Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


Μοριακό Τεστ (PCR) για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Ενημέρωση για κρούσματα Covid-19

Σχέδιο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συνοπτικός οδηγός προς Φοιτητές και Φοιτήτριες για είσοδο-παραμονή-έξοδο στο Πανεπιστήμιο από 11.10.2021


 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021-2022

Φοιτητές που εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς εξετάσεων

Οι φοιτητές του Τμήματος, που έχουν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς εξετάσεων, βάσει των διατάξεων του Άρθρου 6 του Κανονισμού Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, παρακαλούνται να ενημερώνουν (μέσω email ή αυτοπροσώπως) τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν τα μαθήματα στα οποία πρόκειται να εξεταστούν,  τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, ώστε να προετοιμάζονται κατάλληλα οι διδάσκοντες του Τμήματος για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

 

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

 

Ο Γιάννης Ασσαέλ στην ευρωπαϊκή λίστα Forbes 30 under 30

 


 

 

Διαπίστευση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

με διάκριση συμμόρφωσης "fully compliant"

 

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αποτελεί ένα από τα τμήματα που δημιουργήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 147 (ΦΕΚ Α΄ 56/10.4.1990), το οποίο περιελάμβανε και τη μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Δέχεται φοιτητές από το 1991-1992, ενώ το 2013-2014 συγχωνεύθηκε σε αυτό το πρώην Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας (Νάουσα) και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προσφέρονται 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις:

Α) Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Β) Πληροφοριακά Συστήματα


Οι Σπουδές στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Αποστολή του Τμήματος είναι:

  • Η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες και,
  • Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.

 

Περισσότερα...

Τελευταία Νέα