Δηλώσεις Μαθημάτων


Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Δηλώσεις μαθημάτων

 • Χειμερινό εξάμηνο: Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 έως και Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 - Παράταση μέχρι 25/10/2020
 • Εαρινό εξάμηνο: Από Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 έως την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 - Παράταση μέχρι 14/3/2021

Επισήμανση: Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν στην αρχή κάθε εξαμήνου και στις ημερομηνίες που ορίζονται από την Κοσμητεία της Σχολής τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά. Αν κάποιος φοιτητής δεν προβεί σε δήλωση μαθημάτων για κάποιο εξάμηνο, αυτός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού εξαμήνου. Επομένως, οι πρωτοετείς φοιτητές, πέρα από την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους, θα πρέπει να δηλώσουν μέσα στις καθορισμένες ημερομηνίες και τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαθήματα που δηλώθηκαν αρχικά στο χειμερινό εξάμηνο (δλδ στο Ε' και Ζ' εξάμηνο - μπορείτε να το δείτε στα μαθήματα στο students web) ΔΕΝ μπορείτε να τα αλλάξετε με μαθήματα από το εαρινό εξάμηνο (δλδ στο Στ' και Η' εξάμηνο) και το αντίστροφο. Οι αιτήσεις αυτές δεν θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία.

Για απορίες σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ερωτήσεις σχετικά με τις Δηλώσεις Μαθημάτων

  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1998-2015 - Μαθήματα επιλογής των ομάδων Ι και ΙΙ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1998-2015

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι

  (ενεργά μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2020-21)

  Κωδικός

  Τίτλος

  Περίοδος

  ΟΙ0512

  ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  ΧΕΙΜ

  ΟΙ0624

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (πρώην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)

  ΧΕΙΜ

  ΟΙ0514-1

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

  ΧΕΙΜ

  ΟΙ0603

  ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΧΕΙΜ

  ΟΙ0627

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (αγγλικά)-HEALTH ECONOMICS

  ΧΕΙΜ

  ΟΙ0523

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΧΕΙΜ

  ΟΙ0527

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                              

  ΧΕΙΜ

  ΟΙ0404

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ III

  ΧΕΙΜ

  ΟΙ0614

  ΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

  ΧΕΙΜ

  ΟΙ0704

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ     -    ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ

  ΧΕΙΜ

  ΟΙ0703

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ   -    ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ

  ΧΕΙΜ

  OI0802

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   -    ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ                                        

  ΧΕΙΜ

  ΟΙ0516

  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΕΑΡ

  ΟΙ0611-1

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

  ΕΑΡ

  ΟΙ0515-1

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (πρώην ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ)

  ΕΑΡ

  ΟΙ0522

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ (Topics in Applied Econometrics – Αγγλικά)

  ΕΑΡ

  ΟΙ0615

  ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)

  ΕΑΡ

  ΟΙ0619-1

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Natural Resource Economics and Management – Αγγλικά) (πρωην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Αγγλικά)

  ΕΑΡ

  ΟΙ0631

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                         

  ΕΑΡ      

  ΟΙ0617-1

  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (πρώην ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ)

  ΕΑΡ

  ΟΙ0803

  ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Αγγλικά)

  ΕΑΡ

  ΟΙ0630

  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Behavioural Finance - αγγλικά)

  ΕΑΡ

  ΟΙ0608

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.   

  ΕΑΡ

  ΟΙ0305

  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  -   ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ

  ΕΑΡ

  ΟΙ0622

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   -   ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ

  ΕΑΡ

  ΟΙ0509

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ     -   ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ

  ΕΑΡ

  ΟΙ0526

  ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ    -   ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ

  ΕΑΡ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ

  (επιλέγετε μέχρι 4)

  (ενεργά μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2020-21)

  Κωδικός

  Τίτλος

  Περίοδος

  ΟΙ0525

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

  ΧΕΙΜ

  ΟΙ0520-1

  ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

  ΧΕΙΜ

  ΟΙ0519

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΧΕΙΜ

  ΟΙ0613

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΕΑΡ

  ΟΙ0612

  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

  ΕΑΡ

  ΟΙ0626

  ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  ΕΑΡ

  ΟΙ0521

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  ΕΑΡ

  ΟΙ0632

  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ – LOGISTICS                                      

  ΕΑΡ

  ΟΙ0518

  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                                            

  ΕΑΡ

  ΟΙ0625

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS   -   ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ

  ΕΑΡ

   

  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

  1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι)

  2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (πρώην ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)

  3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ)

  4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (πρώην ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

  5. ΧΡΗΜΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ (πρώην ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)

  6. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (πρώην ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ)

  7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ (πρώην ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ)

  8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (πρώην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ - πρώην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ)

  9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (πρώην ΑΓΓΛΙΚΑ 5)

  10. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (πρώην ΑΓΓΛΙΚΑ 6)

  11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (πρώην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - πρώην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

  12. ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (πρώην ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.)

  13. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (πρώην ΕΙΣΑΓΗΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

   

   ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

   ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

   ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

   έως και την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

   Α’ Κύκλος Σπουδών

   Οι φοιτητές του Β΄ εξαμήνου θα πρέπει να δηλώσουν όλα τα Υποχρεωτικά του Β΄ εξαμήνου σύνολο 4 μαθήματα + 1 μάθημα Επιλογής (Γ Ομάδα) + την Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά  ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά).

   Οι φοιτητές του Δ΄ εξαμήνου θα πρέπει να δηλώσουν όλα τα Υποχρεωτικά του Δ΄ εξαμήνου σύνολο 4 μαθήματα + την Ξένη Γλώσσα.

   ΠΡΟΣΟΧΗ! Δηλώνετε και τα οφειλόμενα μαθήματα του προηγούμενου εαρινού εξαμήνου (Β΄), στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου 2021, αντίστοιχα.

   Β’ Κύκλος Σπουδών

   Οι φοιτητές του ΣΤ’ εξαμήνου θα πρέπει να δηλώσουν 5 μαθήματα επιλογής (από τις ομάδες Α, Β ή Γ).

   ΠΡΟΣΟΧΗ! δηλώνετε και τα οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων εαρινών εξαμήνων  (Β΄+ Δ΄), στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου 2021, αντίστοιχα.

   Οι φοιτητές Η΄ εξαμήνου θα πρέπει να δηλώσουν 5 μαθήματα επιλογής (από τις ομάδες Α, Β ή Γ).

   ΠΡΟΣΟΧΗ! δηλώνετε και τα οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων χειμερινών εξαμήνων (Β΄+ Δ’ + ΣΤ΄), στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου 2021, αντίστοιχα.

   Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ο Β΄ Κύκλος Σπουδών (Εξάμηνα Ε’ – Η’) περιλαμβάνει 20 μαθήματα από τις ομάδες Α, Β και Γ, ισχύουν, δε, οι εξής περιορισμοί :

   1. Στο σύνολο των 20 μαθημάτων, τουλάχιστον 6 πρέπει να είναι από την ομάδα Α’.
   2. Στο σύνολο των 20 μαθημάτων, το πολύ 2 μπορεί να είναι από την ομάδα Γ’.

   ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ "Αποστολή" ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ.  ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

   Φοιτητές επί πτυχίω

   Οι φοιτητές επί πτυχίω θα πρέπει να δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματα εαρινών εξαμήνων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου 2021, αντίστοιχα.

   Οι επί πτυχίω φοιτητές που οφείλουν μόνο μαθήματα χειμερινών εξαμήνων (ή δεν επιθυμούν να εξεταστούν αυτό το εξάμηνο) θα πρέπει να στείλουν κενή τη δήλωση, απλά για να γίνει η ανανέωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο.

   Επισημαίνεται ότι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (αρ. 1 / 13-9-2017 Σ.Τ.) , στις εξεταστικές του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου θα εξετάζονται, εφεξής,  μόνο μαθήματα των οικείων εξαμήνων, χειμερινών και εαρινών, αντίστοιχα.

   Μαθήματα που έχουν αλλάξει εξάμηνο διδασκαλίας.

   Μαθήματα που για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 διδάσκονται σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό που είχαν δηλωθεί κατά το παρελθόν, δηλώνονται κατά το εξάμηνο διδασκαλίας.

   Αλλαγές - Αντικαταστάσεις σε επιλογής μάθημα προηγούμενων εξαμήνων

   Οι φοιτητές που επιθυμούν την αντικατάσταση κάποιου επιλογής μαθήματος προηγούμενου εξαμήνου που έχει δηλωθεί στο παρελθόν σε εαρινή περίοδο (ακόμα και αν έχει αλλάξει το εξάμηνο διδασκαλίας) θα πρέπει να αποστέλλουν στην Γραμματεία, μέσω της εφαρμογής studentsweb, αίτηση (Νέα αίτηση ® άλλο® περιγραφή αιτήματος® αποστολή)  με το μάθημα/τα μαθήματα που επιθυμούν να αλλάξουν και εκείνο/εκείνα που θα το/τα αντικαταστήσει/ αντικαταστήσουν - αφού έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική δήλωση των υπόλοιπων οφειλομένων μαθημάτων τους (εκτός αυτών δηλαδή που επιθυμούν να αλλάξουν).

   ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ.

   Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για μαθήματα που δεν διδάσκονται φέτος. Επισημαίνονται τα εξής: 1) Μάθημα που έχει αντικατασταθεί  καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο παρελθόν (δηλ., είτε κατόπιν επιλογής του ενδιαφερόμενου ή καθ’ υπόδειξη της Συνέλευσης του Τμήματος), δε μπορεί να δηλωθεί ξανά. 2) Αλλαγές γίνονται με μαθήματα του αντίστοιχου κύκλου σπουδών.

   Ιδιαιτέρως, εφιστάται η προσοχή όλων όσοι αποστείλουν αίτηση να ελέγχουν στη συνέχεια το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (Πανεπιστημιακό e-mail) για τυχόν παρατηρήσεις ή επισημάνσεις από την Γραμματεία.

   Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η ανεπιτυχής εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος για τη δυνατότητα αλλαγής του.

   Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας

   Η δήλωση της διπλωματικής γίνεται με έγγραφη αίτηση στη Γραμματεία και αφού έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική δήλωση- εγγραφή στο εξάμηνο. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε και στον Κανονισμό.

   Πληροφόρηση επιτυχούς ολοκλήρωσης δήλωσης

   Για την καλύτερη πληροφόρηση, τόσο δική σας όσο και των φοιτητών, σας ενημερώνουμε ότι κατά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Δήλωσης Μαθημάτων μέσα από την υπηρεσία Student’s Web, αποστέλλεται αυτόματα ένα τυποποιημένο e-mail με την παρακάτω μορφή:


   Από:      Student Web <stud-web@uom.gr>

   Θέμα:   Αναφορά αποστολής δήλωσης μαθημάτων για την <ΧΕΙΜ/ΕΑΡ> περίοδο του ακαδημαϊκού έτους <ΕΕΕΕ-ΕΕΕΕ>

    

   Η αποστολή της δήλωσής σας ολοκληρώθηκε. Για να δείτε την κατάσταση της δήλωσης πατήστε εδώ


    

   Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/-τρια δεν λάβει σχετικό e-mail στην ακαδημαϊκή διεύθυνση (αριθμός‑μητρώου@uom.edu.gr) θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η δήλωση μαθημάτων και θα πρέπει να προβεί σε έλεγχο των στοιχείων και αποστολή της δήλωσης στην υπηρεσία Students’ Web.

    

   ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ή ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΜΕ print screen ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.  ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ  TOΝ ΤΡΟΠΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΓΚΥΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΟΤΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ .