Δηλώσεις Μαθημάτων


Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Δηλώσεις μαθημάτων

  • Χειμερινό εξάμηνο: Από Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 έως και Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019
  • Εαρινό εξάμηνο: Από Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 έως και Κυριακή 8 Μαρτίου 2020.

Επισήμανση: Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν στην αρχή κάθε εξαμήνου και στις ημερομηνίες που ορίζονται από την Κοσμητεία της Σχολής τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά. Αν κάποιος φοιτητής δεν προβεί σε δήλωση μαθημάτων για κάποιο εξάμηνο, αυτός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού εξαμήνου. Επομένως, οι πρωτοετείς φοιτητές, πέρα από την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους, θα πρέπει να δηλώσουν μέσα στις καθορισμένες ημερομηνίες και τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.