Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


ΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΙΣΕΙΣ 2020
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ανήκει στη Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον σύγχρονα, καλά οργανωμένα και δυναμικά Τμήματα Οικονομικών Επιστημών της χώρας και κατατάσσεται κάθε έτος ψηλά στις προτιμήσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών. Πλαισιώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. με σημαντικές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις στη σύγχρονη οικονομική επιστήμη, γεγονός που επιτρέπει τη μετάδοση των γνώσεων αυτών, με τον καλύτερο τρόπο, στους φοιτητές. 

Σκοποί του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των Οικονομικών Επιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών του, καθώς και η προετοιμασία τους για σωστή ανάλυση σύνθετων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων οικονομικής πολιτικής.

H επιδίωξη και προσέγγιση αυτών των σκοπών γίνεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας, δηλαδή της παραγωγής νέας γνώσης καθώς και μέσω της οργάνωσης των παρεχομένων γνώσεων, έτσι όπως το απαιτούν τόσο η σύγχρονη επιστήμη όσο και οι παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας μας.      

    Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού εξαμήνου 2020-21 και Ώρες γραφείου μελών ΔΕΠ

    Μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού εξαμήνου 2020-21 του Τμήματος Οικονομικών  Επιστημών και τις ώρες γραφείου των μελών ΔΕΠ στον παρακάτω σύνδεσμο:

    Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-21

    Οι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν άμεσα την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μαθήματα στο open eclass όπου οι καθηγητές θα αναρτήσουν το link για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους. Για να έχετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε στην εξέταση των μαθημάτων που παρακολουθείτε πρέπει να δηλώσετε τα μαθήματα ΚΑΙ στο STUDENTS WEB (https://services.uom.gr/unistudent/login.asp) την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων.