Αλλαγή ώρας εξέτασης μαθημάτων


Προσοχή στην αλλαγή ώρας εξέτασης των παρακάτω μαθημάτων:

  • 21/02/2024   ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ από 10:00-12:00 σε 08:00-10:00
  • 26/02/2024   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ από 11:00-13:00 σε 10:00-12:00
  • 27/02/2024   ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από 09:00-11:00 σε 08:00-10:00
  • 29/02/2024   ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ από 13:00-15:00 σε 12:00-14:00

Παρακαλείστε να κοιτάτε το ενημερωμένο πρόγραμμα εξετάσεων που είναι ανακοινωμένο στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος:

https://www.uom.gr/dai

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font