Προγράμματα Εξετάσεων


  Κανονισμός Εξετάσεων

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τον κανονισμό εξετάσεων του Τμήματος. εδώ: 

  https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5272/2821-exetaseon_2019.pdf

   Οδηγίες για έκδοση Υπηρεσιακού Σημειώματος

   Οι φοιτητές/τριες που χρειάζονται υπηρεσιακό σημείωμα  με το οποίο θα βεβαιώνεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, προκειμένου να το καταθέσουν στην υπηρεσία τους ή την εργασία τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

   1. Ο φοιτητής/ η φοιτήτρια "κατεβάζει" το «Υπηρεσιακό σημείωμα συμμετοχής σε εξετάσεις» από την ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
   2. Συμπληρώνει τα σημεία 1, 2 (κάνοντας «κλικ», εμφανίζεται αναδυόμενο μενού) καθώς και 3 (πληκτρολογεί  τα στοιχεία που ζητούνται), που βρίσκονται στις περιοχές με το πορτοκαλί χρώμα και αποστέλλει συμπληρωμένο το έντυπο με e-mail στη Γραμματεία, αμέσως μετά την εξέταση του μαθήματος.
   3. Η Γραμματεία προωθεί το έντυπο στον υπεύθυνο/η διδάσκοντα/ουσα για έλεγχο και υπογραφή, το θεωρεί αρμοδίως και το επιστρέφει σκαναρισμένο με e-mail στον/στην ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/τρια.
    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OPEN E-CLASS

    Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες,

    Η πλατφόρμα εξετάσεων (https://exams-eco.uom.gr) για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών επιστημών αφορά μόνο στην εξέταση των μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας open e-class και διαφέρει από την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://openeclass.uom.gr/), η οποία χρησιμοποιείται από την αρχή του εξαμήνου για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και της επικοινωνίας με τους φοιτητές.

    Κατά συνέπεια, σε ότι αφορά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα εξετάσεων σας ενημερώνουμε ότι:

    1. Οι φοιτητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 και ήταν εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα των μαθημάτων (openeclass.uom.gr) δε χρειάζεται να εγγραφούν και στην πλατφόρμα των εξετάσεων (https://exams-eco.uom.gr). Μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα των εξετάσεων με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποιούν στην πλατφόρμα των μαθημάτων.
    2. Μέχρι τις 22/1/21 καλούνται να εγγραφούν ως εκπαιδευόμενοι, οι φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί σε καμία από τις δυο πλατφόρμες και θέλουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Προσοχή, στην πλατφόρμα εξετάσεων θα ανοίξουν μόνο τα μαθήματα που θα εξεταστούν μέσω opene-class και όχι εκείνα που θα εξεταστούν με google forms ή με προφορική εξέταση. Επομένως, θα κάνετε εγγραφή μόνο στα μαθήματα που θα δείτε να είναι διαθέσιμα για εξέταση στην πλατφόρμα.
    3. Παράλληλα, οι φοιτητές δε χρειάζεται να στείλουν με email δήλωση συναίνεσης στους όρους συμμετοχής των εξετάσεων, διότι αυτό θα τους ζητείται κατά την είσοδό τους στην πλατφόρμα των εξετάσεων, με κλικ σε ένα πλαίσιο επιλογής, ότι συναινούν και έλαβαν γνώση των προϋποθέσεων.

     

    Καλή Επιτυχία!

    Η Γραμματεία Ο.Ε.

     Η απόφαση της Συγκλήτου για τις εξετάσεις με εξ αποστάσεως μεθόδους Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021

     Δείτε την απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με τις εξετάσεις με εξ΄ααποστάσεως μεθόδους, εδώ: 

      Διαδικασία δήλωσης αδυναμίας στη διαδικτυακή εξέταση
      • Υπεύθυνη Δήλωση για Αδυναμία Συμμετοχής στη Διαδικτυακή Εξέταση και Προσέλευση στο χώρο του Πανεπιστημίου
       Φοιτητές οι οποίοι δηλώνουν αδυναμία συμμετοχής σε εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους λόγω ανωτέρας βίας, εάν τέτοια αποδεδειγμένα υπάρχει λόγω έλλειψης των απαραίτητων τεχνολογικών προϋποθέσεων και υποδομών πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, το αργότερο 27-8-2020 προκειμένου να προσέλθουν σε χώρο του Πανεπιστημίου στον οποίο θα διατίθεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός και θα πληροί τις προδιαγραφές του ΕΟΔΥ.
      Πτυχιακή εξεταστική

      Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (αρ. 1 / 13-9-2017 Σ.Τ.) , στις εξεταστικές του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου θα εξετάζονται , εφεξής,  μόνο μαθήματα των οικείων εξαμήνων, χειμερινών και εαρινών, αντίστοιχα.