Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών


Σύμφωνα με το 129/5-6-2013 ΦΕΚ, τεύχος πρώτο, Π.Δ. 88, άρθρο 3, ιδρύθηκε η Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών.

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ για την ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ της ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ της  Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών ακ. έτος 23-24

Όργανα διοίκησης της Σχολής είναι:
- η Γενική Συνέλευση της Σχολής. Συμμετέχουν όλοι οι Καθηγητές και Λέκτορες των Τμημάτων, καθώς και εκπρόσωποι ειδικών κατηγοριών προσωπικού.
- η Κοσμητεία. Συμμετέχουν ο Κοσμήτορας, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, και εκπρόσωπος των φοιτητών.
- ο Κοσμήτορας


ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Ζέρβας  Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

  Η Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελείται από τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Tα τρία Τμήματα της Σχολής μας βρίσκονται στην πρωτοπορία της συστηματικής έρευνας, της καλλιτεχνικής πράξης και της διάδοσης της γνώσης ενώ τοποθετούνται, κατόπιν αξιολόγησης, μεταξύ των κορυφαίων Τμημάτων στης Ελλάδος και διεθνώς. H Σχολή μας προσφέρει σπουδές σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο. Το διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό διακρίνεται για την υψηλή του κατάρτιση και την αναγνωσιμότητα του έργου του διεθνώς. Οι φοιτητές/τριές μας μετά την αποφοίτησή τους απορροφούνται  στο σύνολό τους από ιδρύματα και φορείς λόγω του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας, καλλιέργειας και εργατικότητας. Επιπροσθέτως η Σχολή μας χαρακτηρίζεται για την συνεργασία με ιδρύματα και φορείς εντός κι εκτός Ελλάδος. Έχει ως στρατηγική επιλογή την εξωστρέφεια και την περεταίρω ανάπτυξη διεπιστημονικών και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών για την πρόοδο των επιστημών και των τεχνών. Τα Τμήματα της Σχολής μας στεγάζονται εντός του κτηρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που βρίσκεται στο κέντρο της ιστορικής και τόσο όμορφης πόλης της Θεσσαλονίκης, ενώ οι φοιτητές/τριές μας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο της ευρύτερης περιοχής.


ΜΕΛΗ της ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Δημήτριος Σκιαδάς, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Γεώργιος Κυριακάκης, Καθηγητής,Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Νικόλαος Φαχαντίδης, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Αθανάσιος Λάιος, μέλος ΕΕΠ Α ́ βαθμίδας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Δήμητρα Κόνιαρη, μέλος ΕΔΙΠ Α ́ βαθμίδας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Δημήτριος Κατσούκας
Τ: 2310891248
Φ: 2310891280
Ε: katsukas@uom.edu.gr

 

Εκλογή εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κ.Α.Ε.Τ. για το ακαδ. έτος 2024-2025

 

Εκλογές  Προέδρου και  Αντιπροέδρου του τμ. ΜΕΤ – 2023

Προκήρυξη & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση υποψηφιότητας για Πρόεδρο τμήματος ΜΕΤ

Αίτηση υποψηφιότητας για Αντιπρόεδρο τμήματος ΜΕΤ

Υπεύθυνη Δήλωση

- Απόφαση Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής

- ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΜΕΤ 2023

- ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Προέδρου για TΜΕΤ 2023

- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων διαδικασίας εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου του τΜΕΤ

- Νομοθεσία

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font