματος ΜΕΤ

Αίτηση υποψηφιότητας για Αντιπρόεδρο τμήματος ΜΕΤ

Υπεύθυνη Δήλωση

- Νομοθεσία