Ερωτήσεις σχετικά με τη Φοίτηση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Έχω συμπληρώσει τον αριθμό των απαιτούμενων μαθημάτων για να πάρω πτυχίο, τι πρέπει να κάνω;

  Για να καταστεί ένας φοιτητής πτυχιούχος και να πάρει αντίγραφο πτυχίου, θα πρέπει να ορκιστεί.

  Όταν ένας φοιτητής ολοκληρώσει σπουδές (όταν δηλαδή περάσει και το τελευταίο οφειλόμενο μάθημα), πρέπει να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του τμήματος στο site και στο students web, για να ενημερωθεί σχετικά με την περίοδο υποβολής των αιτήσεων για ορκωμοσία, όπως και για τις λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει την περίοδο εκείνη.

   Θέλω να πάρω άδεια (από την εργασία μου ή το στρατό) για να δώσω κάποια μαθήματα

   Οι φοιτητές/τριες που χρειάζονται υπηρεσιακό σημείωμα  με το οποίο θα βεβαιώνεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, προκειμένου να το καταθέσουν στην υπηρεσία τους ή την εργασία τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

   1. Ο φοιτητής/ η φοιτήτρια "κατεβάζει" το «Υπηρεσιακό σημείωμα συμμετοχής σε εξετάσεις» από την ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
   2. Συμπληρώνει τα σημεία 1, 2 (κάνοντας «κλικ», εμφανίζεται αναδυόμενο μενού) καθώς και (πληκτρολογεί  τα στοιχεία που ζητούνται), που βρίσκονται στις περιοχές με το πορτοκαλί χρώμα και αποστέλλει συμπληρωμένο το έντυπο με e-mail στη Γραμματεία, αμέσως μετά την εξέταση του μαθήματος.
   3. Η Γραμματεία προωθεί το έντυπο στον υπεύθυνο/η διδάσκοντα/ουσα για έλεγχο και υπογραφή, το θεωρεί και το επιστρέφει σκαναρισμένο με e-mail στον/στην ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/τρια.