Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (Regional Development and Policy Research Unit (RDPRU)


Το εργαστήριο «Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής»/ «Regional Development and Policy Research Unit (RDPRU)» (http://rdpru.uom.gr/?q=el, ΦΕΚ ίδρυσης: Τεύχος Β’ 725/09.03.2017) λειτουργεί από το 1995 εξυπηρετώντας εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της περιφερειακής ανάπτυξης και της περιφερειακής πολιτικής. Έμφαση δίνεται σε ζητήματα περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, ανάλυσης των περιφερειακών ανισοτήτων, περιφερειακών πολιτικών, μετανάστευσης, δημιουργικής οικονομίας, οικονομίας της καινοτομίας και της γνώσης.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font