Φοιτητικά Συνέδρια


 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στην προσπάθειά του να είναι αρωγός στη συνεχή επιστημονική κατάρτιση της φοιτητικής κοινότητας, χρηματοδοτεί επιστημονικά συνέδρια που οργανώνονται δια ζώσης ή διαδικτυακά ή υβριδικά από φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία ή μη με άλλους φορείς.
Σκοπός είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης, μέσα από τον επιστημονικό διάλογο, στα γνωστικά αντικείμενα και στους επιστημονικούς τομείς ερευνητικής δραστηριότητας των υφιστάμενων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Βρείτε παρακάτω επισυναπτόμενα τα σχετικά αρχεία:

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font