Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


 


Τα αιτήματα των φοιτητών/ριών που αφορούν έκδοση πιστοποιητικών εξυπηρετούνται από  την 

«Πύλη Φοιτητολογίου - UniTron Portal»
(https://sis-portal.uom.gr)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023-2024

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

Βράβευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από την Huawei

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, βραβεύτηκε από την εταιρία υψηλής τεχνολογίας Huawei, για την υποδειγματική λειτουργία στο Ίδρυμα της ICT Academy, μιας διεθνούς πρωτοβουλίας που αναπτύσσει η εταιρία, με στόχο την παροχή γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την πιστοποίηση των φοιτητών, σε αντικείμενα τα οποία έχουν άμεσο αντίκρισμα στη βιομηχανία και την αγορά εργασίας.

Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο της "Huawei Partner Summit 2023", εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα και σε αυτήν συμμετείχαν 150 εκπρόσωποι από 40 συνεργάτες της Huawei στην Ελλάδα και τα Νότια Βαλκάνια στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 

Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διαπίστευση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

με διάκριση συμμόρφωσης "fully compliant"

 

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αποτελεί ένα από τα τμήματα που δημιουργήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 147 (ΦΕΚ Α΄ 56/10.4.1990), το οποίο περιελάμβανε και τη μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Δέχεται φοιτητές από το 1991-1992, ενώ το 2013-2014 συγχωνεύθηκε σε αυτό το πρώην Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας (Νάουσα) και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προσφέρονται 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις:

Α) Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Β) Πληροφοριακά Συστήματα


Οι Σπουδές στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Αποστολή του Τμήματος είναι:

  • Η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες και,
  • Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.

 

Περισσότερα...

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font