Μήνυμα του Πρύτανη


Πρύτανης, Καθηγητής Στυλιανός Κατρανίδης

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενός Α.Ε.Ι. με απτό «πράσινο» όραμα και αποτύπωμα, όντας το πρώτο και μοναδικό στη χώρα που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS.

Εδώ, σπουδάζουν 17.458 φοιτητές εκ των οποίων 14.027 σε προπτυχιακό επίπεδο και 2.926 σέ μεταπτυχιακό, καθώς και 505 υποψήφιοι διδάκτορες.
Η ακαδημαϊκή του λειτουργία επιτελείται και συντονίζεται από 205  μέλη ΔΕΠ, 27 μέλη ΕΕΠ, 24 μέλη ΕΔΙΠ και 18 μέλη ΕΤΕΠ. Το σύνολο των εντεταλμένων διδασκόντων του ανέρχεται σε 36 και των ακαδημαϊκών υποτρόφων σε 55.
Το Ίδρυμα στηρίζεται από 168 διοικητικούς υπαλλήλους.

Κύρια μέριμνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί ο συνεχής εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών του, η παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, η διαρκής βελτίωση της ποιότητας του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος και η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τον οικονομικό και κοινωνικό, εθνικό και διεθνή, περίγυρό του.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σύμφωνα με την αξιολογική κατάταξη των Α.Ε.Ι. όπως αυτή προέκυψε από την ΕΘΑΑΕ, το Πανεπιστήμιό μας κατατάχθηκε 5ο για το 2020 και 6ο για το 2021, ανάμεσα στα 23 Ελληνικά Πανεπιστήμια, βάσει της συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσε στην αξιολόγηση των Ιδρυμάτων με δείκτες ποιότητας. Η προσπάθειά μας τα επόμενα έτη, θα είναι η αναβάθμιση της ποιοτικής αυτής επίδοσης του Πανεπιστημίου, με την υιοθέτηση της κατάλληλης στρατηγικής τόσο ως προς την ακαδημαϊκή όσο και την ερευνητική του πολιτική.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στο πλαίσιο της Ακαδημαϊκής του πολιτικής, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επιδιώκει σε όλους τους τομείς των δράσεών του την αριστεία με όρους κοινωνικής ευαισθησίας χωρίς αποκλεισμούς, καλλιεργώντας ευρύτερα την παιδεία και τον πολιτισμό. Μεταξύ άλλων, στοχεύει στη σύσταση δύο νέων ακαδημαϊκών Τμημάτων με αντικείμενα που σχετίζονται με δραστηριότητες στις οποίες η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και εμφανίζουν ισχυρή παρουσία: αφενός την Ναυτιλία, τις εν γένει Μεταφορές και την Εφοδιαστική αλυσίδα, αφετέρου τον Τουρισμό. Ταυτόχρονα, επεξεργαζόμαστε τη δημιουργία αγγλόφωνων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (κατά προτεραιότητα) ή της Ευρώπης, με στόχο την προσέλκυση φοιτητών και φοιτητριών από Βαλκανικές και Αραβικές χώρες.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στο πλαίσιο της Ερευνητικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου, στοχεύουμε στη στήριξη των, ήδη λειτουργούντων με επιτυχία, θεσμών των ερευνητικών βραβείων, (small grants, θεματικά small grants και κινητροδότησης της έρευνας) και στην προσέλκυση νέου ερευνητικού δυναμικού, υποστηρίζοντας τον θεσμό του Επισκέπτη Καθηγητή-Ερευνητή, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4957/2022.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Δίνοντας έμφαση αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο στην Εξωστρέφεια, στοχεύουμε στη δημιουργία, από κοινού με επιχειρήσεις και οργανισμούς, Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, το ακαδημαϊκό περιεχόμενο των οποίων εφοδιάζει τους αποφοίτους με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καθιστούν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Στο ίδιο πλαίσιο αξιοποιούμε την πρακτική των Επιχειρηματικών Συμβουλευτικών Επιτροπών (Industrial Advisory Boards) σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, για τη λήψη ανάδρασης και συστάσεων από εκπροσώπους επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών, με απώτερο στόχο την ανανέωση των Προγραμμάτων Σπουδών και τον εναρμονισμό τους με υπαρκτές ανάγκες

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το 2ο Πανεπιστήμιο της πόλης της Θεσσαλονίκης, η διαρκής αλληλεπίδραση με τους πολίτες, φορείς και τις επιχειρήσεις αποτελεί κεντρική στρατηγική που υπηρετείται από το σύνολο των Τμημάτων του. Γι’  αυτό, μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου, στοχεύουμε στην παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, διευρύνοντας το πλαίσιο για συνεργασίες που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση έρευνας, την υποβολή ερευνητικών προτάσεων από κοινού με εταιρείες και οργανισμούς σε εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα, τη δημιουργία πατεντών και τη σύσταση τεχνοβλαστών.

Οι συνεργάτες μου αντιπρυτάνεις κι εγώ καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις και τους στόχους που έχουμε θέσει, γνωρίζοντας τις τεράστιες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστήμιου μας, φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού. Με αυτή την πίστη, είμαστε βέβαιοι πως, μαζί, θα πετύχουμε.

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Καθηγητής Στέλιος Δ. Κατρανίδης

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font